Konjunktiot

Virke tarkoittaa ison alkukirjaimen ja pisteen tai kysymys- tai huutomerkin välistä tekstin osaa. Virkkeessä voi olla yksi lause (Suomessa asuu noin 5,5 miljoonaa ihmistä) tai useita toisiinsa liittyviä lauseita (Suomessa asuu vain vähän ihmisiä, kun verrataan moneen muuhun valtioon).

Lauseen ydin on persoonamuotoinen verbi. Virke ja lause voivat koostua pelkästä verbistä: Tuulee. Mennään! Nukahdin.

Lauseet jaetaan pää- ja sivulauseisiin. Yhden virkkeen lauseet liittyvät aina samaan asiaan. Jos virkkeessä on paljon lauseita, voi sitä olla vaikea lukea. Sen takia 1–3 lausetta yhdessä virkkeessä on yleensä hyvä määrä. Lauseita voidaan yhdistää toisiinsa konjunktioilla, kysymyssanoilla, relatiivipronomineilla tai lauseenvastikkeilla. Tässä artikkelissa käydään läpi yleisimpien konjunktioiden merkitykset sekä tarkastellaan joitakin helposti sekoittuvia konjunktioita.

Konjukntiot voidaan jakaa rinnastus- ja alistuskonjunktioihin. Rinnastuskonjunktiot yhdistävät kahta tai useampaa samanarvoista päälausetta. Alistuskonjunktiot yhdistävät kahta tai useampaa eriarvoista lausetta eli pää- ja sivulauseita. Se, onko konjunktio rinnasteinen vai alisteinen, vaikuttaa esimerkiksi pilkkujen käyttöön.

Huomaa, että kieltosanan sisältävät yhdistelmäkojunktiot taipuvat persoonan mukaan: enkä, emmekä, muttet, muttette, jotten, jollet, vaikkemme

Helposti sekoittuvia konjunktioita:

1. Vaan ja vain

 • Vaan on konjunktio, joka ilmaisee vastakohtaa ja rajoitusta. Se yhdistää kahta lausetta tai lauseen osaa, joista ensimmäinen ilmaisee, miten asia ei ole, ja jälkimmäinen, miten asia on. Hän ei juo kahvia vaan teetä.
 • Vain on adverbi, jota voidaan käyttää esimerkiksi ilmaisemaan rajoitusta, toteamusta tai arvioita sekä esimerkiksi merkityksessä ’ainoastaan’ tai ’tahansa’. Pakkanen vain kiristyi. Tuon nyt osaa tehdä kuka vain!
 • Vertaa:
  En pysty tekemään tehtävää vain kahdessa minuutissa.
  En pysty tekemään tehtävää kahdessa minuutissa vaan tarvitsen kaksi tuntia.
 • Puhekielessä molemmistä käytetään yleensä muotoa vaan.

Harjoitus 1. Vaan vai vain? Katso vastaukset kommenttiboksista.

1. En halua arvata _________ tahdon tietää, miten se ratkaistaan. 2. Tehtävään saa käyttää __________ kaksi minuuttia. 3. Tähän ongelmaan on __________ yksi oikea ratkaisu. 4. Tiedän, että ratkaisu ei ole vaikea ________ ihan helppo. 5. Silti en _________ ole onnistunut keksimään sitä. 6. Keskittymiskyvyn puute on ________ yksi vaikeuksieni syy.

2. Tai ja vai

 • Tai rinnastaa kahta tai useampaa vaihtoehtoista lausetta tai sanaa.
  Juon iltapäivällä mehua, kahvia tai teetä. Töihin on mentävä, satoi tai paistoi.
 • Vai ilmaisee vaihtoehtoa kysymyksessä. Juotko kahvia vai teetä?
 • Tai voi esiintyä myös kysymyslauseessa, mutta vai ei voi esiintyä muussa kuin kysymyslauseessa.

Harjoitus 2. Tai vai vai? Katso vastaukset kommenttiboksista.

 1. Maailmanympärysmatka täytyy tehdä nyt _________ ei koskaan!
 2. En osaa päättää, alanko heti kirjoittaa _________ teenkö ensin muistiinpanoja.
 3. Opiskelen tenttiin tänään _________ huomenna.
 4. Aiotko opiskella tänään _________ huomenna?
 5. Opiskelen joko tänään _________ huomenna.
 6. Ulkona oli viileä _________ paremminkin kylmä.

3. Kun, kuin, jos ja kuten

 • Kuin-konjunktiota käytetään vertailussa.
  Turku on kauniimpi kesällä kuin talvella. Hän osaa kirjoittaa yhtä hyvin kuin minä.
 • Kun voi ilmaista aikaa tai syytä.
  Muutin Turkuun, kun opinnot alkoivat. Tulen, kun ehdin.
 • Puhekielessä molemmista käytetään yleensä kun-muotoa.
 • Silloin kun vai silloin kuin? Kielitoimiston ohjepankista voi katsoa lisää esimerkkejä kun– ja kuin-konjunktioiden käytöstä.
 • Jos-konjunktio kertoo, että tapahtumalla on jokin ehto. Tulen, jos ehdin.
 • Kuten-konjunktiolla on kaksi merkitystä: ’niin kuin’ ja ’esimerkiksi’.
  Täällä on mukavaa kuten aina. Myytävänä oli elintarvikkeita, kuten leipää ja kahvia.

Harjoitus 3. Kun, kuin, jos vai kuten? Katso vastaukset kommenttiboksista.

 1. Minä ostan uuden auton, _________ voitan lotosta 100 000 euroa.
 2. _________ hän oli nuori, hän harrasti talvella hiihtoa ja kesällä uintia.
 3. Minä olen mieluummin osa-aikatöissä _________ kokonaan työtön.
 4. Menen uimaan, _________ kesä tulee.
 5. Lähden kaljalle, _________ tentti menee hyvin.
 6. Ulkona sataa vettä, _________ säätiedotus eilen kertoikin.
 7. Sain lahjaksi pyörän, _________ täytin kymmenen.

4. Että, jotta, joten ja jolloin

 • Että-konjunktio voi aloittaa tarkoitusta ja seurausta ilmaisevan sivulauseen. Lisäksi se voi aloittaa syytä ilmaisevan sivulauseen ja monenlaisia muita sivulauseita
  Hän ei saapunut kokoukseen siksi, että lento oli myöhässä.
  On hauskaa, että pääsit tulemaan. Minun täytyy lukea paljon, että opin tämän.
 • Jotta-konjunktiolla on osin sama merkitys kuin että-konjunktiolla, mutta sen käyttöala on pienempi: jotta voi aloittaa vain tarkoitusta ja seurausta ilmaisevan sivulauseen.
 • Usein että ja jotta ovat vaihtoehtoiset. Puhekielessä että on melkein kokonaan korvannut jotta-konjunktion.
  Hän käy kurssilla, jotta oppisi suomea. (että)
  Minun täytyy lukea paljon, jotta opin tämän. (että)
  Sytytä valot, jottet kompastu! (ettet)
 • jotta + ei = jottei → jotten, jottet, jottemme…, että + ei = ettei → etten, ettet, ettemme…
 • Joten kertoo syyn, eli minkä johdosta, takia tai vuoksi jotain tapahtuu. Joten ei voi aloittaa virkettä
  Minulla on kiire, joten minun täytyy juosta.
  Nukuin pommiin, joten myöhästyin töistä.
 • Jolloin-adverbi viittaa aikaan: se kertoo hetken, jona aikana, jonka tapahtuessa tai jossa tapauksessa jotain tapahtui.                                Usein lääkitys ei tehoa, jolloin annetaan fysioterapiaa.
  Ilta, jolloin tapasimme ensi kerran.

Harjoitus 4. Että, jotta, joten vai jolloin? Katso vastaukset kommenttiboksista.

 1. Sinun pitäisi lähteä __________________ (NEG) myöhästy.
 2. Sinun täytyy antaa työnantajalle ansioluettelo, _________ hän näkee koulutuksesi ja työkokemuksesi.
 3. Minun täytyy nyt juosta, __________________ ehdin ajoissa.
 4. Ulkona sataa, ___________ muista ottaa sateenvarjo mukaan.
 5. Kesällä, ___________ luonto on kauneimmillaan, on ihanaa kulkea metsässä.
 6. Ostin uudet silmälasit, _________ näkisin paremmin.
 7. Nukuin hyvin, ___________________ jaksoin opiskella.
 8. Nukun, ___________________ jaksaisin opiskella.
 9. Opiskelen huolellisesti, ________ osaisin vastata tentissä kaikkiin kysymyksiin.
 10. Opiskelin huolellisesti, _________ osasin vastata tentissä kaikkiin kysymyksiin.
 11. Mikä oli se hetki, ______________ tiesit haluavasi opiskella lääkäriksi?

Artikkelin pohjana käytetyt lähteet: VISK, Suomen kielioppia ulkomaalaisille (Leila White 2010, 8. painos, Finn Lectura).

8 thoughts on “Konjunktiot

 1. Harjoitusten vastaukset.
  1) Vaan vai vain
  1. vaan 2. vain 3. vain 4. vaan 5. vain 6. vain

  2) Tai vai vai
  1. tai 2. vai 3. tai 4. vai (tai, sisältää merkityksen, että myös jokin muu päivä on vaihtoehto) 5. tai 6. tai

  3) Jos, kun, kuin vai kuten
  1. jos, kun 2. kun 3. kuin 4. kun, jos 5. jos, kun 6. kuten 7. kun

  4) Että, jotta, joten vai jolloin
  1. ettet, jottet 2. jotta, että 3. jotta, että 4. joten 5. jolloin 6. jotta, että 6. jotta, että 7. joten 8. jotta, että 9. jotta, että 10. joten 11. jolloin

 2. Harjoitus 1. Vaan vai vain?
  1. En halua arvata vain tahdon tietää, miten se ratkaistaan.
  2. Tehtävään saa käyttää vaan kaksi minuuttia.
  3. Tähän ongelmaan on vain yksi oikea ratkaisu.
  4. Tiedän, että ratkaisu ei ole vaikea vaan ihan helppo.
  5. Silti en vaan ole onnistunut keksimään sitä.
  6. Keskittymiskyvyn puute on vain yksi vaikeuksieni syy.

  Harjoitus 2. Tai vai vai?
  Maailmanympärysmatka täytyy tehdä nyt tai ei koskaan!
  En osaa päättää, alanko heti kirjoittaa vai teenkö ensin muistiinpanoja.
  Opiskelen tenttiin tänään tai huomenna.
  Aiotko opiskella tänään vai huomenna?
  Opiskelen joko tänään tai huomenna.
  Ulkona oli viileä tai paremminkin kylmä.

  Harjoitus 3. Kun, kuin, jos vai kuten?
  Minä ostan uuden auton, jos voitan lotosta 100 000 euroa.
  Kun hän oli nuori, hän harrasti talvella hiihtoa ja kesällä uintia.
  Minä olen mieluummin osa-aikatöissä kuin kokonaan työtön.
  Menen uimaan, kun kesä tulee.
  Lähden kaljalle, jos tentti menee hyvin.
  Ulkona sataa vettä, kuin säätiedotus eilen kertoikin.
  Sain lahjaksi pyörän, jos täytin kymmenen.

  Harjoitus 4. Että, jotta, joten vai jolloin?
  Sinun pitäisi lähteä jolloin myöhästy.
  Sinun täytyy antaa työnantajalle ansioluettelo, että hän näkee koulutuksesi ja työkokemuksesi.
  Minun täytyy nyt juosta, että ehdin ajoissa.
  Ulkona sataa, joten muista ottaa sateenvarjo mukaan.
  Kesällä, jolloin luonto on kauneimmillaan, on ihanaa kulkea metsässä.
  Ostin uudet silmälasit, että näkisin paremmin.
  Nukuin hyvin, jolloin jaksoin opiskella.
  Nukun, joten jaksaisin opiskella.
  Opiskelen huolellisesti, joten osaisin vastata tentissä kaikkiin kysymyksiin.
  Opiskelin huolellisesti, että osasin vastata tentissä kaikkiin kysymyksiin.
  Mikä oli se hetki, jolloin tiesit haluavasi opiskella lääkäriksi?

  1. Harjoitukseen 1.1 ei voi tulla vastaukseksi “vain”, koska kyse on vastakohdasta:
   En halua arvata, vaan tahdon tietää, miten se ratkaistaan.
   2. Täytyy laittaa vain, koska kyse on rajoituksesta: vain (ainoastaan) kaksi minuuttia.

   Tehtävä 3: ulkona sataa vettä, kuten säätiedotus eilen kertoikin. Kyse ei ole vertailusta, joten “kuin” ei käy. Kuten = niin kuin.
   Sain lahjaksi pyörän, kun täytin kymmenen. (Mennyt aika, silloin “kun”; “jos” ei käy: ei voi laittaa varmaa menneen aikamuodon “Sain”… ja ehdollista “jos”. Kun menneisyydessä täytit vuosia – ei ole ehdollinen tapahtuma. Et voi valita, täytitkö vuosia vai et.)

   4. Sinun pitäisi lähteä, ettet (että et) myöhästy.
   Nukuin hyvin, joten jaksoin opiskella. (syy, ei aika!)
   Nukun, jotta / että jaksaisin opiskella. (konditionaali “jaksaisin” kertoo, että lauseeseen täytyy tulla syytä ilmiaseva jotta- tai että-konjunktio.)
   Opiskelen (parhaillaan tai yleensä) hyvin, jotta osaisin vastata… (konditionaali “osaisin” -> jotta / että)
   Opiskelin huolellisesti, joten osasin vastata… (Mennyt aika: Koska opiskelin huolellisesti, niin osasin vastata. Eli lauseyhteyteen tulee seurausta ilmaiseva “joten”).

 3. Harjoitus 1. Vaan vai vain? Katso vastaukset kommenttiboksista.

  1. En halua arvata vaan tahdon tietää, miten se ratkaistaan. 2. Tehtävään saa käyttää vain kaksi minuuttia. 3. Tähän ongelmaan on vain yksi oikea ratkaisu. 4. Tiedän, että ratkaisu ei ole vaikea vaan ihan helppo. 5. Silti en vaan ole onnistunut keksimään sitä. 6. Keskittymiskyvyn puute on vain yksi vaikeuksieni syy.

  1. Harjoitus 2. Tai vai vai? Katso vastaukset kommenttiboksista.

   Maailmanympärysmatka täytyy tehdä nyt tai ei koskaan!
   En osaa päättää, alanko heti kirjoittaa vai teenkö ensin muistiinpanoja.
   Opiskelen tenttiin tänään vai huomenna.
   Aiotko opiskella tänään tai/ vai huomenna?
   Opiskelen joko tänään tai huomenna.
   Ulkona oli viileä tai paremminkin kylmä.

 4. Harjoitus 3. Kun, kuin, jos vai kuten? Katso vastaukset kommenttiboksista.

  Minä ostan uuden auton, jos voitan lotosta 100 000 euroa.
  Kun hän oli nuori, hän harrasti talvella hiihtoa ja kesällä uintia.
  Minä olen mieluummin osa-aikatöissä kuin kokonaan työtön.
  Menen uimaan, kun kesä tulee.
  Lähden kaljalle, jos tentti menee hyvin.
  Ulkona sataa vettä, kuin säätiedotus eilen kertoikin.
  Sain lahjaksi pyörän, kun täytin kymmenen.

 5. Harjoitus 4. Että, jotta, joten vai jolloin? Katso vastaukset kommenttiboksista.

  Sinun pitäisi lähteä joten (NEG) myöhästy.
  Sinun täytyy antaa työnantajalle ansioluettelo, että hän näkee koulutuksesi ja työkokemuksesi.
  Minun täytyy nyt juosta, että ehdin ajoissa.
  Ulkona sataa, joten muista ottaa sateenvarjo mukaan.
  Kesällä, jolloin luonto on kauneimmillaan, on ihanaa kulkea metsässä.
  Ostin uudet silmälasit, että näkisin paremmin.
  Nukuin hyvin, joten jaksoin opiskella.
  Nukun, että jaksaisin opiskella.
  Opiskelen huolellisesti, jotta osaisin vastata tentissä kaikkiin kysymyksiin.
  Opiskelin huolellisesti, joten osasin vastata tentissä kaikkiin kysymyksiin.
  Mikä oli se hetki, jollointiesit haluavasi opiskella lääkäriksi?

 6. Harjoitus 1. Vaan vai vain? Katso vastaukset kommenttiboksista.

  1. En halua arvata ____vaan_____ tahdon tietää, miten se ratkaistaan. 2. Tehtävään saa käyttää ____vain______ kaksi minuuttia. 3. Tähän ongelmaan on ___vain_______ yksi oikea ratkaisu. 4. Tiedän, että ratkaisu ei ole vaikea ___vain_____ ihan helppo. 5. Silti en ______vaan__ ole onnistunut keksimään sitä. 6. Keskittymiskyvyn puute on ___vain_____ yksi vaikeuksieni syy.

  Harjoitus 2. Tai vai vai? Katso vastaukset kommenttiboksista.

  Maailmanympärysmatka täytyy tehdä nyt _______tai__ ei koskaan!
  En osaa päättää, alanko heti kirjoittaa _____vai____ teenkö ensin muistiinpanoja.
  Opiskelen tenttiin tänään ____tai_____ huomenna.
  Aiotko opiskella tänään ____vai_____ huomenna?
  Opiskelen joko tänään ________tai_ huomenna.
  Ulkona oli viileä ___tai______ paremminkin kylmä.

  Harjoitus 3. Kun, kuin, jos vai kuten? Katso vastaukset kommenttiboksista.

  Minä ostan uuden auton, _jos________ voitan lotosta 100 000 euroa.
  ______Kun___ hän oli nuori, hän harrasti talvella hiihtoa ja kesällä uintia.
  Minä olen mieluummin osa-aikatöissä ___kuin______ kokonaan työtön.
  Menen uimaan, _____kun____ kesä tulee.
  Lähden kaljalle, ______jos___ tentti menee hyvin.
  Ulkona sataa vettä, _____kuten____ säätiedotus eilen kertoikin.
  Sain lahjaksi pyörän, _____kun____ täytin kymmenen.

  Harjoitus 4. Että, jotta, joten vai jolloin? Katso vastaukset kommenttiboksista.

  Sinun pitäisi lähteä ettet (NEG) myöhästy.
  Sinun täytyy antaa työnantajalle ansioluettelo, ______jotta___ hän näkee koulutuksesi ja työkokemuksesi.
  Minun täytyy nyt juosta, _________jotta_________ ehdin ajoissa.
  Ulkona sataa, _______joten____ muista ottaa sateenvarjo mukaan.
  Kesällä, _____jolloin______ luonto on kauneimmillaan, on ihanaa kulkea metsässä.
  Ostin uudet silmälasit, ______jotta___ näkisin paremmin.
  Nukuin hyvin, ______joten_____________ jaksoin opiskella.
  Nukun, __________että_________ jaksaisin opiskella.
  Opiskelen huolellisesti, ____jotta____ osaisin vastata tentissä kaikkiin kysymyksiin.
  Opiskelin huolellisesti, __joten_______ osasin vastata tentissä kaikkiin kysymyksiin.
  Mikä oli se hetki, __________jolloin____ tiesit haluavasi opiskella lääkäriksi?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *