Tunnetaito-passi kehittämään perheiden tunnetaitoja ja vuorovaikutusta kotona

Tunnetaitoihin liittyvät ongelmat ovat yleisiä 

Keskitymme lasten tunnetaitoihin, koska niihin liittyvät ongelmat ovat yleisiä sekä kotona että varhaiskasvatuksessa. Tunteiden säätely on avainasemassa lasten kehityksessä ja monien tunnetaitoihin liittyvien ongelmien hallinnassa. Tunnetaidot vaikuttavat lapsen osallisuuteen, itsesäätelyyn sekä minäkuvan muodostumiseen.  Tunnetaidot ovat läsnä arjen tilanteissa. Niillä tarkoitetaan tietoisuutta tunteista sekä osaamista hallita tunteita. Tunnetaidot vaikuttavat sekä lapsen nykyhetkeen, mutta myös hänen tulevaisuuteensa. Lasten tunnetaitojen huomiointi sekä niihin keskittyminen on tärkeää, jotta lasten tulevaisuus voitaisiin turvata sekä tunnetaitoihin liittyviä ongelmia vähentää.   

Aikuisen tuki on avainasemassa lapsen tunnetaitojen kehityksessä

Tunnetaitoja voi oppia ja niitä voi harjoitella monipuolisesti sekä kotona että kodin ulkopuolella. Tavoitteena on, että lapsi oppii hallitsemaan tunteitaan itsenäisesti. Tunnetaitojen harjoittelemisessa aikuisen tuki on kuitenkin tärkeä, koska lapsi ei selviä yksin tunteidensa kanssa. Näin aikuisen tuki on avainasemassa. Tärkeää on, että aikuinen huomioi kaikki lapsen tunteet ja vastaa niihin.  Ideoimallamme sovelluksella haluamme tuoda tunnekasvatusta myös kotiin, sillä tunnetaitoihin liittyvät ongelmat ovat yleisiä lapsilla.  Lapsilla voi olla puutteita sosiaalisissa taidoissa esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa. Sovelluksellamme pyrimme lisäämään sekä huoltajien että lasten ymmärrystä tunnetaidoista ja niiden oppimisesta. 

Sovellus kotioloihin tukemaan tunnekasvatusta 

Sovellusideamme on suunnattu 3-5 vuotiaille lapsille ja heidän huoltajilleen kotiin.  Sovelluksemme tavoitteena on antaa perheille monipuolisia keinoja käsitellä lasten kanssa tunteita. Tarkoituksena on myös lisätä aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Sovellusideamme on ajankohtainen erityisesti nyt, kun suurin osa lapsista viettää päivänsä kotona. Haluamme lisätä vanhempien tietämystä tunnekasvatuksesta sekä, miten lasten kanssa voidaan käydä tunteita läpi ihan arkipäiväisissä tilanteissa. Sovelluksen käyttöönotto ei vaadi perheiltä taloudellisia resursseja ja näin jokaisella perheellä pitäisi olla mahdollisuus sen tekemiseen. 

Tunnetaito-passin sisältö ja käyttö 

Sovelluksemme on tunnetaito-passi. Passissa on kolme eri tasoa. Ensimmäinen taso on perhostaso, mikä pitää sisällään tunteiden tunnistuksen ja nimeämisen. Toinen taso on pesukarhutaso, jossa opetellaan havainnoimaan omia tunteita. Kolmas ja viimeinen taso on pingviinitaso, missä tarkastellaan tunteita muiden näkökulmasta. Joka tasolla on kolme erilaista toiminnallista tehtävää. Tunnetaito-passi annetaan perheisiin varhaiskasvatuksesta ja samalla jaetaan myös yksityiskohtaisempi ohjeistus passin suorittamiseen. Kun lapsi ja huoltaja ovat suorittaneet hyväksytysti kaikki ensimmäisen tason tehtävät, palautetaan täytetty passi päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettajalle, joka antaa seuraavan tason passista suoritettavaksi. Ennen tätä varhaiskasvatuksen opettaja pyytää lasta kertomaan hänen kokemuksiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan passin suorittamisesta. Vaikka tunnetaito-passin suorittaminen on painottunut kotioloihin, on yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa merkittävä. Varhaiskasvatus tarjoaa tukea passin suorittamiseen sekä huolehtii aikataulussa pysymisestä. 

Tunnetaito-passi
Vanhemmille lähetettävä info tunnetaito-passista

Materiaalia saa käyttää muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa tekijöiden luvalla.

Pauliina Haarre
Nikke Heikkinen
Milla Heinonen
Lina Eskelinen

Yksi vastaus artikkeliin “Tunnetaito-passi kehittämään perheiden tunnetaitoja ja vuorovaikutusta kotona”

  1. Me tykkäsimme tästä sovelluksesta, joten halusimme tulla kommentoimaan vielä erikseen tänne. 5+

    Terkuin Emmu, Kaisa, Vilma ja Netta 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *