Teot

2020-

AJAN KONEET – arkistoaktivistinen interventio haastaa arkiston ja ajan uudelleen määrittelyyn. Tähtitieteilijä Yrjö Väisälä (1891–1971) on tehnyt meille aikakoneen, jonka kaavat ovat arkistoissa ja osat Tuorlan observatorion esineistössä ja observatorion rakennuksissa. Nelihenkisen työryhmän jäsenet rakentavat tuon laitteen uudelleen. Kone pysäyttää ajan, muuttaa kokijan aikajänteen ja pakottaa kyseenalaistamaan ihmiskunnan nykyisen suunnan. Hanke toteutetaan Tuorlan observatorion alueella Piikkiössä, jossa edelleen on konkreettisesti läsnä tähtitieteilijä Yrjö Väisälän aikakausi ja hänen tieteellinen perintönsä. AJAN KONEET -hankkeessa tutkitaan aikaa ja ajan jälkiä arkistoaktivistisen työskentelyn sekä materiaalisen esinetutkimuksen (Hänninen & Mäki) kautta yhdistäen työskentelyä taiteelliseen ja kuratoriaaliseen työhön (Pohjolainen & Saarikoski). Taiteellisten interventioiden tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoisia näkökulmia ajan ymmärtämiseen ja tutkimuksen tekemiseen sekä liittää siten tutkimusprosessit osaksi taiteellista työskentelyä. Haluamme löytää tutkimuksen ja taiteen avulla arkistoille keinoja käyttää radikaalia empatiaa ja välittämisen etiikkaa ihmisten aikajänteen ja toiminnan muuttamiseen. Tämä muutos tekee arkistoista ja arkistotoimijoista aktiivisia maailman muuttajia, mikä ravistelee sekä arkistoja ja muita muistiorganisaatioita kuin myös arkistotiedettä.

Syyskuu 2019

Saimme loppusyksystä kollektiivissa idean hankesivustomme kuvittamisesta. Halusimme tuoda esille Tuorlan observatorion kiinnostavaa esineistöä, ja samalla eläytyä itse – kuvitella vaihtoehtoista menneisyyttä steampunkin hengessä. Kaivelimme vaatekaappejamme, lainasimme professori Yrjö Väisälän tohtorinhattua, valikoimme edustavia esineitä ja rakensimme yhden aamupäivän ajaksi kuvitteellisen tähtitieteilijän työhuoneen aitoon tilaan, Yrjö Väisälän työhuoneeseen Tuorlaan. Katso teksti ja kuvia Ajassa nyt -sivulta!

Syyskuu 2019-

Olemme mukana Turun yliopiston museologian opiskelijoiden teemaseminaarissa syksyllä 2019. Seminaarissa opiskelijat tuottavat “Maan ja taivaan välillä” -näyttelyn juhlistamaan Turun yliopiston 100-vuotista historiaa. Näyttelyyn tulee esille Tuorlan observatorion esineistöä sekä yliopiston arkeologisia kokoelmia.

Toukokuu 2019

What´s up? Tiede esiin -seminaari 10.5.2019, Turun yliopisto, Åbo Akademi & Turun museokeskus. Esittely Tuorlan observatorion muistitietohankkeesta (Mäki). https://sites.utu.fi/hiiskuttua/humanistit-esittelivat-turun-museokeskuksen-vaelle-tutkimushankkeitaan-whats-up-tiede-esiin-seminaarissa/

Huhti-kesäkuu 2019

Valikoima Tuorlan arkea. Esinenäyttely Kuviteltu avaruus -seminaarin yhteydessä (Mäki & Saarikoski). Sirkkalan kasarmin aula, Turun yliopisto.

Huhtikuu 2019

Tuorlan menneisyys -työpajailta lapsiperheille 1.4.2019 (Mäki & Saarikoski).

Huhtikuu 2019

Esitelmä: “From observatory to science centre – transformation, heritage processes and identities of Tuorla observatory” (Mäki & Saarikoski). SIEF2019, Track Changes: Reflecting on a Transforming World.
Posteri: “Conjoining art & science at the Science Centre Tuorla: Dreamscape of a scientist” (Saarikoski). SIEF2019, Track Changes: Reflecting on a Transforming World.

Toukokuu 2018-

Tuorlan observatorion muistitietohankkeessa (Mäki & Saarikoski) on dokumentoitu Tuorlan observatorion esineistöä, arkistoaineistoa sekä rakennuskantaa ja havainnoitu Tuorlan muutosta observatoriosta tiedekeskukseksi. Dokumentointityötä on rahoittanut Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos sekä Tuorlan tiedekeskus. Muistitietohankkeessa on koottu jo yli 300 esinettä käsittävä museaalinen luettelo, tehty 20 haastattelua sekä inventoitu Tuorlan kirjakokoelma ja Tuorlan alueen havaintorakennukset. Dokumentointityö jatkuu edelleen.

2016-2017

Yrjö Väisälän kokoelman arkistointi, Turun yliopiston keskusarkisto (Hänninen).

JULKAISUJA:

Veivo, Outi; Salmi, Leena; Saarikoski, Jaana & Mäki, Maija (tulossa 2020). Heijastuksia Tuorlan tutkimuskeskuksen monikielisestä kielimaisemasta 1960-luvulta. Kieliä ja kohtaamisia Turun historiassa, SKS.

Hänninen, Kirsi & Heimo, Anne 2019. Constructing Our Own Heritage: Participatory, Community and Spontaneous Archives and Digitally Born Heritage in Folkloristics in the Digital Age. Pekka Hakamies and Anne Heimo. Folklore Fellows’ Communication 316. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 110–131.

BLOGITEKSTEJÄ:

Mäki, Maija 2018. Tähtitieteilijöiden jäljillä Tuorlassa: muistitietohankkeessa tallennettiin observatorion arkea ja vanhaa tutkimusvälineistöä, https://sites.utu.fi/hiiskuttua/tahtitieteilijoiden-jaljilla-tuorlassa-muistitietohankkeessa-tallennettiin-observatorion-arkea-ja-vanhaa-tutkimusvalineistoa/

Mäki, Maija & Saarikoski, Jaana 2018. Tuorlan aarteita esille, https://fokaus.wordpress.com/2018/10/25/tuorlan-aarteita-esille/

Saarikoski, Jaana 2018. Töissä taivaan porteilla – harjoittelussa Tuorlan observatoriolla, https://fokaus.wordpress.com/2018/10/01/toissa-taivaan-porteilla-harjoittelussa-tuorlan-observatoriolla/