Sti-adverbien vertailu (nopeasti – nopeammin – nopeimmin)

Adverbit ovat sanoja, jotka kertovat, millä tavalla (nopeasti), milloin (myöhään), minkä verran (paljon) tai missä (lähellä) joku tekee jotakin. Useimpia adverbeja ei taivuteta sijamuodoissa, mutta niillä on vertailuasteet niin kuin adjektiiveillakin: nopeasti – nopeammin – nopeimmin. Tässä artikkelissa keskitytään sti-loppuisten adverbien komparatiivin ja superlatiivin muodostamiseen.

Mun talo vai minun taloni?

Puhekielessä omistaja ilmaistaan tavallisesti käyttämällä puhekielisen persoonapronominin genetiiviä: mun talo, sun talo, teiän talo. Kun kirjoitetaan asiatyylillä, omistaminen ilmaistaan omistusliitteillä: taloni, talosi. Asiatyyliä on esimerkiksi sanomalehtien, esseiden ja työhakemusten kieli. Omistusliitettä käytetään, kun sanan edessä on tai voisi olla persoonapronominin genetiivi (minun, sinun…).

Ihan sairaan siistiä

Astemääritteitä (eli intensiteetti-/vahvistussanoja) voidaan käyttää määrittämään adjektiiveja ja adverbejä sekä joitakin määrää ilmaisevia pronomineja (moni, monta, harva, usea). Astemääritteillä saa tekstiin väriä – on eri asia sanoa, oliko juhlissa hauskaa, ihan hauskaa, todella hauskaa vai aivan törkeän hauskaa. Astemääritteitä käytetään sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä, mutta eri sanat tuovat tekstiin tai puheeseen erilaisen sävyn.