Osallistu koulutusta pohtivaan työryhmään Kaupunkitutkimuksen päivillä!

HUOM ehdotusten takarajaa on pidennetty maanantaihin 13.3.2017 saakka

Koulutustarveselvityksen raportti on mennyt taittoon ja julkaistaan Turun kaupunkitutkimusohjelman Tutkimusraportteja-sarjassa.

Yhdyskuntasuunnittelun koulutus on yhtenä työryhmänä Kaupunkitutkimuksen päivillä 27.–28.4.2017. Työryhmän otsikko on “Uusi aika, uudet taidot? Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun koulutus murroksessa”, ja ryhmän puheenjohtajina toimivat Markku Norvasuo ja Hanna Mattila.

Työryhmiin toivotaan nyt esityksiä – aikaa jättää ehdotuksia on maanantaihin 13.3. tiistaihin 7.3.2017 saakka. Tässä ydinkohdat koulutustyöryhmän sisällöstä (linkki koko työryhmäkutsuun yhteystietoineen):

“Työryhmässä tarkastellaan kansallisen yhdyskuntasuunnittelun koulutuksen kehittämistä kaupunkien tulevaisuuden ja yhdyskuntasuunnittelun muutosten näkökulmasta. Ryhmän alateemoja ovat erityisesti:

•    yhdyskuntasuunnittelun tehtäväkentän huomioon ottaminen koulutuksessa
•    kokemukset uusista kansallisista koulutusohjelmista
•    suomalaisen ja kansainvälisen suunnittelukontekstin ja opetusohjelmien vertailu
•    koulutusyhteistyön mahdollisuudet
•    teorian ja käytännön yhdistäminen opetusohjelmissa
•    koulutuksen yhteiskunnalliset vaikutukset ja yliopistojen ns. kolmas tehtävä
•    koulutuksen tulevaisuuskuvat esimerkiksi kestävän kehityksen näkökulmasta.

Ryhmän osallistujiksi toivotaan koulutusta antavien tahojen edustajia sekä koulutuksen kehittämisen ja tutkimuksen parissa työskenteleviä tutkijoita ja virkamiehiä, ammattijärjestöjen edustajia ja muita asianosaisia.”