Yleistä

​Yhteydet yritysmaailmaan ja ympäröivään yhteiskuntaan ovat tärkeitä niin tutkijoille kuin opiskelijoillekin. Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen aineella (ent. logistiikka) on jo pitkään ollut aktiivista molemminpuolista yhteistyötä erilaisten yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa. Tutkijoille yhteistyö tarjoaa yhteyden yritysmaailman todellisuuteen. Opiskelijat puolestaan saavat tietoa mahdollisista valmistumisen jälkeisistä työtehtävistä ja niiden vaatimuksista. Yhteistyökumppanit hyötyvät alan uusimmasta tutkimustiedosta ja osaamisesta sekä luovat yhteyksiä nykyisiin ja tulevaisuuden osaajiin.

Yhteistyöhankkeet ja toimeksiantotutkielmat

Aineen tutkimus- tai yhteistyöhankkeista löytyy tietoa omilta alasivuiltaan. Aine on ollut päävastuutahona monikansallisissa DaGoB- ja LogOn Baltic -projekteissa. Yhteistyö Maailmanpankin kanssa eri tutkimusprojekteissa on ollut aktiivista. Toimitusketjujen johtamisen aineen tutkijaryhmä on myös toteuttanut vuodesta 2006 kansallisia logistiikkaselvityksiä liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannoista.
Toimimme yritysten kanssa yhteistyössä kaikilla tasoilla. Esimerkiksi pro gradu -töitä on tehty runsaasti toimeksiantoina. Pro gradu -toimeksianto tarjoaa organisaatiolle tavan hankkia tuoreinta tutkimustietoa ja osaamista esimerkiksi päätöksenteon pohjaksi tai toiminnan kehittämiseen. Toimeksiannon suorittava opiskelija saa kokemusta ja yhteyksiä yrityselämään sekä taloudellista tukea tutkielmansa tuottamiseen.

Miten yhteistyöhön

Voit ottaa yhteyttä yhteistyöasioissa professori Lauri Ojalaan: lauri.ojala(a)utu.fi

Halutessasi tiedottaa pro gradu -toimeksiannosta opiskelijoille voit ottaa yhteyttä myös toimitusketjujen johtamisen ainejärjestö Kolmas osapuoli ry:n tiedottajaan: ky-3p-hallitus@utu.fi