Tervetuloa – Välkommen

Turun yliopistojen dosenttiyhdistys on aatteellinen yhdistys, joka valvoo Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun dosenttien etuja. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki turkulaisten yliopistojen dosentit (klikkaa kaavake).

Docentföreningen vid universiteten i Åbo är en ideell förening, som bevakar docenternas intressen på Turun yliopisto, Åbo Akademi och Turun kauppakorkeakoulu. Alla docenter vid Åbouniversiteten kan höra till föreningen (klicka blanketten).

Vastaa

Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen sivusto