Turun yliopiston rehtori Jukka Kola

Turun yliopisto on rakentanut parempaa tulevaisuutta jo sadan vuoden ajan

”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle” mahdollisti maailman ensimmäisen suomenkielisen yliopiston syntymisen vuonna 1920. Kaikkiaan 22 040 lahjoittajaa tuki uuden yliopiston perustamista, mikä oli vaikuttava näyttö kansalaisten halusta edistää vapaata tutkimusta, korkeinta koulutusta ja sivistystä Suomessa – ja varsinkin Turussa. Tästä tulevaisuusinvestoinnista olemme saaneet nauttia viimeiset sata vuotta.

Lahjoittajien tuki on ollut Turun yliopistolle tärkeä koko sen olemassaolon ajan. Perustamisvaiheessa ja myöhemmissä varainkeruissa on saatu sekä pieniä että suuria lahjoituksia, jotka kaikki ovat meille tärkeitä. Saatujen summien lisäksi tärkeää on henkinen tuki, se, että yliopistossamme tehtävään työhön uskotaan. Lämpimät kiitokset tuesta!

Tieteen avoimuus on tutkimustyön lähtökohta

Tiedebarometrin mukaan Suomessa luotetaan edelleen vahvasti tutkimustietoon ja yliopistoihin. Meilläkin esiintyy valitettavasti aiempaa enemmän negatiivisia asenteita korkeinta koulutusta sekä tutkimusta ja tiedettä kohtaan.

Luotettava tutkimustieto tulisi saada paremmin päättäjien käyttöön ja päätöksenteon pohjaksi. Tässä emme ole onnistuneet – vieläkään. Syitä löytyy niin sysissä kuin sepissä: sekä tutkijoissa että päättäjissä. Toivottavasti rakenteilla oleva tiedeneuvonantojärjestelmä korjaa nopeasti ja tehokkaasti tilannetta. Turun yliopisto haluaa tarjota tähän oman monipuolisen panoksensa.

Puhumme totuuden jälkeisestä aikakaudesta, vaikka tosiasiassa elämme – edelleen ja aina – totuutta edeltävää aikakautta. Tutkimus vie meitä kaiken aikaa lähemmäs totuutta. Totta kuitenkin on, että yliopistojen autonomiaa ja tutkimuksen vapautta sekä luotettavan tutkimustiedon asemaa koetellaan jälleen, valitettavasti Euroopassakin.

Tutkimuksen on oltava mahdollisimman avointa. Se on tutkimustyön lähtökohta ja edellytys. Avoin tiede takaa myös sen, että kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisimman vapaa pääsy tieteen tulosten äärelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreen selvityksen mukaan Turun yliopisto on tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa Suomen paras.

Sivistystä tarvitaan tulevaisuudessakin

Sadan vuoden jälkeen on tietenkin jo katsottava seuraavaan sataan vuoteen.

Globaalissa vastuunkannossa meidän tulee olla entistä aktiivisempia, fokusoituneempia ja tavoitteellisempia. Meidän pitää osata ja rohjeta valita oikeat kohteet ja keinot.

Uudessa strategiassamme on – yhteisömme vahvan toiveen mukaisesti – selkeä painotus kestävään kehitykseen. Yliopisto muun muassa tähtää hiilineutraaliuteen vuoden 2025 loppuun mennessä. Julkistimme juuri myös yliopiston tämän hetken hiilijalanjäljen koon. Haluamme sekä tutkimuksen että käytännön toimenpiteiden avulla aidosti edistää globaalia vastuutamme ja kestävää kehitystä.

Yliopistoilla on vahvuutenaan tuhatvuotinen perinne ja tärkeä tehtävä tutkimuksen ja korkeimman koulutuksen edistäjinä. Yliopistojen perustehtävistä koulutuksesta ja tutkimuksesta kumpuaa aito ja laaja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus. Tehtävänämme on varmistaa ja vahvistaa sivistystä, Suomessa ja maailmalla. Tämä tehtävä kestää ja kantaa yli vuosisatojen.

Meidän yliopistolaisten tulee toimia niin, että yliopistot nähdään ja ymmärretään vakautta, vastuullisuutta ja kestävyyttä sekä parempaa ja laajempaa ymmärrystä ja yhdenvertaisuutta rakentavina instituutioina. Instituutioina, jotka muutos- ja murrosvaiheissakin kestävät ja kukoistavat hyvinvoinnin ja sivistyksen ylläpitäjinä ja vahvistajina. Sivistystä tarvitaan nyt ehkäpä enemmän kuin koskaan aiemmin.

Laatu ratkaisee ja houkuttaa

Miltä Turun yliopiston tulevaisuus näyttää? Mitä tiedämme nyt, mitä ennakoimme ja ennustamme tulevaisuudelle, osana Suomea, Eurooppaa ja maailmaa? Tavoitteemme on harvinaisen selvä: tutkimuksen ja koulutuksen laatua vahvistamalla voimme säilyttää merkittävän ja tunnustetun asemamme kansallisessa ja kansainvälisessä yliopistokentässä. Meillä yliopistona ei ole muuta vaihtoehtoa.

Miten sen teemme, seuraavien kymmenen ja sadan vuoden aikana? Visiomme mukaisesti olemme korkealaatuinen, kansainvälisesti tunnustettu tiedeyliopisto, joka rakentaa rohkeasti hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Avainteemojamme Turussa ovat monitieteisyys ja tieteidenvälisyys sekä kansainvälisyys ja yhteistyö. Meidän pitää rakentaa nykyistä tiiviimpi ja tuloksekkaampi yhteistyö oman yliopistomme sisällä ja muiden korkeakoulujen kesken. Haluamme myös vahvistaa sekä alueellista että kansallista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Monialaisuutemme pitää olla aitoa, konkreettisia tavoitteita ja tehtäviä, ei vain juhlapuheita ja korulauseita.

Vahva ja laadukas Turun yliopisto on entistäkin houkuttelevampi yhteistyökumppani myös kansainvälisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille sekä muille toimijoille. Laatu ratkaisee ja houkuttaa, kotimaassa ja kansainvälisesti.

On hyvä muistaa, että yliopiston kansainvälistyminen – tai kansainvälistäminen – ei ole itsetarkoitus, vaan keino parantaa yliopiston päätehtävien, tutkimuksen ja koulutuksen, laatua. Sitä kautta kohenevat myös yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus kotimaassa ja kansainvälisesti.

Jukka Kola
Kirjoitus perustuu Turun yliopiston rehtori Jukka Kolan puheeseen Turun yliopiston 100. vuosijuhlassa yliopiston satavuotispäivänä 28.2.2020.