Hyvän yhdyskuntasuunnittelijan valmiudet

”Generalisti joka on spesialisoitunut omaan aihealueeseensa.” Näin kiteytti yhdyskuntasuunnittelijan toivotun osaamisprofiilin yksi haastatelluista. Huomaankin, että eräässä mielessä nyt valmistuva selvitys on tämän luonnehdinnan avaamista. Yhdyskuntasuunnittelijan on oman erityisosaamisensa ohella oltava monialainen. Sitä edellyttävät monet suunnittelutehtävät ja myös lisääntynyt asiantuntijoiden joukko, jonka on toimittava yhdessä. Suunnittelu on olennaisesti tiimityötä.

Erikoistumisen ja monialaisuuden yhdistäminen on haaste koulutukselle, koska monialaisuus voi tarkoittaa erilaisia asioita. Olenkin todennut, että edellisellä kerralla esittämäni jako neljään (kuva alempana) on hieman ongelmallinen, koska eri osien välille muodostuu kiinnostavia suhteita. Miten oma erityisosaaminen liittyy tiimityöhön? Missä suhteessa yhteistyövalmiudet ovat vuorovaikutustaitoihin? Voisiko syventävän tiedon osuutta jakaa alalajeihin? Näihin kysymyksiin palataan hankkeen julkaisussa, jonka linkki tulee myöhemmin näille sivuille.

Julkaisussa haastattelujen analyysi jakautuu kolmeen pääosaan: ensiksi kuvataan suunnittelun haasteita, toiseksi työtehtävien moninaisuutta ja kolmanneksi erilaisia osaamistarpeita. Näiden pohjalta pohditaan millaisia oppimissisältöjä yhdyskuntasuunnittelun koulutukseen voisi kuulua. Lopuksi toki pohditaan myös niitä asioita, joihin on ollut vaikea vastata tämän tutkimuksen pohjalta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *