AJAN KONEET – Humanististaiteellinen tutkijakollektiivi

AJAN KONEET -kollektiivi on syntynyt ajan käsitteen kyseenalaistamisen sekä uudelleenmuotoilun tarpeesta. Paikkasidonnainen tutkimusprosessimme kohdistuu Tuorlan observatorion alueelle.

Taomme ja tutkimme ajan koneita, joiden osia on läsnä ajassamme. Nämä koneiden osat kuvastavat Tuorlan observatorion menneisyyttä ja toisaalta yhteistä tulevaisuuttamme.

Maailmankaikkeuden havainnointi, äärimmäiseen tarkkuuteen pyrkivä mittaaminen ja itsetehdyt keksinnöt ovat esineistöstä nousevia, tässä ajassa puhuttelevia teemoja. Tähtitieteellisen tutkimuksen kautta syntyneiden artefaktien ja arkistoaineiston avulla tutkimme ja tulkitsemme ajan olemusta.

Olemme arkistoaktivisteja: haastamme perinteisen arkistolaitoksen ja muut muistiorganisaatiot kohtaamaan kysymyksiä vallasta, osallisuudesta ja omaehtoisuudesta. Toimimme sekä tieteen että taiteen kentillä ravistellen tapaamme muistaa, arkistoida ja unohtaa.