Eläimet kanssakulkijoina: ihmisen ja eläinten vuorovaikutuksesta monitieteisesti

Nora Schuurman

Tuomas Räsäsen ja Nora Schuurmanin toimittamassa kirjassa Kanssakulkijat: Monilajisten kohtaamisten jäljillä tarkastellaan niitä kohtaamisia ja historiallisia konteksteja, joissa erilaiset eläimet asettuvat osaksi monilajista elämää ja toimintaa ihmisen kanssa. Kanssakulkijoina eläimet ovat kulkeneet ihmisen mukana koko tunnetun historian, ja niillä on keskeinen osa myös nykyisten yhteiskuntien toiminnassa, kulttuurissa ja jokapäiväisessä elämässä.


Eläinten yhä keskeisempi asema yhteiskunnallisessa keskustelussa on luonut tarpeen tutkia ihmisten ja eläinten vuorovaikutusta myös ihmistieteellisestä näkökulmasta. Humanistisilla aloilla on 1900-luvun lopulta lähtien nähty erityinen eläinkäänne, tutkimussuuntaus, joka on tuottanut uutta, monitieteistä ymmärrystä ihmisten ja eläinten välisistä suhteista, hierarkioista ja kohtaamisista. Eläinkäänteelle on tunnusomaista ottaa eläimet itse mukaan tarkasteluun oman elämänsä subjekteina ja aktiivisina toimijoina, ei vain pitää niitä ihmistoiminnan passiivisina kohteina. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on keskitytty entistä selkeämmin ihmisten ja eläinten vuorovaikutukseen erilaisissa käytännöissä sen sijaan, että eläimiä tarkasteltaisiin yhteiskunnasta ja kulttuurista erillisinä.

Uusi tutkimusote kertoo myös siitä, että länsimaiselle ajattelulle keskeinen käsitteellinen ja hierarkkinen raja ihmisen ja muiden lajien välillä nähdään nyt entistä tilannekohtaisempana. Kulttuurisessa ja yhteiskuntatieteellisessä eläintutkimuksessa havainnollistetaan, miten eri tavoin tuota rajaa tuotetaan arkisessa puheessa sekä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa eläinten kanssa. Konkreettiset, eletyt ja koetut eläinsuhteet – niin tuotantoeläinten, lemmikkien kuin luonnonvaraisten eläinten kanssa – ovat kytköksissä eläimiä koskeviin käsityksiin.

Kanssakulkijat valottaa niitä erilaisia tapoja, joilla ihmiset ovat esihistoriasta nykyaikaan suhtautuneet kohtaamiinsa eläimiin ja jakaneet arkensa, työnsä ja kotinsa niiden kanssa. Samalla kirjassa huomioidaan se, millaisia vaikutuksia ihmisten eläinkäsityksillä on ollut eläinten itsensä elämään. Monitieteinen teos nostaa esiin ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksen moninaisia muotoja ja erittelee niissä tapahtuneita muutoksia Suomessa.

Räsänen, Tuomas & Nora Schuurman (toim.) 2020. Kanssakulkijat: Monilajisten kohtaamisten jäljillä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *