Toimitusketjujen johtaminen

Oppiaineen nimi oli lukuvuoteen 2011-2012 asti LTT, logistiikka. Nykyinen nimi vastaa tutkimusalan kansainvälistä käytäntöä sekä aineen opetuksen ja tutkimuksen sisältöä aiempaa huomattavasti paremmin. Uusi nimi on nykyään myös yritysmaailmassa varsin yleisesti käytetty käsite.

Yritykset sekä yritysten muodostamat toimitusketjut tai -verkostot kaikilla toimialoilla pyrkivät hallitsemaan hankintatoimeen, valmistukseen, jakeluun ja myyntiin liittyviä materiaali-, raha- ja tietovirtoja yhä tehokkaammin. Tähän liittyvät toimitusketjun hallinnan usein varsin käytännönläheiset ongelmat ovat aineen opetuksen ja tutkimuksen keskeinen kohde.

Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen opetus ja tutkimus käsittelee toimitusketjun hallintaa, merenkulun ja muiden kuljetusmuotojen markkinoita sekä logistiikan alueellisia vaikutuksia ja edellytyksiä. Toimitusketjujen johtaminen on toiminut Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa omana aineenaan vuodesta 2000 alkaen, mitä ennen se oli kansainvälisen markkinoinnin koulutusohjelma.