Koulutustarveselvityksen raportti on julkaistu

Raportti on saatavilla Turun kaupunkitutkimuksen sivuilta, linkki lataussivulle. Yhteenveto tuloksista on raportin sivuilla 4–5.

Markku Norvasuo: Yhdyskuntasuunnittelun koulutustarveselvitys: Mitä tulevaisuuden yhdyskuntasuunnittelijan tulee osata? Turun kaupunkitutkimusohjelman Tutkimusraportteja 1/2017. 41 s.

Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 25 henkilöä. Pääosa heistä toimi Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Joensuun kaupungeissa, jotka myös rahoittivat hankkeen. Lisäksi haastateltiin pienten kuntien, konsulttitoimistojen ja seutuorganisaatioiden henkilöitä. Haastattelut tehtiin syksyllä 2016.

Tulokset julkistettiin torstaina 27.4.2017 Kaupunkitutkimuksen päivillä. Kiitokset kaikille haastatelluille, hanketta rahoittaneille kaupungeille ja Turun kaupunkitutkimukselle!

Selvityksessä muodostettiin yhteenveto sellaisista haastateltujen tärkeiksi tunnistamista osaamisista, joiden varaan yhdyskuntasuunnittelijan ammatilliset valmiudet voisivat rakentua. Nämä on tiivistetty alla olevaan kuvaan. Se ei kuvaa konkreettisia opintokokonaisuuksia, mutta sitä voi käyttää opintojen suunnittelun pohjana.

Käytännössä opintokokonaisuuksia rajaavat erilaiset reunaehdot kuten pää- ja sivuaineet, kandidaatti- ja maisteriopintojen laajuudet ja pohjatietovaatimukset. Lisäksi kysymys tutkintonimikkeestä vaikuttaa opintojen sisältöön. Selvityksen perusteella on kuitenkin tarvetta edetä kohti aiempaa yksilöllisempiä opintosuunnitelmia.

Lisätietoja: katso blogin yhteystiedot.