Pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogisiin opintoihin haku on vuosittain marrakuusta tammikuuhun. Varsinaiset pääsykokeet pidetään vuosittain maaliskuussa. Hakiessasi pedagogisiin opintoihin haet joko aineenopettajan pedagogisiin opintoihin tai aikuispedagogiikan pedagogisiin opintoihin riippuen pääaineestasi. Päivitetty tieto siitä, kumpaan juuri sinä voit hakea löytyy Turun yliopiston sivuilta ja intranetistä.

Pedagogiset opinnot poikkeavat tavallisesta opintovuodesta monella tapaa: opinnot vaativat enemmän läsnäoloa ja tahti voi tuntua nopealta. Pedagogisten vuosi on kuitenkin ehdottomasti opiskelijan parasta aikaa ja siitä kannattaa ottaa rohkeasti kaikki irti! Vuodesta nauttiminen on enemmän kuin sallittua.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60op) rakentuu kasvatustieteenopinnoista (20op), ainedidaktisista opinnoista (20op) ja harjoittelujaksoista (20op). Kasvatustieteen opinnot voi suorittaa jo etukäteen, mutta ainedidaktiikkaa ja opetusharjoitteluja pääsee suorittamaan vasta pedagogisten vuonna, kun olet päässyt mukaan virallisesti opintoihin. Yleisesti pedagogisten opintojen puhutaan jakautuvan Edu-viikkoihin ja Norssi-viikkoihin. Edu-viikoilla opiskellaan Educariumilla omissa aineryhmissä ainedidaktiikkaa ja Norssi-viikoilla ollaan opetusharjoittelussa Turun normaalikoululla. Opiskelu voi tuntua varsinkin alkuun hyvin intensiiviseltä, mutta tähän tottuu. Lisäksi opintojen alussa uusia auskuja (ausku eli auskultantti eli opetusharjoittelija) on auttamassa ja ohjaamassa auskutuutorit, joten pienempienkään kysymysten kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Tsemppiä opintoihin!

Aikuispedagogiikan opinnot

Aikuispedagogiikan opinnoissa (60op) opiskelijalla on enemmän valinnanvapautta siinä, mihin haluaa erikoistua. Opinnoissa saa mm. valita, haluaako keskittyä kasvatustieteeseen vai aikuiskasvatustieteeseen ja kursseissa on muutenkin enemmän vaihtoehtoja. Aikuispedagogiikassa ensimmäinen harjoittelujakso suoritetaan syksyllä Turun normaalikoululla. Toisella harjoittelujaksolla opiskelija saa mennä harjoitteluun valitsemaansa lukioon, aikuis- tai ammattioppilaitokseen tai korkeakouluun. Aikuispedagogiikkaa voi hakea opiskelemaan monista erilaisista oppiaineista, joten aikuispedagogiikan opiskelijoiden kirjo on myös laaja ja mahdollisuuksia on paljon. Pedagogisten vuosi on aivan mahtava ja vuoden aikana oppii paljon. Tsemppiä opintoihin!