Lasten tunne- ja mielenterveystaidot – Eläinten tunnemetsästys -peli

Halusimme kehitellä sovelluksen, joka tukisi lasten tunne- ja mielenterveystaitojen kehittymistä. Ideanamme oli luoda sovellus, joka on lapsille helppokäyttöinen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan lapselle luontainen tapa oppia on leikkien, joten sovellukseksemme ideoitui tunnetaitopeli. Halusimme myös tuoda materiaalia varhaiskasvattajien ja kotien käyttöön ilmaiseksi.

Kun aloimme kehittelemään sovellustamme, huomiomme kiinnittyi kolmeen ongelmaan liittyen lasten tunne- ja mielenterveystaitojen opettamiseen. Ensimmäinen näistä oli se, että koko tunteiden kirjoa ei kannusteta näyttämään.

Usein vain positiivisten tunteiden näyttämiseen kannustetaan, ja negatiivisia tunteita ei käsitellä samalla tavalla kuin positiivisia. Negatiiviset tunteet (kuten esimerkiksi viha ja pelko) saatetaan sivuuttaa, jolloin lapsi ei välttämättä opi käsittelemään niitä. Halusimmekin sovelluksessamme tuoda ilmi positiivisten tunteiden lisäksi negatiivisiakin tunteita. Eläinten kasvoilla esiintyvät niin suru kuin vihakin, ja lasta opetetaan nimeämään näitä tunteita.

Toisena ongelmana huomasimme materiaalien käyttömahdollisuudet: usein materiaaleja ei ole tarkoitettu kotona käytettäväksi. Moni materiaali on tarkoitettu vain ammattilaisten käyttöön, eikä niissä käytetty ammattikieli välttämättä avaudu muille. Halusimme luoda pelimme käyttöön sekä kotiin että varhaiskasvatukseen, eivätkä sen säännöt sisällä ammattikieltä. Mahdollistamme tämän siten, että kuka vain voi tämän blogitekstin lopussa olevat PDF-tiedostot tulostaa omaan käyttöönsä.

Kolmas ongelma muodostui lasten vertaistoiminnallisen materiaalin uupumisesta. Tunne- ja mielenterveystaitoja opettavat materiaalit vaativat usein aikuisen ohjausta, eivätkä lapset voi siis keskenään käyttää niitä. Loimme pelimme niin, että aluksi lapset tarvitsevat lukukykyisen henkilön (esim. aikuinen tai oma isosisarus) mukaan selittämään säännöt, mutta kun säännöt ovat lapsille tutut, voivat he pelata peliä vertaisten kesken.

Ja niin, sitten itse sovellukseen!

Sovelluksemme on Eläinten tunnemetsästys -peli. Peliämme voi pelata kahdella eri variaatiolla, ja molemmissa tarkoitus on harjoitella tunteiden nimeämistä ja näyttämistä, sanallisesti ja tehtävien avulla. Ensimmäinen peli on Etsi eläimet -muistipeli ja toinen on Villieläinten korttipeli. Molemmissa variaatioissa käytössä ovat samat kortit ja niissä seikkailevat neljä villieläintä: panda, leijona, apina ja koala. Jokaisella eläimellä on kuusi erilaista tunnetilaa, joita lapset peleissä tunnistavat. Pelejä rikastuttavat myös erilaiset tunnetehtäväkortit, joissa tarkoituksena on tehdä niissä mainittu tehtävä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi “Miltä näytät, kun innostut?” ja “Halaa pelikaveria“.

Etsi eläimet -muistipeli muistuttaa normaalia muistipeliä: pelissä etsitään pareja, ja voittaja on se, kenellä niitä on eniten. Meidän versiossamme korteissa eläimet esittävät kuutta eri tunnetilaa, ja parit muodostuvat tunteiden kautta (esim. iloinen panda ja iloinen leijona). Kortin nostaessa lapsi nimeää tunnetilan. Oman twistinsä peliin luo mukana olevat tunnetehtäväkortit, jotka aktivoivat lapsia pelin aikana erilaisilla tunne- ja mielenterveystaitoihin liittyvillä tehtävillä. Tällaisen kortin nostaessa lapsi suorittaa tunnetehtäväkortissa mainitun tehtävän. Tarkemmat säännöt voit lukea blogitekstin lopussa olevista PDF-tiedostoista.

Villieläinten korttipeli puolestaan muistuttaa lapsillekin tuttua lotto -peliä. Pelissä tarkoituksena on kerätä omavalintaisen eläimen kaikki kuusi eri tunnetilaa. Peliin on mahdollista ottaa käyttöön pelialustat, joille eläimen tunnetilat kerätään. Pelialustoja on kaksi erilaista: 3-4-vuotiaille omansa ja yli 5-vuotiaille omansa. Peli etenee aina vuorotellen kortteja nostamalla. Kuten Etsi eläimet -pelissä, niin myös tässä pelissä, lapset nimeävät korteista löytämänsä tunnetilat, sekä suorittavat tunnetehtäväkorteissa mainitut tehtävät. Voittaja on se, joka on ensimmäisenä kerännyt oman eläimensä kaikki eri tunnetilat. Tämänkin pelin tarkemmat säännöt voit lukea PDF-tiedostoista.

Esimerkkejä tunnetehtäväkorteista

Olemme itse luoneet pelimme säännöt ja kuvittaneet kortit. Halusimme luoda pelikorteista sellaiset, että lapset pystyvät keskenään pelaamaan niillä. Kuvat pyrimme luomaan mahdollisimman yksinkertaisiksi, jotta lapset ymmärtävät mitä pitää tehdä vain niiden avulla. Tunnetehtäväkortteihin lisäsimme kuvien lisäksi myös tavutetut tekstit, jotta vasta lukemaan opettelevat voisivat niistä lukea itse. Liitteenä lopussa löytyy myös kortteihin tarkoitettu värillinen tausta.

Meille tärkeää peliä luodessa oli tarjota sitä käytettäväksi laajalle käyttäjäryhmälle, joten päätimme kääntää pelimme myös englannin kielelle. Löydätkin PDF-tiedostoista säännöt sekä tunnetaitokortit englanniksi käännettyinä.

Eläinpari: yllättyneet ilmeet

Halusimme esitellä peli-ideaamme ja sääntöjä eri tahoille: niin varhaiskasvatuksessa työskenteleville kuin myös lasten vanhemmille. Tässä hieman saamaamme palautetta:

Perhepäivähoitaja kokeili peliä lasten kanssa: “… lapset tykkäsivät pelistä ja ymmärsivät & tunnistivat eri ilmeet ja osasivat yhdistää eri eläinten samat ilmeet & tunteet toisiinsa” & “Pelaaminen tuotti paljon keskustelua ja pohdintaa

4-vuotiaan lapsen äiti: “Säännöt olivat hyvät ja selkeät!

Kolmen lapsen äiti: “Säännöt olivat todella helposti ymmärrettävät ja tuli tunne, että koska pääsee pelaamaan!” & “Tehtäväkorttien tehtävät ja kysymykset olivat hyviä, ja eivät liian vaikeita tai haastavia aremmallekaan lapselle

Varhaiskasvatuksen opettaja: “Peli sopii molempina versioina eri-ikäisille lapsille

Leijonan kaikki kuusi erilaista tunnetilaa

Toivomme, että lapset pääsevät nauttimaan pelistämme ja oppisivat samalla tunne- ja mielenterveystaitoja. Mikäli otatte pelimme käyttöön, olisi mukava kuulla kommenteissa kokemuksianne pelimme parissa! Peli on vapaasti kaikkien käytettävissä.

MUKAVIA PELIHETKIÄ! 😊

Pelin ovat luoneet Turun yliopiston, Rauman opettajankoulutuslaitoksen VO1D ryhmän opiskelijat Terhi Nieminen, Laura Männikkö, Jenni Neuvonen, Aleksi Taimi ja Laura Piirainen.

Blogitekstistä vastasivat Laura M. ja Terhi
Kääntämisestä vastasivat Aleksi, Terhi ja Laura P.
Sääntöjen laatimisesta vastasivat kaikki
Eläinkorttien kuvituksesta vastasivat Jenni, Aleksi, Laura M. ja Terhi
Tehtäväkorttien kuvituksesta vastasi Laura P.
Korttien ulkoasun suunnittelusta vastasi Aleksi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *