Keskustelua koulutuksesta

Osallistuin torstaina 27.10. ATUT-konferenssin yhteydessä Tampereella TTY:n arkkitehtiosastolla järjestettyyn pienimuotoiseen keskustelutilaisuuteen. Mukana oli  yhdyskuntasuunnittelun ja siihen liittyvästä koulutuksesta vastaavia henkilöitä useista korkeakouluista. Keskustelun aiheina olivat mm. koulutuksen tilanne ja kehittäminen sekä kansainväliset maisteriohjelmat ja niiden näkyvyys. Tämän kaltaista koulujen välistä vuorovaikutusta tarvittaisiin enemmänkin, aivan samoin kuin kaupungit ovat verkottuneet keskenään pysyäkseen ajan tasalla yhdyskuntasuunnittelun tilanteesta. Kyseessä on myös yhteinen kansallinen intressi, kun meidän ratkaisujamme verrataan muiden maiden tilanteeseen.

Haastattelukierros on nyt tehty

Aloitin haastattelukierroksen Joensuusta, minkä jälkeen vuorossa olivat kaupungeista Oulu, Helsinki, Espoo, Tampere, Jyväskylä ja Turku. Nämä kaupungit muodostavat tavallaan oman ryhmänsä. Toiseksi otettiin mukaan kolme pienempää kuntaa, jotka ovat Inkoo, Lempäälä ja Nurmijärvi. Mukana olevat kunnat edustavat siis eri alueita ja varsin erilaisia yhdyskuntarakenteen tilanteita.

Alueellista yhteistyötä puolestaan edustavat Tampereen seudun kuntayhtymä ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Mukaan otettiin myös kolme konsulttitoimistoa, koska niillä on melko merkittävä rooli suunnittelutyössä. Konsulttien osuutta voidaan siis tarkastella sekä toimeksiantajien että työn suorittajien näkökulmasta.

Yhteensä haastatteluja kertyi kaksikymmentäkaksi, ja niihin osallistui 25 henkilöä. Ensi tuntumalta valinta on ollut toimiva, ja esiin on tullut monenlaisia näkökohtia. Pientä epäsuhtaa tosin aiheutuu siitä, että pääosa tarkastelluista tilanteista edustaa kasvavia alueita. Tämä seikka otetaan huomioon raporttia kirjoitettaessa. Työ jatkuu materiaalin analyysilla. Kiitokset kaikille haastatelluille!

Koulutustarveselvitys käsittelee ajankohtaista aihetta

Viime toukokuun 19. päivänä Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS järjesti seminaari- ja keskustelutilaisuuden, jonka otsikkona oli “MITÄ NYT? Monitieteinen yhdyskuntasuunnittelun korkeakoulututkimus ja -opetus”. Seminaarin ohjelma on nähtävillä YSS:n sivuilla. Tilaisuudessa esittelin myös koulutustarveselvityshankkeen, joka tuolloin oli vielä valmisteluvaiheessa. Hankkeesta myös keskusteltiin, ja moni osallistujista ilmaisi sille kannatuksensa.

Rahoituksen varmistuttua selvitys käynnistyi 1.9.2016 kuntien haastattelukierroksella, joka on edelleen käynnissä. Haastattelut on otettu hyvin vastaan, ja analysoitavaa materiaalia on kertynyt jo varsin mukava määrä. Hanke mainittiin myös Kuntaliiton uutisessa 5. lokakuuta.

Syksyn aikana yliopistojen rahoituksesta ja koulutuksen yleisestä tilanteesta on keskusteltu julkisuudessa useasti. Odotettavissa on, että myös yhdyskuntasuunnittelun koulutusta sivutaan eri yhteyksissä, samalla kun koulutusta antavat tahot jatkavat koulutusohjelmiensa kehittämistä.

Tämän blogin kautta välitän ajantasaista tietoa koulutustarveselvityksen etenemisestä, sidosryhmätilaisuuksista ja tulosten valmistumisesta.

Markku Norvasuo