Pedagogiset opinnot

Opettajaharjoittelijaksi eli auskultantiksi haetaan alkuvuodesta tapahtuvan soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskokeen tulokset ovat voimassa vuoden, jonka jälkeen soveltuvuuskoe pitää uusia. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan kokelaan ryhmätyöskentelyvalmiuksia sekä muun luonteen soveltuvuutta opettajaksi. Kokeeseen kuuluu keskusteluosuus, jossa 4–5 kokelaan ryhmissä keskustellaan jostain määrätystä asiasta raadin edessä. Tämän jälkeen raati keskustelee jokaisen kokelaan kanssa erikseen.

Opettajan pedagogiset opinnot koostuvat 15 opintojaksosta, joista voit suorittaa etukäteen perusopinnot lukuun ottamatta harjoittelua, ilman, että sinua vielä on hyväksytty pedagogisten opintojen opiskelijaksi. Jos mahdollista, sinun kannattaa suorittaa nämä opintojaksot ennen auskuvuottasi, sillä se helpottaa työmäärääsi huomattavasti itse opetusharjoitteluvuoden aikana.

Perusopinnot 25 op

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
Didaktiikan perusteet 3 op
Koulutuksen hallinnon ja lainsäädännön perusteet 2 op
Ohjattu harjoittelu I Orientoituminen opettajan ammattiin 5 op
Oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, 3 op

Aineopinnot 35 op

Aineenopettaja asiantuntijana ja yhteisöllisenä toimijana 3 op
Aineenopetuksen perusteet 3 op
Aineenopettajuuteen kehityyminen 6 op
Aineenopetuksen kehittäminen ja tutkimus 3op
Ainedidaktiikan seminaari 5 op
Ohjattu harjoittelu II Opiskelun ja kasvun ohjaaminen 5op
Ohjattu harjoittelu III Opettajana kouluyhteisössä 6 op
Ohjattu harjoittelu IV Opettaja tulevaisuuden tekijänä 4 op

Kaikki tummennetulla tekstillä olevat opintojaksot ovat harjoittelujaksoja, joita auskuvuoden aikana on siis yhteensä neljä. Harjoittelujaksoilla auskultointivuotta vietetään Turun normaalikoulussa, Varissuon Norssilla. Ensimmäisellä harjoittelujaksolla omia oppitunteja pidetään usein pareittain tai pienissä ryhmissä, mutta toisella harjoittelujaksolla saa opettamista kokeilla jo yksin. Kolmannella harjoittelujaksolla suunnitellaan jo kokonainen kurssi ja pidetään useita oppitunteja itsenäisesti. Neljäs harjoittelujakso puolestaan kokoaa kaiken vuoden aikana opitun ja toimii jäähdyttelynä, kun monet asiat sujuvat jo rutiinilla.

“Kokemuksia opetusharjoittelusta” -osiossa pääset lukemaan aiempien vuosien opetusharjoittelijoiden kokemuksia. Kannattaa myös tutustua “Vinkkejä opetusharjoitteluvuoteen” -osioon, jos aiot hakea opiskelemaan aineenopettajaksi, olet vasta tullut hyväksytyksi pedagogisiin opintoihin tai jos haluat muuten vain käytännön neuvoja.