Legal Literacy in Premodern European Societies, ed. Mia Korpiola, Palgrave Macmillan 2019.

Mia Korpiola: “Introduction”, Legal Literacy in Premodern European Societies, ed. Mia Korpiola, Palgrave Macmillan 2019. Korpiola2019_Chapter_Introduction

Kirsi Vainio-Korhonen: “Lekmäns skriftliga och rättsliga kunnande i början av 1800-talet. Rannsakningsfångar som skrivare av besvärs- och nådeansökningar i Åbo slottshäkte 1838–1850”, Historisk Tidskrift för Finland 2019:2. HTF 2-2019_Kirsi Vainio-Korhonen

Anna Kuismin: “Nurkkelin, Valvoherra, Kurjalin. Kirjurit ja asioitsijat fiktiivisissä teksteissä 1840-luvulta 1950-luvulle”, Historiallinen Aikakauskirja 117:3 (2019). HAik_3_2019_Kuismin

Mia Korpiola: “Kirjastosta kirjastoon: 1730- ja 1740-luvun turkulaislakimiesten huutokaupatuista oikeudellisista kirjoista”. In Oikeus, kirjastot ja kulttuuri (eds. Toni Malminen ja Sakari Wuolijoki), p. 87-105. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2019.

Marianne Vasara-Aaltonen: “Kun Kuopiossa lakikirjoja kaupattiin: oikeudellisen kirjallisuuden omistaminen 1800-luvun huutokauppaluetteloiden valossa”. In Oikeus, kirjastot ja kulttuuri (eds. Toni Malminen ja Sakari Wuolijoki), p. 107-129. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2019.

Kirsi Vainio-Korhonen: “Midwives as expert witnesses in the 18th-century Finnish courts of justice”, Scandinavian Journal of History, 2020.

Marianne Vasara-Aaltonen: “Maallikkoasianajosta kohti juristien esiinmarssia. Asianajotoiminta 1800-luvun Kuopiossa ja Vaasassa”, Historiallinen Aikakauskirja 120:1 (2022). HAik_Vasara-Aaltonen

Marianne Vasara-Aaltonen: “Lay Town Court Judges in Nineteenth-Century Finland: The Case of Kuopio and Vaasa”, Journal of Finnish Studies 25:1 (2022)