Yhdistys

Turun Auskultantit ry (TurAus) on vuonna 1971 perustettu Turun yliopiston aineenopettaja- ja aikuispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistys täytti 21.5.2021 50 vuotta. Yhdistyksen päämääränä on huolehtia opetusharjoittelijoiden edunvalvonnasta, kehittää ja ylläpitää suhteita tärkeimpiin yhteistyötahoihin sekä vahvistaa eri aineryhmien välisiä siteitä.

TurAus järjestää erilaisia tapahtumia opettajaksi opiskeleville tai opettajuudesta haaveileville. Pääsääntöisesti tapahtumien painotus on koulutuksessa, mutta opettajaopiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi järjestetään myös rentouttavia tapahtumia ja kahvituksia.

Yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Suomen opettajaksi opiskelevien liitto (SOOL), Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY), muut opettajaksi opiskelevien järjestöt, erityisesti Turun ja Rauman opettajaksi opiskelevien ainejärjestöt Opex ry ja Opekas ry, Turun normaalikoulun opettajakunta ja Turun yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Yhteydenotot yhdistykseen sähköpostitse osoitteeseen: turaus-hallitus(a)utu.fi 

Yhdistys toimii Turun yliopistolla Educariumilla ja Turun Normaalikoululla.