1800-luku ja tulevaisuus – 19th-Century Studies and Visions of the Future
Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 25.-27.1.2018

 

Naiset, kirjoitaminen ja oikeudellinen tietotaito 1800-luvun Suomessa
(pj. Anna Kuismin) (SKS, juhlasali)

Riina Turunen: Todellista hätää vai retoriikkaa? Maksukyvytömyyden kuvaukset porvarileskien
konkurssihakemuksissa autonomian alkukaudella

Kirsi Vainio-Korhonen: Tarkastusnaiset ja keisarin armo 1800-luvun alkupuolen Suomessa

Mia Korpiola: Naiset oikeudellisina kirjureina 1800-luvun Suomessa – näkymätömästä näkyväksi työksi