Opiskelijan tietosuoja

 

Tässä blogissa julkaistut äänitteet ovat opiskelijoiden harjoitustöitä, joiden julkaiseminen rinnastuu esimerkiksi taidealoilla järjestettäviin opiskelijanäyttelyihin. Tästä syystä äänitteet eivät voi jäädä loputtomiksi ajoiksi julkisesti saataville oppiaineen julkaisemana. Opiskelijalta on myös pyydettävä suostumus julkaisuun.

Alla on tällä kurssilla käytetty suostumuslomake mallitekstiksi. Tämä koskee siis nimenomaisesti opiskelijoiden kurssitöinä tekemiä äänitteitä. Lomakkeessa on yksilöidysti kerrottu, mitä informaatiota käsitellään ja miten se on tarkoitus julkaista.

Erityisen oleellisia kohtia ovat äänitteen tekijänoikeuksia koskevat kohdat. Työ on opiskelijan suoritus, joten myös tekijänoikeudet ovat hänen. Opiskelija saa missä vaiheessa tahansa päättää äänitteen julkaisusta tai julkaisun päättämisestä. Kurssille osallistumisen ja kurssisuorituksen ehtona ei voi olla äänitteen julkaisu, mikä sekin on kerrottu lomakkeessa.

Opiskelijan tietosuoja ja informoitu suostumus harjoitustyön julkaisuun

Kurssi: Filosofian yleistajuistaminen ja viestintä FILY1020 9.1.2019-20.2.2019.

 • Kurssilla käsitellään opiskelijan henkilötietoa. Lisäksi tämä tieto saatetaan julkisesti saataville yliopiston blogipalvelussa osoitteessa https://blogit.utu.fi/faidros/.
  1. Käsiteltävän henkilötiedon tarkoitus on kertoa opiskelijan asiantuntijuudesta aiheessa. Käsiteltävä ja julkisesti saataville saatettava tieto on muotoa ”VTK/valtiotieteiden ylioppilas N.M Turun yliopistosta kertoo filosofin sejase ajatuksesta siitäjasiitä”. Tieto esiintyy sekä julkisesti saataville saatetussa äänitteessä, että äänitteen julkaisukanavana toimivalla internetsivulla.
  2. Arkaluontoisina pidettäviä henkilötietoja ei käsitellä. Opiskelijaa ohjeistetaan myös olemaan itse saattamatta julkiseksi arkaluontoisina pidettäviä henkilötietoja.
 • Kurssilla julkaistaan opiskelijan harjoitustyönä tehtävä äänite ja siihen liittyvä blogikirjoitus yliopiston blogipalvelussa osoitteessa https://blogit.utu.fi/faidros/.
  1. Äänite on yleistajuistamiskurssilla syntyvä harjoitustyö, joka lähtökohtaisesti on salassapidettävää sisältöä. Opintosuorituksen luonteeseen kuitenkin kuuluu, että harjoitustyö tulee julkiseksi. Yleistajuistamiskurssin yhtenä tehtävänä on saattaa filosofiaa yleistajuisessa muodossa suuren yleisön saataville. Äänite vertautuu Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt –ohjeessa mainittuun taideprojektin tekemiseen näyttelyyn. https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/3.+Julkisuus+ja+salassapito
  2. Äänitteen ja blogitekstin tekijänoikeudet ovat opiskelijalla.
  3. Blogiteksti ja äänite julkaistaan helmikuussa 2019.
  4. Blogiteksti ja äänite poistetaan blogipalvelusta 31.5.2019.

Sekä harjoitustyön, että henkilötiedon julkaisu edellyttää opiskelijan suostumusta.

Tämän dokumentin allekirjoituksella opiskelija antaa suostumuksensa julkaisuun, tai kieltää julkaisun, ja ilmaisee ymmärtävänsä omat tekijänoikeutensa harjoitustyön julkaisua koskien.

Julkaisusuostumuksen antaminen ei ole edellytys kurssin suorittamiselle.

Julkaisusuostumuksen voi opiskelija perua missä tahansa vaiheessa kurssin aikana tai sen jälkeen. Suostumuksen peruminen ilmoitetaan kurssin toteuttajalle Jari Kärkkäiselle jari.karkkainen@utu.fi, joka viipymättä päättää harjoitustyön julkaisun. Kärkkäisen ollessa estynyt, asian hoitaa filosofian oppiaineen vastuuhenkilö Helena Siipi helsii@utu.fi yhdessä Turun yliopiston IT-palveluiden kanssa.

 

Suostun / En suostu harjoitustyön ja henkilötietoni julkaisuun.

 

opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys                                Jari Kärkkäinen


1.1. Blogin perustaminen  |  1.2. Opiskelijan tietosuoja  |  1.3.1. Äänitteen suunnittelu

 

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *