Intransitiivi- ja transitiiviverbit: Avautuuko ovi vai avaatko oven?

Transitiiviset verbit voivat saada objektin, intransitiiviset eivät. Objektin sijamuodot ovat nominatiivi, genetiivi ja partitiivi. Transitiivilauseessa joku tai jokin vaikuttaa objektiin. Intransitiivilauseessa subjektille itselleen tapahtuu jotain. Muissa kielissä käytetään vastaavissa tapauksissa usein refleksiivi- tai passiivimuotoja.

Transitiivi Intransitiivi
subj.                 v                     obj.

Herätyskello   herättää      minut joka aamu kello 7.

Lapsi               kasvattaa    kukkia parvekkeella.

Liisa                rakastaa      Pekkaa.

Minä               avaan           oven.

Myyrä             kaivaa          kuopan.

subj.      v                     advl.

Minä    herään       aamulla kello 7.

Lapset  kasvavat   nopeasti.

Liisa     rakastui    Pekkaan.

Ovi        avautuu.

Myyrä   kaivautuu   maahan.

 

 • Verbin transitiivisuus tai intransitiivisuus voidaan monesti päätellä verbin vartalosta: Vartalon loppuvokaali U on usein intransitiivijohdin tai osa sellaista, esim. UtU- tai stU-johdinta. Verbit, joiden vartalo loppuu (t)tA-ainekseen, ovat puolestaan useimmiten transitiivisia, kuten antaa, kantaa, pienentää ja varoittaa. (HUOM! Intransitiivisia (t)tA-vartaloisia verbejä puolestaan ovat esimerkiksi monet deskriptiiviverbit kuten hoilottaa.)
 • Koska intransitiivi- ja transitiiviverbien perusmuodot ovat usein hyvin samannäköiset, pitää olla tarkkana, kumpaa verbiä käyttää.

 

(Ut)U-verbit

 • Transitiiviverbin ja siitä tehdyn (Ut)U-johdoksen suhde on tyypillisesti sellainen, että johdoksen subjektina toimii kantaverbin objektin tarkoite:

subj.  v                                      obj.

Matti kaatoi (kaataa, trans.) puun.

subj.  v

Puu  kaatui (kaatua, intrans.).

 •  (Ut)U-johdos on refleksiivinen, jos verbin tekeminen kohdistuu subjektiin itseensä. Johdoksen subjekti vastaa tällöin sekä transitiiviverbin objektia että subjektia:

subj.     v                                                 advl.

Poika peseytyi (peseytyä, intrans.) nopeasti.

subj.     v                                 obj.        advl.

Poika pesi (pes, trans.) itsensä nopeasti.

 

(t)tA-verbit

 • Intransitiivisista verbeistä taas voidaan tehdä (t)tA-johtimella verbejä, joiden objekti vastaa kantaverbin subjektia ja joihin lisäksi liittyy muu tekijä:

subj.     v                                         advl.

Koira tottui (tottua, intrans.) liikenteen ääniin.

subj.   v                                         obj.          advl.

Matti totutti (totuttaa, trans.)  koiran liikenteen ääniin.

HUOM! Transitiiviverbeistä voidaan tehdä (t)tA-johtimella teettoverbejä (esim. pestä → pesettää), joiden avulla voidaan ilmaista sekä teon aiheuttaja että teon tekijä:

Mikko pesetti autonsa huoltoasemalla.

 

Artikkelin pohjana käytetyt lähteet: VISK.

 

HARJOITUS 1. Muodosta uusi verbi mallin mukaan. Tee sitten transitiivilauseista intransitiivilauseita siten että transitiivilauseen kursivoitu objekti on intransitiivilauseen subjekti. Tee puolestaan intransitiivilauseista transitiivilauseita siten että intransitiivilauseen subjekti on transitiivilauseen objekti (lauseen subjektin voit keksiä itse).

a) -u-/-y-

transitiivi         vartalo                        intransitiivi    

vaihtaa              vaihta-vat                    vaihtua

löytää                 löytä–                           löytyä

murtaa

nähdä

unohtaa

innostaa

kääntää

kuulla

jatkaa

valmistaa

vähentää

säästää

 

                         obj.                                                 subj.

Vaihdoimme laukkuja.                        >          Laukut vaihtuivat.

Löysin ongelman.                                 >

Mursin hiihtolomalla jalkani.            >

Näen kuun ikkunasta.                         >

Olen jo unohtanut asian.                    >

Kuulin naapurista huutoa.                  >

Valmistan lihapullat uunissa.             >

Suomalaiset ovat vähentäneet           >

tupakointia.

Kaupunki säästää rahaa                      >

vähentämällä bussivuoroja.

 

b) -utu-/-yty- tai vokaalinpidentymä + -ntu-/-nty-

transitiivi         vartalo                        intransitiivi    

korjata              korjaa-vat                     korjautua

lukea                 luke-

valmistaa

ilmoittaa

pestä

pukea

näyttää

sitoa

lykätä                lykkää-                          lykkääntyä

liata                   likaa-

koota

lisätä

 

                         obj.                                                 subj.

Hän korjasi puhelimen.                        >          Puhelin korjaantui.

Lykkäsimme tapaamista tunnilla.     >

Ilmoitin ystäväni kurssille.                  >

Puin hänet juhlaa varten.                    >

Sopimus sitoo heitä.                             >

Video näytti tapahtuman uudessa     >

valossa.

Pomo kokoaa koko tiimin yhteen.       >

Tapahtuma lisää yhteishenkeä.           >

 

HUOM! Monilla -utu/-yty-verbeillä on -ntu-/-nty-rinnakkaismuoto. Joillakin verbeillä vain toinen näistä muodoista on käytössä:

lamautua                           lamaantua

jakautua                             jakaantua

selkiytyä                            selkiintyä

kasautua                            kasaantua

(kiusautua)                       kiusaantua

(nälkiytyä)                         nälkiintyä

(pilautua)                          pilaantua

(villiytyä)                           villiintyä

 

c) kantasanana intransitiiviverbi: -tta-/-ttä-, -ta-/-tä-

Joillakin verbeillä johtosuhde on päinvastainen kuin edellä. Tällöin kantaverbinä on intransitiiviverbi, josta johdetaan transitiiviverbi. Nämä transitiivijohdokset ilmaisevat, millaista toimintaa joku aiheuttaa.

Verbityypit 1, 2 ja 3: johdin minä-persoonan vartaloon ( Verbityypin 3 -la/-lä-tunnuksisten verbien vartalon -e → -u/-y).

Verbityyppi 4: johdin perusmuodon vartaloon.

intransitiivi         vartalo                        transitiivi    

1  kasvaa            kasva-n                        kasvattaa

    hukkua

    saastua

    hämmästyä

2  uida

3  kävellä

4  pudo/ta           pudo-                           pudottaa

     kadota

     herätä

     erota

     selvitä

      levitä

Joistakin verbityypin 3 verbeistä voidaan tehdä transitiiviverbi myös -ta-/-tä-johtimen avulla:

intransitiivi         vartalo                        transitiivi    

3   haista             hais-                              haistaa

     päästä

 

subj.                                                                                              obj.

Puhelin putosi lattialle.                        >          Liisa pudotti puhelimen.

Lapsi ui lastenaltaassa.                        >

Avaimeni katosivat.                              >

Hän erosi koulusta.                               >

Minä herään kello 7.                             >

Ongelma selvisi.                                     >

Minä hämmästyin uutisesta.               >

Paperit levisivät lattialle                       >

Joki saastui.                                             >

Koira pääsi ulos.                                     >

 

HARJOITUS 2. Valitse lauseisiin oikea verbi ja pane se oikeaan muotoon. Käytä verbejä vain aktiivissa.

 1. aiheutua – aiheuttaa

Mikä virus ____________________ aidsin eli immuunikadon?

Hän on ____________________ meille paljon harmia.

Tästä päätöksestä ____________________ vielä ikävyyksiä.

En haluaisi ____________________ vaivaa.

Palo ____________________ tulen varomattomasta käsittelystä.

 1. loukkaantua – loukata

Olen ____________________.

Miksi haluat ____________________ minua?

Autossa olleet matkustajat ____________________ vakavasti.

Hän ____________________ kovin helposti.

Kompastuin ja ____________________ nilkkani.

 1. parantua – parantaa

Mätäkuussa haavat ____________________ hitaasti.

Sinun täytyy ____________________ tapasi.

Leikkaus onnistui, ja potilas ____________________.

Ryhmäterapia ____________________ hänen ujoutensa.

Äiti puhalsi lapsen sormeen, ja se ____________________ heti.

 1. kehittyä – kehittää

Suomi ____________________ kulttuurikieleksi vasta 1900-luvulla.

Tutkijat ____________________ uutta lääkettä syöpää vastaan.

Pojat ____________________ hitaammin kuin tytöt.

Hän harrastaa valokuvausta ja ____________________ valokuvat itse.

Yritän ____________________ itseäni.

 1. tarjoutua – tarjota

Haluan ____________________ sinulle lounaan.

Hän ____________________ vapaaehtoisesti auttamaan.

Lähde ihmeessä, jos sinulle ____________________ noin loistava tilaisuus.

Hän ____________________ minulle työtä.

____________________ heille lastenvahdiksi.

 1. kuivua – kuivata

____________________ kätesi!

Pyykki ____________________ auringossa.

Minä ____________________ aina hiukseni hiustenkuivaimella.

Kuka ____________________ astiat?

Tarvitsen kosteusvoidetta. Ihoni on aivan ____________________.

 1. toteutua – toteuttaa

Nyt voit ____________________ suuren unelmasi.

Tämä suunnitelma on hyvin vaikea ____________________.

Ennustus ____________________ myöhemmin.

Hänen toiveensa eivät koskaan ____________________.

Luuletko, että hän ____________________ uhkauksensa?

 1. näkyä – näyttää

Kaupungin tornit ____________________ kauas merelle.

Voitko ____________________ minulle, miten tämä kopiokone toimii?

Kaikki eivät ____________________ kuvassa.

Keittiön ikkunasta ____________________ puisto.

Koska olet vanhempi, sinun pitäisi ____________________ hyvää esimerkkiä.

 1. loppua – lopettaa

Haluan ____________________ tämän keskustelun.

Kun olimme ____________________ työt, menimme saunaan.

Aika ____________________ kesken.

Hankkeeseen myönnetyt varat ____________________ pian.

Minulta ____________________ kohta paperi.

 1. masentua – masentaa

Hän ____________________ uutisesta.

Talven pimeys ____________________ suomalaisia.

Älä ____________________ minua!

Ei tästä vielä tarvitse ____________________.

Miksi sinä olet niin ____________________?

 1. vaihtaavaihtua

Oletko jo ____________________ rahaa ensi viikon Ruotsin-matkaa varten?

Tämä levy on soinut jo liian monta kertaa. Voitko ____________________ levyä?

Voi ei! Takkini on ____________________ naulakossa.

Kuulitko jo, että Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja ____________________?

Kiinteistötekniikkayhtiö Caverion ____________________ viime vuonna toimitusjohtajaa.

 1. unohtaaunohtua

Minä ____________________ katselemaan Aurajoen kauniita maisemia.

Minä ____________________ puhelimeni kotiin…

Kuka hän on? Olen ____________________ hänen nimensä…

Paastoaja ei saa ____________________ riittävää juomista.

Ikkuna ____________________ auki ja nyt täällä on todella kylmä…

 1. kääntääkääntyä

Google Translate ____________________ tekstit paljon paremmin kuin kaksi vuotta sitten.

Auto ____________________ risteyksestä vasemmalle, vaikka se ei olisi saanut.

____________________ usein kylkeä, kun nukut?

En muistanut ____________________ pihviä, ja se paloi pohjaan…

____________________ seuraavasta risteyksestä oikealle ja pääset Tuomiokirkolle.

 1. kuullakuulua

____________________ outoa ääntä ulkoa viikonloppuna, kun olin mökillä.

Ulkoa ____________________ outoa ääntä.

____________________ sinut todella huonosti.

Äänesi ____________________ todella huonosti.

En ole ____________________ hänestä mitään.

Hänestä ei ole ____________________ yhtään mitään.

 1. kaataakaatua

Pihalla ____________________ puu.

Talonmies ____________________ pihalla puun.

Mies oli niin humalassa, että hän ____________________.

Rahavaikeudet ____________________ liikeyrityksen.

Hirvi ____________________ vasta kolmannella laukauksella.

 1. selvitäselvittää

Miten minä ____________________ tästä viikosta?

Artikkeli ____________________ ajatuksiani.

Pohjoismaissa ____________________ melko hyvin ruotsin kielellä.

Poliisille ____________________ eilen murtovarkaan henkilöllisyys.

Poliisi ____________________ eilen murtovarkaan henkilöllisyyden.

4 thoughts on “Intransitiivi- ja transitiiviverbit: Avautuuko ovi vai avaatko oven?

 1. Harjoitusten vastaukset.

  Harjoitus 1.
  a) -u-/-y-
  intransitiivi
  vaihtua
  löytyä
  murtua
  näkyä
  unohtua
  innostua
  kääntyä
  kuulua
  jatkua
  valmistua
  vähentyä
  säästyä
   
  Esimerkkilauseita:
  Laukut vaihtuivat.
  Ongelma löytyi.
  Jalkani murtui.
  Kuu näkyy ikkunasta.
  Asia on unohtunut.
  Huuto kuului naapurista.
  Lihapullat valmistuvat uunissa.
  Suomalaisten tupakointi on vähentynyt.
  Rahaa säästyy vähentämällä bussivuoroja.
   
  b) -utu-/-yty- tai vokaalinpidentymä + -ntu-/-nty-
  intransitiivi
  korjautua
  lukeutua
  valmistautua
  ilmoittautua
  peseytyä
  pukeutua
  näyttäytyä
  sitoutua
  lykkääntyä
  likaantua
  kokoontua
  lisääntyä
   
  Esimerkkilauseita:
  Puhelin korjaantui.
  Tapaaminen lykkääntyi tunnilla
  Ystäväni ilmoittautui kurssille.
  Hän pukeutui juhlaa varten.
  He ovat sitoutuneet sopimukseen.
  Tapahtuma näyttäytyi videolla uudessa valossa.
  Koko tiimi kokoontuu yhteen.
  Yhteishenki lisääntyy tapahtuman takia/ansiosta.
   
  c) kantasanana intransitiiviverbi: -tta-/-ttä-, -ta-/-tä-

  transitiivi  
  1  kasvattaa
      hukuttaa
      saastuttaa
      hämmästyttää
  2  uittaa
  3  kävelyttää
  4  pudottaa
       kadottaa
       herättää
       erottaa
       selvittää
        levittää
  Joistakin verbityypin 3 verbeistä voidaan tehdä transitiiviverbi myös -ta-/-tä-johtimen avulla:
  transitiivi 
  3   haistaa
       päästää
   
  Esimerkkilauseita:
  Liisa pudotti puhelimen.
  Nainen uitti lasta lastenaltaassa.
  Minä kadotin avaimeni.
  Rehtori erotti hänet koulusta.
  Kello herätti minut kello 7.
  Minä selvitin ongelman.
  Uutinen hämmästytti minua.
  Minä levitin paperit lattialle.
  Tehdas saastutti joen saastui.
  Hän päästi koiran pääsi ulos.
   
  Harjoitus 2. (HUOM! Annetut aikamuodot eivät ole välttämättä ainoat oikeat.)
  1 aiheutua – aiheuttaa
  Mikä virus aiheuttaa aidsin eli immuunikadon?
  Hän on aiheuttanut meille paljon harmia.
  Tästä päätöksestä aiheutuu vielä ikävyyksiä.
  En haluaisi aiheuttaa vaivaa.
  Palo aiheutui tulen varomattomasta käsittelystä.
  2 loukkaantua – loukata
  Olen loukkaantunut.
  Miksi haluat loukata minua?
  Autossa olleet matkustajat loukkaantuivat vakavasti.
  Hän loukkaantuu kovin helposti.
  Kompastuin ja loukkasin nilkkani.
  3 parantua – parantaa
  Mätäkuussa haavat parantuvat hitaasti.
  Sinun täytyy parantaa tapasi.
  Leikkaus onnistui, ja potilas parantuu.
  Ryhmäterapia parantaa hänen ujoutensa.
  Äiti puhalsi lapsen sormeen, ja se parantui heti.
  4 kehittyä – kehittää
  Suomi kehittyi kulttuurikieleksi vasta 1900-luvulla.
  Tutkijat kehittävät uutta lääkettä syöpää vastaan.
  Pojat kehittyvät hitaammin kuin tytöt.
  Hän harrastaa valokuvausta ja kehittää valokuvat itse.
  Yritän kehittää itseäni.
  5 tarjoutua – tarjota
  Haluan tarjota sinulle lounaan.
  Hän tarjoutui vapaaehtoisesti auttamaan.
  Lähde ihmeessä, jos sinulle tarjoutuu noin loistava tilaisuus.
  Hän tarjosi minulle työtä.
  Tarjouduin heille lastenvahdiksi.
  6 kuivua – kuivata
  Kuivaa kätesi!
  Pyykki kuivuu auringossa.
  Minä kuivaan aina hiukseni hiustenkuivaimella.
  Kuka kuivaa astiat?
  Tarvitsen kosteusvoidetta. Ihoni on aivan kuivunut.
  7 toteutua – toteuttaa
  Nyt voit toteuttaa suuren unelmasi.
  Tämä suunnitelma on hyvin vaikea toteuttaa.
  Ennustus toteutuu myöhemmin.
  Hänen toiveensa eivät koskaan toteudu.
  Luuletko, että hän toteuttaa uhkauksensa?
  8 näkyä – näyttää
  Kaupungin tornit näkyvät kauas merelle.
  Voitko näyttää minulle, miten tämä kopiokone toimii?
  Kaikki eivät näy kuvassa.
  Keittiön ikkunasta näkyy puisto.
  Koska olet vanhempi, sinun pitäisi näyttää hyvää esimerkkiä.
  9 loppua – lopettaa
  Haluan lopettaa tämän keskustelun.
  Kun olimme lopettaneet työt, menimme saunaan.
  Aika loppuu kesken.
  Hankkeeseen myönnetyt varat loppuvat pian.
  Minulta loppuu kohta paperi.
  10 masentua – masentaa
  Hän masentui uutisesta.
  Talven pimeys masentaa suomalaisia.
  Älä masenna minua!
  Ei tästä vielä tarvitse masentua.
  Miksi sinä olet niin masentunut?
  11 vaihtaa – vaihtua
  Oletko jo vaihtanut rahaa ensi viikon Ruotsin-matkaa varten?
  Tämä levy on soinut jo liian monta kertaa. Voitko vaihtaa levyä?
  Voi ei! Takkini on vaihtunut naulakossa.
  Kuulitko jo, että Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja vaihtui?
  Kiinteistötekniikkayhtiö Caverion vaihtoi viime vuonna toimitusjohtajaa.
  12 unohtaa – unohtua
  Minä unohduin katselemaan Aurajoen kauniita maisemia.
  Minä unohdin puhelimeni kotiin…
  Kuka hän on? Olen unohtanut hänen nimensä…
  Paastoaja ei saa unohtaa riittävää juomista.
  Ikkuna unohtui auki ja nyt täällä on todella kylmä…
  13 kääntää – kääntyä
  Google Translate kääntää tekstit paljon paremmin kuin kaksi vuotta sitten.
  Auto kääntyi risteyksestä vasemmalle, vaikka se ei olisi saanut.
  Käännätkö usein kylkeä, kun nukut?
  En muistanut kääntää pihviä, ja se paloi pohjaan…
  Käänny seuraavasta risteyksestä oikealle ja pääset Tuomiokirkolle.
  14 kuulla – kuulua
  Kuulin outoa ääntä ulkoa viikonloppuna, kun olin mökillä.
  Ulkoa kuuluu outoa ääntä.
  Kuulen sinut todella huonosti.
  Äänesi kuuluu todella huonosti.
  En ole kuullut hänestä mitään.
  Hänestä ei ole kuulunut yhtään mitään.
  15 kaataa – kaatua
  Pihalla kaatui puu.
  Talonmies kaatoi pihalla puun.
  Mies oli niin humalassa, että hän kaatui.
  Rahavaikeudet kaatoivat liikeyrityksen.
  Hirvi kaatui vasta kolmannella laukauksella.
  16 selvitä – selvittää
  Miten minä selviän tästä viikosta?
  Artikkeli selvitti ajatuksiani.
  Pohjoismaissa selviää melko hyvin ruotsin kielellä.
  Poliisille selvisi eilen murtovarkaan henkilöllisyys.
  Poliisi selvitti eilen murtovarkaan henkilöllisyyden.

 2. Vastaukset:

  murtaa – murtavat – murtua
  nähdä – näkyvät – näkyä
  unohtaa – unohtavat – unohtua
  innostaa – innostavat – innostua
  kääntää – kääntävät – kääntyä
  kuulla – kuuluvat – kuultua
  jatkaa – jatkuvat – jatkua
  valmistaa – valmistavat – valmistua
  vähentää – vähentävät – vähentyä
  säästää – säästävät – säästyä

  Löysin ongelman. – Ongelma löytyi.
  Mursin hiihtolomalla jalkani. – Jalkani murtui hiihtolomalla.
  Näen kuun ikkunasta. – Kuu näkyy ikkunasta.
  Olen unohtanut asian. – Asia on unohtunut.
  Kuulin naapurista huutoa. – Huuto kuului naapurista.
  Valmistan lihapullat uunissa. – Lihapullat valmistuvat uunissa.
  Suomalaiset ovat vähentäneet tupakointia. – Suomalaisten tupakointi on vähentynyt.
  Kaupunki säästää rahaa vähentämällä bussivuoroja. – Rahaa säästyy vähentämällä bussivuoroja.

  lukea – lukevat – lukeutua
  valmistaa – valmistavat – valmistua
  ilmoittaa – ilmoittavat – ilmoittautua
  pestä – pestävät – peseytyä
  pukea – pukevat – pukeutua
  näyttää – näyttävät – näyttäytyä
  sitoa – sitovat – sitoutua
  lykätä – lykkäävät – lykkääntyä
  liata – likaavat – likaantua
  koota – kokoavat – kokoontua
  lisätä – lisäävät – lisääntyä

  Lykkäsimme tapaamista tunnilla. – Tapaaminen lykkääntyi tunnilla.
  Ilmoitin ystäväni kurssille. – Ystäväni ilmoittautui kursille.
  Puin hänet juhlaa varten. – Hän pukeutui juhlaa varten.
  Sopimus sitoo heitä. – He ovat sitoutuneet sopimukseen.
  Video näytti tapahtuman uudessa valossa. – Tapahtuma näyttäytyi uudessa valossa videolla.
  Pomo kokoaa koko tiimin yhteen. – Koko tiimi kokoontuu yhteen.
  Tapahtuma lisää yhteishenkeä. – Yhteishenki lisääntyy tapahtumassa.

  kasvattaa
  hukuttaa
  saastuttaa
  hämmästyttää
  uittaa
  kävelyttää
  pudottaa
  kadottaa
  herättää
  erottaa
  selvittää
  levittää
  haistaa
  päästää

  Lapsi ui lastenaltaassa. – Äiti uitti lasta lastenaltaassa.
  Avaimeni katosivat. – Kadotin avaimeni.
  Hän erosi koulusta. – Rehtori erotti hänet koulusta.
  Minä herään kello 7. – Kello herätti minut kello 7.
  Ongelma selvisi. – Hän selvitti ongelman.
  Minä hämmästyin uutisesta. – Uutinen hämmästytti minua.
  Paperit levisivät lattialle. – Hän levitti paperit lattialle.
  Joki saastui. – Roskat saastuttivat joen.
  Koira pääsi ulos. – Hän päästi koiran ulos.

  aiheuttaa
  aiheuttunut
  aiheutuu
  aiheuttaa
  aiheutui

  loukkaantunut
  loukata
  loukkaantuivat
  loukkaantuu
  loukkasin

  parantuvat
  parantaa
  parantui
  parantaa
  parantui

  kehittyi
  kehittävät
  kehittyvät
  kehittää
  kehittää

  tarjota
  tarjoutuu
  tarjotaan
  tarjoaa
  tarjoiduin

  kuivaa
  kuivuu
  kuivaan
  kuivaa
  kuiva

  toteuttaa
  toteuttaa
  toteutuu
  toteudu
  toteuttaa

  näkyvät
  näyttää
  näy
  näkyy
  näyttää

  lopettaa
  lopettaneet
  loppui
  loppuivat
  loppuu

  masentui
  masentaa
  masenna
  masentua
  masentunut

  vaihtanut
  vaihtaa
  vaihtunut
  vaihtuu
  vaihtoi

  unohduin
  unohdin
  unohtanut
  unohtaa
  unohtui

  kääntää
  kääntyi
  käännätkö
  kääntää
  käänny

  kuulin
  kuului
  kuulen
  kuuluu
  kuullut
  kuulunut

  kaatui
  kaatoi
  kaatui
  kaatoivat
  kaatui

  selviän
  selvittää
  selvitään
  selvisi
  selvitti

 3. Hei, kiitos sivustostasi. Se on mahtava, ja moni oma opiskelijani tekee tehtäviäsi lisäharjoituksina. Yksi heistä huomasi, että olet käyttänyt parata-verbin muotoa “paranevat” kohdassa, jossa ehkä pitäisi olla “parantua : parantuvat”.

  Hienoa, että suomea opitaan tulkitsemaan niin hyvin, että virheetkin huomataan! Nämä puhekielen muodothan ovat jääneet vanhahtavista verbeistä kieleemme, eikö?

  Ystävällisesti
  Kukka-Maaria Raatikainen
  suomen kielen ja viestinnän lehtori
  Savonia-ammattikorkeakoulu
  https://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan/savonian-suomen-opinnot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *