Uutiskirje 6/2024

Kesäkuun uutiskirjeen aiheita ovat:

 1. Opintotoimistojen ja Discon palvelut kesällä
 2. OPS-muutokset 2024-2027
 3. Syksyn opetusaikataulun julkaisu
 4. Muista lukuvuosi-ilmoittautuminen!
 5. Valmistuminen kesällä
 6. Muuta ajankohtaista (Hae Kestävän kehityksen koulutusohjelmaan KEKOON, TYHE-sivuaineen haku on auki, hae Tekoälyn monitieteiseen opintokokonaisuuteen)

You can find English summaries about the topics concerning international students at the end of the blog post.

Kesäkuu
June

1. Opintotoimistojen ja Discon palvelut kesällä

Huomaathan, että opintotoimistot Turussa ja Porissa ovat suljettuina 1.7.-1.8.2024, mutta esimerkiksi kesäharjoittelijat palvelevat opiskelijoita ja hakijoita myös tänä aikana. Voit laittaa siis kesänkin aikana viestiä opintotoimistojen palveluosoitteisiin.

Opiskelijakeskus Discon päivystystiski on kiinni kesän ajan. Disco palvelee kuitenkin puhelimen ja sähköpostin välityksellä.

2. OPS-muutokset 2024-2027

Keskeisimmistä OPS-muutoksista on tullut vuosikurssilistoille sähköpostia (Turku 5.6. ja Pori 17.5). Alle on koottu lyhyesti keskeisimmät muutokset:

TURKU & PORI:

 • KTK-tutkinnossa vieras kieli 2 on vapaaehtoinen kieli 1.8.2024 alkaen (pl. kv. liiketoiminta). KTK-tutkinnon kieliopintojen op-määrä on jatkossa 18-24 op.
 • KTM-tutkinnossa vieraaseen kieleen (6 op) käy jatkossa yhden tai useamman kielen jatkavan tason vaihtoehtoiset liikeviestinnän opinnot. Vieraan kielen opintoihin kelpaa myös vieraan kielen liikeviestinnän perusopinnot, jos niitä ei ole sisällytetty KTK-tutkintoon/aiempaan korkeakoulututkintoon.
 • KTM-tutkinnon vapaavalintaisiin kieliopintoihin kelpaa jatkossa myös kielten alkeiskurssit.
 • Kielten tutkintovaatimukset kokonaisuudessaan on kerrottu opinto-oppaalla Turku / Pori (Lisätietoa opinnoista -välilehti).

TURKU:

 • Taloustieteen kursseista on poistettu KT-lyhenne. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kurssien pitkä koodi on muuttunut. Taloustieteen KTK, VTK, VTM, ja sivuaineopiskelijoiden on lisättävä hopsille suorittamattomien KT-opintojaksojen tilalle uudet 2024–2027 opsin mukaiset opintojaksot.
 • LRYA- ja LRYB-kurssit poistuvat opetustarjonnasta ja tilalle tulee LRY-kurssi 6 op.
 • KTK-tutkinnon vapaasti valittavien opintojen määrä on jatkossa väh. 11 op.
 • Jatkossa MJO4-kurssi on tarjolla ainoastaan tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja sitä ei voi sisällyttää sivuaineopinnoksi. Jos opiskelija on MJO4-kurssin sivuaineopintoihin ennen 1.8.2024, kurssi käy sivuaineopinnoksi oppaan 2022-2024 mukaan.

PORI:

 • KTK-ohjelman kaikissa erikoistumissuunnissa opinnot on jatkossa jaoteltu pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin. Lisäksi erikoistumissuunnan opintojen laajuus on kaikissa pääaineissa 40-46 op.
 • Sivuainevalikoimaan tulee uusi sivuainekokonaisuus: Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta.
 • Doing Business in a Global and Multicultural Business Environment -sivuainekokonaisuus jää pois valikoimasta. Opiskelijat voivat yhden lukuvuoden ajan (lv. 2024-2025) suorittaa loppuun jo aloitetun kokonaisuuden lv. 22-24 vaatimusten mukaan.
 • Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuuden vaatimuksiin tulee suuria muutoksia. Aiemmin kuin syksyllä 2024 opintonsa aloittaneet voivat halutessaan suorittaa sivuainekokonaisuuden lv. 22-24 vaatimusten mukaan 31.7.2025 asti.

3. Syksyn opetusaikataulun julkaisu

Opinto-oppaalle päivitetään ensi syksyn opetusaikataulu ja se julkaistaan viimeistään 15.6.2024. Tarkista syksyn opetusaikataulut opinto-oppaalta kunkin opintojakson kurssikuvauksesta (klikkaa auki toteutuksen tiedot sinisestä palkista). Kevään 2025 osalta opetusaikataulut julkaistaan marraskuussa 2024.

Opettajat käyvät paraikaa läpi varmuuden vuoksi omia toteutuksiaan, joten pieniä korjauksia tai muutoksia saattaa tulla. Tämän vuoksi kannattaa vielä elokuussa tarkistaa aikataulut kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä.

Lukukauden 2024-2027 työskentelyajat löytyvät intrasta. Nappaa tiedostosta itsellesi ylös kalenteriin tärkeät päivät, mm. 1. periodin kurssi-ilmoittautumiset alkavat Turun TSE:llä pääasiassa 19.8. ja Porissa 20.8., mutta 1. vuosikurssin ilmoittautumiset alkavat 28.8.

4. Muista lukuvuosi-ilmoittautuminen!

Lukuvuosi-ilmoittautuminen Turun yliopistoon lukuvuodeksi 2024-2025 on auki ajalla 1.6.-2.9.2024. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia tutkintoa suorittavia opiskelijoita. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään Oili-ilmoittautumispalvelussa ja ilmoittautuminen on tehtävä kuhunkin opiskeluoikeuteen erikseen.

Jos ilmoittaudut läsnäolevaksi perustutkinto-opiskelijaksi, muista maksaa myös terveydenhoitomaksu Kelalle. Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lisätietoja lukuvuosi-ilmoittautumisesta sekä terveydenhoitomaksusta nettisivulta.

5. Valmistuminen kesällä

​Valmistuminen 17.6.-31.7.2024 on mahdollista JOS opiskelija on pyytänyt kokonaisuusmerkinnät viim. 31.7. ja hakenut valmistumista viim. 31.7. Tutkinto kootaan ja todistus valmistuu elokuussa.

17.6.-31.7. poikkeuksena on se, että voit hakea kokonaisuusmerkintöjä ja täyttää valmistumislomakkeen, vaikka jokin seuraavista opintosuorituksista olisikin vielä rekisteröimättä:

 • tentti tai kypsyysnäyte: suorituspäivän oltava viimeistään 31.7.
 • kandidaatintutkielma/pro gradu tutkielma: UTUKandin/UTUGradun päätöspäivämäärän oltava viimeistään 31.7. HUOM! Saat automaattiviestin sähköpostiisi, kun kandi/gradu on hyväksytty. Voit vasta sen jälkeen jättää valmistumislomakkeen.

Lisää tietoa valmistumisesta ja ohjeet kokonaisuusmerkintöjen hakemisesta löytyy intrasta.

6. Muuta ajankohtaista

Hae Kestävän kehityksen koulutusohjelmaan KEKOON

Haku Kestävän kehityksen koulutusohjelmaan (sivuainekokonaisuus) on avoinna 16.5. – 5.9. 2024

Kestävä kehitys on kattokäsite, jonka piirissä ratkaistaan planeettamme polttavimpia haasteita: ilmastonmuutosta, luontokatoa, tuotannon ja kulutuksen mukanaan tuomia ongelmia, etelän ja pohjoisen välistä epätasa-arvoa, ihmisten ja muunlajisten eläinten oikeuksia. Näihin kytkeytyvät globaalit trendit, kuten digitalisaatio, teknologian kehitys ja pandemiat. Kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan sekä yksilöllistä rohkeutta ja osaamista että yhteistyökykyä. Kestävän kehityksen koulutusohjelma KEKO on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarjottava ainutlaatuinen mahdollisuus hankkia 25 opintopistettä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kestävyyshaasteiden parissa työskentelyyn.

KEKO koostuu lukuvuoden mittaisesta tiimityökurssista (10 op) sekä valinnaisista kursseista (15 op). Syksyn 2024 kurssi alkaa 12.9.

KEKOn tiimityökurssi tarjoaa rautaisannoksen tärkeitä ja ajankohtaisia tutkimus- ja työelämävalmiuksia. Yliopistosta valmistuneet maisterit tarvitsevat arvionsa mukaan esimerkiksi kykyä omaksua uutta, organisointi-, yhteistyö-, neuvottelu- tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä toimia tieteidenvälisissä ryhmissä. KEKOssa nämä taidot opitaan työskentelemällä lukuvuoden ajan samassa tiimissä muista tiedekunnista tulevien opiskelijoiden kanssa. Kestävä kehitys eri ulottuvuuksineen tulee kurssilla tutuksi luentojen, kirjallisuuden, yhteisten keskustelujen ja harjoitustöiden kautta. 

KEKOon sisältyvät valinnaiset kurssit mahdollistavat monitieteisen opiskelun eri tiedekuntien tarjontaan nojautuen. Voit valita kestävän kehityksen eri puolia sivuavien valinnaisten kurssien listalta esimerkiksi ympäristöasioihin, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin, kulttuuriseen muutokseen, vuorovaikutukseen ja kulttuuriperinnön kysymyksiin, yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen, vastuulliseen liiketoimintaan ja tulevaisuusajatteluun liittyviä kursseja. Voit räätälöidä juuri omaa kestävän kehityksen asiantuntijuuttasi tukevan kokonaisuuden eri tiedekuntien tarjonnasta sekä verkkopohjaisten kurssien valikoimasta.

KEKOon voivat hakea kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijat toisesta vuosikurssista alkaen. Lisätietoja KEKOsta sekä linkki suomenkieliseen hakulomakkeeseen löytyy KEKOn nettisivuilta

Tervetuloa hakemaan unohtumattomalle matkalle kohti kestävämpää tulevaisuutta!

Sari Puustinen, KEKOn koordinaattori, sähköposti: keko@utu.fi

TYHE-sivuaineen haku on auki!

Haku monitieteiseen Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-sivuaineopintokokonaisuuteen on nyt avoinna. Hakuaika päättyy 15.6.2024. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Haku ja valinta TYHE-opintokokonaisuuteen –sivulta.

Monitieteinen Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-opintokokonaisuus on avoinna Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien sekä Åbo Akademin kaikkien tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille. TYHE-opintokokonaisuus tuo yhteen usean tieteenalan tutkimusta ja osaamista työn ja työelämän eri osa-alueilta, ja lisää opiskelijoiden työelämätaitoja osana omia perustutkinnon opintoja. Opintokokonaisuuden laajuus, 25-50 op, on sovitettavissa omiin opintoihin joustavasti, ja opinnot soveltuvat hyvin useimpien perustutkintojen sivuaineeksi.

Opetuksen järjestävät Turun työtieteiden keskus TCLS, Turun yliopiston tiedekunnat sekä Åbo Akademi.

Hae Tekoälyn monitieteiseen opintokokonaisuuteen 13.8.-21.8.

TSE Opintotoimisto

In English

TSE offices are closed during the summer holidays. Please note that the student centre Disco is also closed during the summer. You can contact all the offices via email as usual.

***

Autumn 2024 curriculum will be published on the 15th of June. You can find the new teaching schedules from the Study Guide (check the blue boxes on the course’s page).

***

Remember to register as an active student in the Oili system for the academic year 2024-2025. The registration period is 1.6.-2.9.2024 (date/month/year). For more information, check out the Turku university’s website on registration as a student. You might also need to pay for the FSHS healthcare fee for students. More detailed infomation here.

***