Turun yliopisto 19.-21.10.2017

Oikeudellinen tieto-taito (legal literacy) Suomessa 1650-1950: talonpoikaisto ja naiset

Puheenjohtaja: prof. Kirsi Vainio-Korhonen

Mia Korpiola: Lakiasiantoimistojen sihteerit ja oikeudellinen osaaminen: AA Åke Roschier-Holmbergin ja sihteeri Inga Sundgrenin kirjeenvaihto 1939-1944
Anna Kuismin: Oikeudellinen tieto-taito ja sosiaalinen nousu 1800-luvun talonpoikaisyhteisössä
Kirsi Vainio-Korhonen: Kätilöt todistajina 1700-luvun suomalaisissa oikeusistuimissa

 

Oikeudellinen tieto-taito (legal literacy) Suomessa 1650-1950: kauppa ja talous

Puheenjohtaja: prof. Mia Korpiola

Petteri Impola: Itseoppineet oikeudenkäyntivaltuutetut ja heihin turvautuminen
suomalaisissa kaupungeissa 1600-luvulla
Riina Turunen: Konkurssiin ajautuneiden toiminta ja selviytyminen maallikkoina 1800-luvun
konkurssioikeudenkäynneissä
Jussi Sallila: Liikemiesten oikeudellinen tietotaito ja yhtiösopimuskäytäntö 1890-luvulla

 

Kuinka ns. tavalliset ihmiset hankkivat tietoa laista ja oikeudesta ja käyttivät sitä
esimodernissa ja modernisoituvassa Suomessa? Legal history from below -tutkimusta
edustavissa esitelmissä tarkastellaan tavallisten ihmisten oikeudellista osaamista ja sen
käyttöä Suomessa ennen modernia aikaa. Tavalliset miehet, naiset ja lapset saivat eri tavoin
eritasoista oikeudellista ”tieto–taitoa”, tietoa laista ja oikeudesta sekä käytännön taitoa
niiden käyttämiseen. Tämä moniulotteinen ja vaikeasti hahmottuva aihe on ollut pitkään
tutkimaton niin suomalaisessa kuin globaalissakin (oikeus)historiantutkimuksessa. Aiheen
tutkiminen on vahvasti tieteidenvälistä, ja se edellyttää eri alojen tutkijoiden
verkostoitumista. Alustajina on tutkijoita oikeustieteestä, historiasta ja luku- ja kirjoitustaidon
tutkimuksesta.