Johtokunta – Styrelsen

Turun Yliopistojen Dosenttiyhdistyksen johtokunta vuonna 2021:
Docentföreningens vid Universiteten i Åbo styrelse år 2021:

Tiina Mahlamäki (Puheenjohtaja / Ordförande, humanistinen tdk, TY)
Risto Nurmela (Varapuheenjohtaja / Vice ordförande, fakulteten för humaniora, psykologi och Teologi, Åa)
Antti Pajala (Sihteeri ja taloudenhoitaja / Sekreterare och kassör, yhteiskuntatieteellinen tdk, TY):

Muut jäsenet / Andra medlemmar:
Juha Horsti (TY)
Lauri Kemppainen (TY)
Kimi Kärki (TY)
Jaakko Rusama (ÅA)

Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen sivusto