Maisterivaiheen opinnot

LG213103 LOGS10 Toimitusketjujen johtamisen kvantitatiiviset sovellukset, 7 op
LG213071 LOGS11 Logistiikkapalvelut ja -markkinat, 6 op
TK083030 TKMS7 Monimuuttujamenetelmien perusteet, 3 op
LG213053 LOGS13/KVS6/LRS15 Strategy and Business Competence, 4 ECTS
LG213024 LOGS20.3 Merenkulkutalous, 4–6 op
LG213025 LOGS20.4. Hankintojen strateginen johtaminen, 4–6 op
LG213091 LOGS21 Toimitusketjujen johtamisen erikoistyö, 2–6 op
LG213092 LOGS22/TMS49/KVS19 Trade and Transport Facilitation, 6 ECTS
LG213600 Harjoittelu, syventävät opinnot, 2–6 op