Käynnissä olevat hankkeet

HAZARD – Satamaturvallisuuden kehittäminen Itämeren alueen satamissa 2016–2019

HAZARD-hankkeen tavoitteena on turvallisuuden parantaminen Itämeren alueen satamissa. Riskejä ovat muun muassa vaarallisten aineiden vuotaminen ympäristöön, matkustaja-aluksilla tai satamassa sattuvat tulipalot, öljyvahingot satama-alueilla sekä kaasu- ja kemikaaliräjähdykset.
HAZARD-hanke tarjoaa ainutlaatuisen kansainvälisen oppimisympäristön, jossa satamat ja pelastuslaitokset voivat arvioida ja parantaa turvallisuusjärjestelmiään ja -käytäntöjään akateemisten partnereiden tuella.
Hankkeen avainkumppaneita ovat eurooppalaisen TEN-T -liikenneverkoston satamat ja niiden logistiikka-operaattorit sekä kansalliset ja alueelliset pelastuslaitokset. Projektin viisi akateemista partneria tuottavat tietoa vallitsevasta tilanteesta, toimintatavoista sekä riskienhallinnan menetelmistä.
Kaiken kaikkiaan projektissa on mukana 15 yhteistyökumppania kuudesta Itämeren alueen maasta.
Hanke sai EU:n Itämeriohjelmalta rahoituksen vuosille 2016–2019 ja sen budjetti on 4,3 M€.

Projektin kotisivut: blogit.utu.fi/hazard