Yleistä

Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtaminen aineessa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta. Toimitusketjujen johtamisen ainelaitoksen henkilökunta sekä jatko-opiskelijat osallistuvat säännöllisesti kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin, kuten NOFOMA ja Logistics Research Network (LRN).

TKJ:n aine toteuttaa noin joka toinen vuosi Logistiikkaselvityksen, jossa selvitetään logistiikan tilaa ja tulevaisuuden kehitystrendejä kansallisella tasolla. Suomalaisyritysten aktiivisen osallistumisen ja kiinnostuksen ansiosta selvityksen tekeminen on ollut mahdollista. Lisää logistiikkaselvityksestä ja linkin verkkosivuille löydät toteutetuista hankkeista.

Esimerkkejä korkeatasoisista referoiduista sarjajulkaisuista, joissa toimitusketjujen johtamisen aineen henkilökunta on julkaissut artikkeleita ovat muun muassa International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, International Journal of Logistics Management ja International Journal of Integrated Supply Management.

Toimitusketjujen johtamisen aineessa tehtävää tutkimusta ovat rahoittaneet muiden tahojen ohella esimerkiksi

  • Maailmanpankki
  • Nordic Investment Bank (NIB)
  • Euroopan Unioni (INTERREG III B)
  • Liikenne- ja viestintäministeriö