Yhdyskuntasuunnittelun rekrytointimessuilla

Keskiviikkona 16.11. esittelin koulutustarveselvityksen alustavia tuloksia Yhdyskuntasuunnittelun rekrytointimessuilla Otaniemessä Aalto-yliopiston tiloissa. Kaupungeista mukana olivat Espoo, Helsinki, Porvoo, Turku ja Vantaa, ja lisäksi mukana oli mm. useita konsulttitoimistoja. Oli kiinnostava kuulla kaupunkien ja toimistojen esittelyjä ja konkreettisia työtehtävien kuvauksia. Niihin nähden oma esitykseni “Mitä kunnat ja konsultit toivovat uusilta osaajilta” jäsensi osaamiskenttää kokonaisuutena.

Koska analyysini on vielä keskeneräinen, nostin esiin keskeisimpiä esille tulleita näkökohtia lähtien niistä muutoksista, jotka tässä vaiheessa näyttävät tärkeiltä: täydennysrakentaminen ja tiivistäminen keskuksissa, ympäristön käytön monipuolistuminen, maankäytön ja liikenteen yhteinen suunnittelu, ympäristöasiat ja viimeisenä digitalisointi. Meneillään olevan alueiden käytön muutoksen vaikutuksia osaamistarpeisiin on vielä vaikea ennakoida, mutta sitäkin haluan myöhemmin käsitellä.

Erityisesti jaottelin osaamistarpeet neljään lohkoon (kuva). Substanssiosaamista edustavat paitsi oma erityisosaaminen, myös poikkialainen ymmärrys ja yleissivistys.

Vahvemmin prosessiosaamisen puolelle menevät kyky tehdä yhteistyötä tiimin osana sekä vuorovaikutustaidot. Poikkialainen ymmärrys luo osaltaan edellytyksiä suunnitteluryhmässä toimimiselle.

Yhdyskuntasuunnittelijan osaaminen jäsennettynä neljään lohkoon.Yhdyskuntasuunnittelijan osaaminen jäsennettynä neljään lohkoon.

Esityksessä on jäsennetty tarkemmin näiden lohkojen sisältöä. Lopuksi paneuduin kysymykseen varsinaisiin suunnittelutehtäviin orientoitumisesta ja muutamista tärkeistä kompetensseista, ja tulihan tuossa jonkinlainen yleispätevä roolikin luonnostelluksi. Yhdyskuntasuunnittelun seura on koonnut messujen esitykset Google Driveen.

Mitä kunnat ja konsultit toivovat uusilta osaajilta (pdf)