Genetiivimäärite

Suomen kielessä adjektiivimääritteet taipuvat tavallisesti pääsanansa mukaan, mutta substantiivimääritteet ovat yleensä genetiivissä. Siksi tällaisia substantiivimääritteitä sanotaan genetiivimääritteiksi. Millaisia genetiivimääritteet voivat olla?

 

1) Possessiivinen genetiivi

Jos substantiivia määrittää elollistarkoitteinen genetiivilauseke, suhde on possessiivinen:

Bill Gatesin omaisuus

Musti-koiran koppi

Teemun pyörä

 

Jos substantiivia määrittää elotontarkoitteinen genetiivilauseke, suhde ilmaisee kuuluvuutta tai muuta liittyvyyttä:

Suomen markka

Turun yliopiston opiskelija

 

Genetiivimäärite voi myös vastata merkitykseltään A) paikallissijaista adverbiaalia, B) edussanan entiteetin suurutta tai C) (ryhmäsanojen yhteydessä) joukkoa, josa on kysymys:

A)

lapsen kuva                            ~ kuva lapsesta

suomen kielen kielioppi      ~ kielioppi suomen kielestä

epäonnistumisen pelko       ~ pelko epäonnistumisesta

B)

kahden päivän loma

runsaan tunnin matka

C)

lokkien parvi                             vrt. parvi lokkeja

poikien joukko                           vrt. joukko poikia

 

2) Subjektigenetiivi

Verbikantaisen substantiivin subjektitulkintainen genetiivimäärite vastaa yleensä intransitiivisen verbin subjektia:

tytön juokseminen                    vrt. tyttö juoksee

koiran haukunta                       vrt. koira haukkuu

bussin tulo                                 vrt. bussi tulee

 

3) Objektigenetiivi

Substantiivi, jolla on vastineena transitiiviverbi, saa kanta- tai korrelaattiverbin objektia vastaavan genetiivimääritteen tai genetiivisijaisen määriteosan:

ongelman ratkaisu                  vrt. ratkaista ongelma

suomen kielen opiskelija       vrt. opiskella suomen kieltä

kirjojen lukeminen                   vrt. lukea kirjoja

 

HUOM! Jos genetiivimääritteellä on oma adjektiivimäärite, taipuu adjektiivimäärite genetiivimääritteen mukaan:

Keittiön pöydällä on [pienen lapsen] kuva          = kuvassa oleva lapsi on pieni

vrt. Keittiön pöydällä on pieni lapsen kuva.        = kuva lapsesta on pieni

 

Artikkelin pohjana käytetyt lähteet: VISK.

 

Harjoitus 1. Ovatko määritteet genetiivi- vai adjektiivimääritteitä? Kirjoita [hakasulkeissa] annetut määritteet oikeassa muodossa. Tarkista vastaukset kommenttiboksista.

1. [Esimies] työtehtäviin kuuluu [työntekijä, huolellinen] opastaminen.

_______________________________________________________________________________________

2. [Hyvä, esimies] työtehtäviin kuuluu [uusi, työntekijä, huolellinen] opastaminen.

_______________________________________________________________________________________

3. [Hyvä, esimies, keskeinen] työtehtäviin kuuluu [uusi, työntekijä, huolellinen] opastaminen.

_______________________________________________________________________________________

4. Esimies on vastuussa [uusi, työntekijä] opastamisesta.

_______________________________________________________________________________________

5. [Hyvä] esimies on vastuussa [uusi, työntekijä, huolellinen] opastamisesta.

_______________________________________________________________________________________

6. Opettaja tuli surulliseksi [oppilaat] kritiikistä.

_______________________________________________________________________________________

7. [Yläkoulu] opettaja tuli surulliseksi [8-luokkalainen, oppilaat] kritiikistä.

_______________________________________________________________________________________

8. [Turkulainen, yläkoulu, tunnollinen] opettaja tuli surulliseksi [8-luokkalainen, oppilaat, ilkeä] kritiikistä.

_______________________________________________________________________________________

9. [Humanistinen tiedekunta] opiskelija sai palkinnon pro gradu -tutkimuksestaan.

_______________________________________________________________________________________

10. [Lahjakas, humanistinen tiedekunta] opiskelija sai [soveltavan kielitieteen yhdistys] palkinnon pro gradu -tutkimuksestaan.

_______________________________________________________________________________________

11. [Lahjakas, humanistinen tiedekunta, 25-vuotias] opiskelija sai [soveltavan kielitieteen yhdistys, arvostettu] palkinnon pro gradu -tutkimuksestaan.

_______________________________________________________________________________________

12. [Lahjakas, humanistinen tiedekunta, 25-vuotias] opiskelijalle annettiin [soveltavan kielitieteen yhdistys, arvostettu] palkinto hänen pro gradu -tutkimuksestaan.

_______________________________________________________________________________________

13. [TV-sarjat] katsominen on [Mikko] lempiharrastus.

_______________________________________________________________________________________

14. [Amerikkalainen, TV-sarjat] katsominen on [turkulainen, Mikko] lempiharrastus.

_______________________________________________________________________________________

15. [Uusi, amerikkalainen, TV-sarjat, päivittäinen] katsominen on [turkulainen, Mikko, ehdoton] lempiharrastus.

_______________________________________________________________________________________

16. [Uusi, amerikkalainen, TV-sarjat, päivittäinen] katsominen ei kiinnosta [28-vuotias, turkulainen, Mikko, pitkäaikainen, 27-vuotias, raumalainen] tyttöystävää.

_______________________________________________________________________________________

2 thoughts on “Genetiivimäärite

 1. 1. Esimiehen työtehtäviin kuuluu työntekijän huolellinen opastaminen
  2. Hyvän esimiehen työtehtäviin kuuluu uuden työntekijän huolellinen opastaminen.
  3. Hyvän esimiehen keskeisiin työtehtäviin kuuluu uuden työntekijän huolellinen opastaminen.
  4. Esimies on vastuussa uuden työntekijän opastamisesta.
  5. Hyvä esimies on vastuussa uuden työntekijän huolellisesta opastamisesta.
  6. Opettaja tuli surulliseksi oppilaiden kritiikistä.
  7. Yläkoulun opettaja tuli surulliseksi 8-luokkalaisten oppilaiden kritiikistä.
  8. Turkulaisen yläkoulun tunnollinen opettaja tuli surulliseksi 8-luokkalaisten oppilaiden ilkeästä kritiikistä.
  9. Humanistisen tiedekunnan opiskelija sai palkinnon pro gradu -tutkimuksestaan.
  10. Lahjakas humanistisen tiedekunnan opiskelija sai soveltavan kielitieteen yhdistyksen palkinnon pro gradu -tutkimuksestaan.
  11. Lahjakas humanistisen tiedekunnan 25-vuotias opiskelija sai soveltavan kielitieteen yhdistyksen arvostetun palkinnon pro gradu -tutkimuksestaan.
  12. Lahjakkaalle humanistisen tiedekunnan 25-vuotiaalle opiskelijalle annettiin soveltavan kielitieteen yhdsityksen arvostettu palkinto hänen pro gradu -tutkimuksestaan.
  13. TV-sarjojen katsominen on Mikon lempiharrastus.
  14. Amerikkalaisten TV-sarjojen katsominen on turkulaisen Mikon lempiharrastus.
  15. Uusien amerikkalaisten TV-sarjojen päivittäinen katsominen on turkulaisen Mikon ehdoton lempiharrastus.
  16. Uusien amerikkalaisten TV-sarjojen päivittäinen katsominen ei kiinnosta 28-vuotiaan turkulaisen Mikon pitkäaikaista 27-vuotiasta raumalaista tyttöystävää.

 2. Harjoitus 1. Ovatko määritteet genetiivi- vai adjektiivimääritteitä? Kirjoita [hakasulkeissa] annetut määritteet oikeassa muodossa. Tarkista vastaukset kommenttiboksista.

  1. [Esimies] työtehtäviin kuuluu [työntekijä, huolellinen] opastaminen.

  Esimiehen työtehtäviin kuuluu työntekijän huolellinen opastaminen.

  2. [Hyvä, esimies] työtehtäviin kuuluu [uusi, työntekijä, huolellinen] opastaminen.

  Hyvän esimiehen työtehtäviin kuuluu uuden työntekijän huolellinen opastaminen.

  3. [Hyvä, esimies, keskeinen] työtehtäviin kuuluu [uusi, työntekijä, huolellinen] opastaminen.

  Hyvän esimiehen keskeisiin tehtäviin kuuluu uuden työtekijän huolellinen opastaminen.

  4. Esimies on vastuussa [uusi, työntekijä] opastamisesta.

  Esimies on vastuussa uude työtekijän opastamisesta.

  5. [Hyvä] esimies on vastuussa [uusi, työntekijä, huolellinen] opastamisesta.

  Hyvä esimies on vastuussa uuden työntekijän huoleellinen opastamisesta.

  6. Opettaja tuli surulliseksi [oppilaat] kritiikistä.

  Opettaja tuli surulliseksi oppilaiden kritiikistä.

  7. [Yläkoulu] opettaja tuli surulliseksi [8-luokkalainen, oppilaat] kritiikistä.

  Yläkoulun opettaja tuli surulliseksi 8-luokkaisten oppilaiden kritiikistä.

  8. [Turkulainen, yläkoulu, tunnollinen] opettaja tuli surulliseksi [8-luokkalainen, oppilaat, ilkeä] kritiikistä.

  Turkulaisen yläkoulun tunnollinen opettaja tuli surulliseksi 8- luokkalaisten oppilaiden ilkeästä kritiikistä.

  9. [Humanistinen tiedekunta] opiskelija sai palkinnon pro gradu -tutkimuksestaan.

  Humanistisen tiedekunnan opiskelija sai palkinnon pro gradu – tutkimuksestaan.

  10. [Lahjakas, humanistinen tiedekunta] opiskelija sai [soveltavan kielitieteen yhdistys] palkinnon pro gradu -tutkimuksestaan.

  Lahjakas humanistisen tiedekunnan opiskelija sai soveltavan kielitieteen yhdsityksen palkinnon pro gradu- tutkimyksestaan.

  11. [Lahjakas, humanistinen tiedekunta, 25-vuotias] opiskelija sai [soveltavan kielitieteen yhdistys, arvostettu] palkinnon pro gradu -tutkimuksestaan.

  Lahjakas humanistisen tiedekunnan 25 vuotias opiskelija sai soveltavan kielitieteen yhdistyksen arvostetun palkinnon pro gradu- tutkimuksestaan.

  12. [Lahjakas, humanistinen tiedekunta, 25-vuotias] opiskelijalle annettiin [soveltavan kielitieteen yhdistys, arvostettu] palkinto hänen pro gradu -tutkimuksestaan.

  Lahjakkaalle humanistisen tiedekunnan 25 vuotiaidelle opiskelijalle annettiin soveltavan kielitieteen yhdistyksen arvostetun palkinto hänen pro gradu- tutkimussestaan.

  13. [TV-sarjat] katsominen on [Mikko] lempiharrastus.

  TV- sarjojen katsominen on Mikon lempiharrastus.

  14. [Amerikkalainen, TV-sarjat] katsominen on [turkulainen, Mikko] lempiharrastus.

  Amerikalaisten TV- sarjojen katsominen on turkulaisen Mikon lempiharrastus.

  15. [Uusi, amerikkalainen, TV-sarjat, päivittäinen] katsominen on [turkulainen, Mikko, ehdoton] lempiharrastus.

  Uusien amerikalaisten TV- sarjojen päivittäinen katsominen on turkulaisen Mikon ehdoton lempiharrastus.

  16. [Uusi, amerikkalainen, TV-sarjat, päivittäinen] katsominen ei kiinnosta [28-vuotias, turkulainen, Mikko, pitkäaikainen, 27-vuotias, raumalainen] tyttöystävää.

  Uusien amerikalaisten TY- sarjojen päivittäinen katsominen ei kiinnosta 28- vuotiaista turkulaista Mikkoa pitkäaikaista 27- vuotiaista raumalaista tyttöystävää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *