Kandivaiheen opinnot

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-ohjelma

 

Kaikille pakolliset opinnot

LG212001 LOG1/TM44 Supply Chain Management 5ETCS
TM062004 TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op
TM062004 TM1 Geographies of Firms and Industries 5 ECTS
MA032056 MA11 Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op
TM062700 MJO4 Liiketoiminnan eettiset kysymykset 5 op
TJ092804 TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta 5 op
MA032700 MJO6 Arvoketjun johtaminen 5 op

Toimitusketjujen johtamisen erikoistumissuunta

Pakolliset opinnot

LG212010 LOG2 Tuotantotalous 6 op
LG212020 LOG3 Purchasing and Supply Management  6 ECTS
LG212030 LOG4/TM45 Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op
TK082006 TKM5/LOG16 Operaatioanalyysin perusteet 6 op
LG212800  LOGK Kandidaatintutkielma 10 op

Valinnaiset opinnot (Valittava vähintään 6 op)

LG212180 LOG8 Toimitusketjujen johtamisen projektityö 2-6 op
YJ052012 YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus 6 op
MA032026 MA26/LOG14 Markkinointikanavien johtaminen 4-6 op
TM062120  TM51/TJ17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa 6 op
LT012008 LR04 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa 5 op
TJ092016 TJ1 Yrityksen tietojärjestelmät 5 op
LG212600 Harjoittelu, aineopinnot 2–6 op