Marianne Vasara-Aaltonen väitteli vuonna 2017 Helsingin yliopistosta aiheenaan ruotsalaisten lakimiesten opinnot ulkomailla 1600- ja 1700-luvuilla. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat mm. oikeudellisen koulutuksen historia, professiohistoria, tuomioistuinten historia ja oikeudellisen reseption historia.

Tässä projektissa Vasara-Aaltonen työskentelee tutkijatohtorina ja valmistelee artikkeleita, jotka kytkeytyvät raastuvanoikeuksissa 1800-luvulla toimineiden maallikoiden osaamiseen Kuopion ja Vaasan kaupunkien esimerkkien valossa. Yksi artikkeleista tutkii maallikkoasioitsijoiden oikeudellista osaamista ja heidän toimintaansa raastuvanoikeuksissa, toisten artikkeleiden keskittyessä maallikkoraatimiehiin, jotka edustivat kaupungin porvaristoa, mutta joilla ei ollut muodollista oikeudellista koulutusta.

Julkaisut ja aktiviteetit TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä