Vinkkejä etäopetukseen

Koottuja vinkkejä vuosien 2019-2020 ja 2020-2021 auskuilta.

Oppitunnin eteneminen

 • Aloita tunti sillä, että pyydät jokaista avaamaan kameransa ja tervehdit yksitellen nimenhuudon puitteissa jokaista. Jokainen oppilas saa rohkaisun tuntiin, kun pääsee avaamaan kameransa, minkä lisäksi tapa luo myös yhdessä toimimisen ilmapiiriä.
  • 5 min opejohtoinen jumppatauko tunnin alkuun, loppuun tai keskelle. Teimme itse tänään vastaliikkeitä eli lonkankoukistajan venytystä, kaksoisleuan tekemistä eli pään työntämistä taakse päin ja muuta. Kun veri kiertää, niin jaksaa paremmin.
  • Jos tiedät, että on tulossa opemonologi, pyydä oppilaita seisomaan siksi aikaa.
 • Rauhallinen etenemistahti, ajallinen joustavuus, osallistava ja vaihteleva opetus
  • Etenkin ohjeistuksiin on hyvä varata aikaa ja on hyvä edetä vaihe vaiheelta ja puhua rauhallisesti
  • Etäopetuksessa oppilaiden nopeuserot korostuvat.
  • Tee tunnista mahdollisimman varioiva siten, että erityyppisiä jaksoja (osallistavaa esim. kyselyin, kuunteluttavaa, katsottavaa, itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä) sisältyy samaan oppituntiin tai samalle jaksolle. Älä tuki tuntia liialla ohjelmalla kuitenkaan.
  • Aikataulutuksessa eli suunnittelussa voi lisätä joka tunnille 5–10 minuuttia etälisää, sillä osioista toiseen siirtymiseen kuluu aikaa, samoin alun kirjautumiseen ja läsnäolijoiden tarkastamiseen, jollei sitä pysty tunnin muissa vaiheissa tekemään.

Oppilaiden aktivointi

 • Aktivointi todella tärkeää!
  • Zoom-tunteihin ei kannata suunnitella pitkiä teoriaosuuksia, joissa opettaja vain luennoi, vaan pätkiä tuntia ja tehdä esim. tehtäviä välissä ja sitten taas jatkaa yhteistä opettamista.
 • Muodosta opetukseesi paljon väittämäkysymyksiä, joihin voi vastata reaktioilla tai muilla Zoomin toiminnoilla helposti. (Käytä Zoomin participants-valikon yes – no -nappeja oikein-väärin kysymyksiin)
 • Kannattaa Zoomissa rohkaista käyttämään myös chatia vastaamiseen, monet luokassa ujot oppilaat ovat olleet tosi aktiivisia, kun ovat saaneet yksityisesti vastata.
 • Välijumppa tai esim. Sykkeenmittaus-tehtävä (toimii esim bi, te, matikkaan, kun oppilaiden pitää mitata syke ranteesta levossa muutaman kerran ja laskea keskiarvo, sen jälkeen vaikka kymmenen kyykkyhyppyä niin syke nousee ja uusi mittaus!)  Välijumppa pitää myös oppilaat hereillä!

Työskentely & ryhmien jako

 • Jos pystyy, niin ryhmän jakaminen pienempiin ryhmiin niin, että koko oppitunti tai ainakin osa oppitunnista opiskellaan oman apuopettajan avulla pienryhmässä. Näin on helpompi seurata tehtävien tekemistä ja edistymistä.
 • Breakout-roomien käyttö:
  • Mieti etukäteen oppilasjako – oppilaiden jako ryhmiin zoomissa kestää yllättävän kauan!
  • Käytä lyhyisiinkin ryhmätehtäviin, jolloin oppilaiden on helpompi keskustella aiheesta. Varaa näiden käyttöön oma aikansa.
  • Toisaalta hajahuoneita kannattaa miettiä, koska ne eivät toimi kaikkien ryhmien kanssa. Puolet oppilaista voi jäädä niissä hiljaisiksi. Jos hajahuoneita käytetään, tehtävien kannattaisi olla sellaisia, että oppilaat palauttavat ne. Se voisi sitouttaa heitä tehtävien tekemiseen tai ryhmätyöhön.
  • Itsenäisessä työskentelyssä hyvä jakaa oppilaat omiin breakout-huoneisiin – tällöin opettajat ja auskut voivat kierrellä näissä huoneissa ja oppilailta pääsee oikeasti kysymään, mitä ymmärsi, miten sujuu ja mikä tuntuu vaikealta (esim. matematiikan tunnit)

Materiaalien käyttö, teknologia & sähköiset alustat

 • Hyödynnä valmiita materiaaleja. Esim. digiopetusmateriaali toimii hyvin etänäkin, ja ne kannustavat oppilaita usein vastaamaan.
 • PowerPoint -esitysten animointi ja runsas kuvien käyttö!! Oppilaat pysyvät paremmin hereillä, kun ruudulla tapahtuu enemmän.
 • Videot: linkin voi lähettää chatiin ja antaa oppilaiden katsoa video itsenäisesti, minkä jälkeen esim. keskustellaan siitä, tai video voi toimia tausta- tai lisätietona.
 • Kahoot: toimii myös etänä hyvin vaikka tunnin kertaukseen ja keventää tunnelmaa hieman, saa oppilaat ehkä jopa innostumaan kilpailuasetelmasta samalla tavalla kuin luokassa.
  • Myös uusien asioiden opettelussa voi käyttää Kahootia. Peli innostaa oppilaat myös itse ajattelemaan ja keskittymään opetukseen.
 • Oppimispelejä on hyvä käyttää joko tunnin alussa aktivoimiseen, läksyjen tarkistamiseen yläkoululaisille tai tunnin lopuksi omaksutun tarkistamiseen, mutta niitä on syytä käyttää säästeliäästi saman jakson aikana. Erilaiset jaetut kirjoitus- ja piirrosalustat ovat hyviä myös. 
  • Kannattaa viimeistään nyt tutustua kaikkiin (tai edes johonkin) erilaisiin sähköisiin alustoihin, kuten padlettiin, flingaan, jamboardiin, sanapilviin, seppo.io tms. Näitä välineitä pystyy hyödyntämään hyvin etänä ja aktivoimaan oppilaita!
  • Erilaisten sähköisten alustojen käyttö opetuksessa (bookcreator, popplet, padlet, jne)
 • Virtuaalikierrokset
  • Itse haluaisin vinkata virtuaalisista museokierroksista, joita voi hyödyntää opetuksen osana monipuolisesti: esim. digiopastus.fi -osoitteesta voi tutustua itsenäisesti museoiden kokoelmiin ja näyttelyihin, tai varata vaikka opetusryhmälle opastetun kierroksen! Myös nettisivulla opimuseossa.fi löytyy kaikenlaista materiaalia opetukseen: pelejä, verkkonäyttelyitä, ja oppimateriaaleja.
 • Zoomissa on hyvä tilaisuus saada oppilaat hyötykäyttämään Internetiä.

Muita teknologiaan liittyviä huomioita

 • Kannattaa huolella perehtyä Zoomin (mikäli se on käytettävä alusta) ominaisuuksiin ja esim. estää annotate-toiminto oppilailta
 • Teknologisia ongelmia tulee varmasti eteen, niin kannattaa miettiä etukäteen, mitä tapahtuu vaikka sillon, jos opettajalla katkee netti tai oppilaalla ei ole tehtävään tarvittavaa mikrofonia. Toisaalta ohjaava ope on edelleen vastuussa tunnista. Teknologiaan liittyy myös muita haasteita: esim. uuden alustan opettelu ottaa oman aikansa (myös nuorilta)!

Muita tärkeitä huomioita

 • Etäopetus on rankkaa myös oppilaille. Varaa aikaa tunteihin hetkiä, kun esim. kameraa ei tarvita
 • Tee lyhyitä, selkeitä kokonaisuuksia, joissa kontakti oppilaisiin pysyy yllä
 • Ajoittaisia tarkastuksia, että varmasti kaikki paikalla ja hereillä
 • Lempeyttä ja rentoutta, tilanne outo ja stressaava myös oppilaille! <3