Mia Korpiola on oikeushistorian professori Turun yliopistolla. Hän johtaa myös Koneen Säätiön rahoittamaa hanketta “Speeding towards the Future: New Vehicles, Modernization and the Law in Finland, 1830-1950”. Hänen tutkimuksensa käsittelee Suomen ja Ruotsin oikeushistoriaa vertailevasta näkökulmasta 1200-luvulta nykypäivään. Hän on julkaissut eri aiheista juristiprofessiosta perheoikeuteen ja hovioikeuksista oikeudelliseen ikonografiaan.

Hänen tärkeimmät tutkimushankkeen aiheeseen liittyvät artikkelinsa ovat:

”On the Reception of the Ius Commune and Foreign Law in Sweden, ca. 1550-1615”Clio@Thémis 2: Histoires des cultures juridiques. Circulations, connexions et espaces transnationaux du droit. (julkaistu alkujaan 2009). Hän on myös julkaissut artikkelin ”Attempting to Advocate: Women Entering the Legal Profession in Finland, 1885-1915,” New Perspectives on European Women’s Legal History, toim. Sara L. Kimble ja Marion Röwekamp, s. 292–318. (Studies in Gender and History, Routledge, New York, 2017). Lisäksi teemaan liittyy ”Agnes Lundell: Suomen ensimmäinen oikeustutkinnon suorittanut nainen uusien lähteiden valossa”, Rohkea kynä. Syntymäpäiväkirja Maria Lähteenmäelle 9.6.2017, toim. Oona Ilmolahti ja Sinikka Selin, pp. 37–55. (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki, 2017).

Hänen muita julkaisujaan on listattu sivuilla:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/tiedekunta/henkilosto/Sivut/korpiola_mia.aspx

https://research.utu.fi/converis/portal/Person/817919?auxfun=&lang=fi_FI

Tässä projektissa Mia Korpiola tulee kirjoittamaan useita artikkeleita aiheesta sekä monografian Legal Literacy in Finland ca. 1800-1920. Tämä monografia analysoi oikeudellista tietotaitoa Ruotsin vallan loppuvaiheista Suomen itsenäistymiseen asti kaikkien projektin tutkimustulosten pohjalta. Ajanjakso mahdollistaa sen pohtimisen, kuinka nationalismi ja kansallinen identiteetin rakentaminen, kansalaisyhteiskunnan kasvu, suomen kielen käyttö oikeuskielenä, maaseudun luokkaerojen kasvu, kaupungistuminen ja professionalisaatio mahdollisesti vaikuttivat oikeudelliseen tietotaitoon. Samaan aikaan oikeudellinen tietotaito inhimillisenä ja aineettomana pääomana mahdollisti sosiaalisen liikkuvuuden yhteisössä. Kirja tuleekin analysoimaan koko oikeudellisen tietotaidon kirjoa.