DL 15.1.2021: Ilmoittautuminen kevään 2021 työpajoihin !

Viime keväänä pandemian vuoksi perutut Utopiaako? -projektin työpajat pidetään huhti–toukokuussa 2021. Valmistelemme niistä etä -ja lähitoteutukset, jotta voimme varmasti tarjota pajat kaikissa tilanteissa. Ilmoittautuminen pajoihin on käynnissä 15.1.2021 saakka. Ilmoittautumislinkki: https://webropol.com/s/utopiaako2

Utopiaako? on Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston suurhanke, jonka toteuttavat Turun AMK ja Turun yliopisto. Turun yliopiston ja Turun AMK:n Taideakatemian opiskelijat ja opettajat tuottavat toisen asteen opiskelijoille huhti–toukokuussa 2021 elämyksellisiä taidelähtöisiä työpajoja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Etsimme osallistujiksi varsinais-suomalaisia toisen asteen kaikkien vuosikurssien opiskelijoita niin lukioissa kuin ammatillisissa oppilaitoksissakin.

Korkeakouluopiskelijat ovat valmistaneet erilaisia työpajoja, joissa käsitellään mm. rakentavaa vuorovaikutusta, ekologisia kysymyksiä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa toteutetaan kolmen tunnin kestoisia työpajoja tilanteen mukaan joko etätoteutuksina tai lähityöskentelynä Väisälän avaruuspuistossa Tuorlassa. Työpajaan osallistuville kouluryhmille jaetaan lyhyet esi -ja jälkitehtävät sekä hankkeen ohessa tehtävään tutkimukseen liittyvät kyselyt. Työpajoissa toteutettuja teoksia ja tehtäviä pääsee näkemään elokuussa 2021 järjestettävässä monitaiteisessa päätöstapahtumassa ja täällä blogissamme .

Turun yliopiston tutkijat ja opiskelijat mm. tulevaisuuden tutkimuksesta, oikeustieteestä, kasvatustieteestä, valtio-opista, psykologiasta, fysiikasta, maantieteestä, filosofiasta ja kulttuurihistoriasta ovat työstäneet teemoja Turun ammattikorkeakoulun taideaineiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa, jotta vaikeista ja monimutkaisista kysymyksistä saadaan innostavia ja elämyksellisiä. Aihetta lähestytään monesta eri näkökulmasta: tulevaisuus – historia, politiikka – kansalaiskeskustelu, yhteiskunnallisuus – teknologisuus. Luovat menetelmät, kuten sarjakuva, draama tai valokuva toimivat asioiden omaksumisen apuna.

Työpajat tarjoavat oppilaitoksille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja hyödyntää niitä oppimisympäristöinä. Lisäksi työpajojen yhteydessä voi luontevasti käsitellä laaja-alaisia aihekokonaisuuksia. Työpajoja käytetään myös tieteelliseen tutkimukseen ja opiskelijat pääsevät näin osallistumaan tieteen tekemiseen.

Käytännön kysymyksiä:

Elokuun tapahtuma ja toivottavasti myös kevään työpajat pidetään Väisälän avaruuspuiston tiloissa Tuorlassa. Inspiroiva luonnonympäristö ja planetaario antavat oman sävynsä paikalle. Työpajoihin mahtuu turvaväleillä max 29 hlö ryhmä yhteen tilaan. Kolmeen tilaan jaettuna samanaikaisesti voi olla 69 opiskelijaa. Valmistelemme pajoista kuitenkin myös mahdollisimman innostavat ja sujuvat etätoteutukset.

Optiona on osallistua ryhmän kanssa Tuorlassa noin puolen tunnin mittaiseen planetaarioesitykseen aamupäivän työpajan jälkeen tai ennen iltapäivän työpajaa. Valittavat planetaarioesitykset: Mustat Aukot tai Jäiset Maailmat. Planetaarioesitykseen voidaan ottaa turvaväleillä enintään 20 katsojaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hanke kustantaa työpajaopetuksen, materiaalit ja lähityöpajoissa myös kevyen välipalan sekä tarvittaessa bussikuljetukset kohteeseen. Ryhmien toivotaan olevan paikalla noin 10 min. ennen työpajan/planetaarioesityksen alkua.

Kunakin päivänä järjestetään kolme erilaista rinnakkaista pajaa klo 9–12 ja 13–16. Planetaarioesitykset ovat siis klo 12–12.30 ja 12.30–13.

Työpajapäivät:

ti–pe 6.–9.4.
ma–pe 12.–16.4.
ma–pe 19.–23.4.
ma–to 26.–29.4.
ma–ke 3.–5.5.

Tätä sähköpostia saa jakaa suoraan muille kiinnostuneille toisen asteen opettajille. Tervetuloa mukaan tutkimaan mahdollisia tulevaisuuksia!

Lisätiedot:

Sari Torvinen

Utopiaako? -hankkeen projektikoordinaattori

sari.torvinen@utu.fi

050 5778544