Filosofian yleistajuistaminen ja viestintä

 

Tämä on “Filosofian tavoitettavuuden kehittäminen tuottamalla äänitesarja ja viestintään soveltuvan suunnitelman laatiminen” -hankkeen sivusto. Hankkeen toteuttaa VTM, insinööri (AMK) Jari Kärkkäinen. Rahoitus hankkeelle tulee yksikkökohtaisista henkilöstön ja opetuksen kehittämismäärärahoista ja filosofian oppiaineelta. Hanke toteutetaan pääosin tammi-helmikuun 2019 aikana. Toukokuun loppuun mennessä kerätyn käyttäjäpalautteen perusteella arvioidaan hankkeen onnistuminen, sekä viimeistellään dokumentaatio.

Hankkeen sisältö

Sanomaton määrä laadukasta filosofiaa on ihmisille täysin tuntematonta. Filosofian tiedeviestinnän kehittämiseen on selvää tarvetta. Tällä hankkeella tehdään yhteistyössä opiskelijoiden kanssa toimiva konsepti filosofian yleistajuiseen tutkimusviestintään.

Tässä kehitysprojektissa opiskelijat, käytännössä maisterivaiheen opiskelijat, tekevät seminaaritöidensä, tai muiden esseidensä pohjalta puhutuksi tekstiksi soveltuvan työn. Tämä työ äänitetään ja julkaistaan tässä blogissa.

Kukin noin 15-20 minuutin äänite esittelee yksittäisen filosofin tekemää työtä, tai jonkin tietyn käsitteen määrittelyä.

Lisäksi tammikuun alussa järjestetään avoin seminaaripäivä elävästä filosofiasta ja filosofisen viestinnän tavoista.

Kehityshankkeen kokemuksia hyödynnetään jatkossa vastaavanlaisten viestintäkurssien järjestämiseen filosofiassa ja muissa oppiaineissa.

Lisäksi syntyvä ohjeistus soveltuu myös ammattilaisviestintään. Kertyneitä kokemuksia hyödynnetään ajankohtaisen filosofisen tutkimustyön yleistajuiseen viestintään.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella on useita tavoitteita, jotka liittyvät erityisesti filosofian viestintään, mutta koskevat yleisemminkin yhteiskuntatieteitä.

  1. Annetaan opiskelijoille mahdollisuus käyttää ja kehittää asiantuntijuuttaan.
  2. Tuotetaan ohjeistus ja dokumentaatio yliopiston blogipalvelun käyttämiseksi äänitteiden julkaisualustana. Ohjeistusta voi soveltaa niin opiskelijoiden kurssitöissä kuin myös ammattilaisviestinnässä.
  3. Tuotetaan suurelle yleisölle helposti lähestyttävä väylä nykyaikaiseen filosofiaan.
  4. Annetaan yleiskuva filosofiassa mahdollisesti käsiteltävistä aiheista. Erityisesti filosofian opintoja harkitsevat hyötyvät tästä.