Howe A & Alaattinoglu D (2019), Contesting Femicide: Feminism and the Power of Law Revisited. Routledge 2019. Including Allaattinoglu & Niemi, Legal education – Challenging the Finnish criminal law syllabus. And Rantala M, Finland on trial.

Isotalo A (2017), Nuoriin kohdistuva seurustelusuhdeväkivalta rikosilmoitusaineistossa. Oikeus 46(4), 2017, 442-462.

Isotalo A (2017), Väkivalta ongelma myös nuorten parisuhteissa. Alio, Turun Sanomat 18.4.2017.

Niemi J, #metoo haastaa seksuaalirikoslain. Vieraskynä, Helsingin Sanomat 27.1.2018.

Aa S. van der, Niemi J., Sosa L., Ferreira A. & Baldry A. (2015): Mapping the legislation and assessing the impact of Protection Orders in the European Member States. Wolf Legal Publishers, Oisterwijk 2015.

Andersson U. (2016): Communications of autonomy and vulnerability in criminal proceedings. I: International Journal of Law, Language and Discourse, Volume 6.

Hong T. (2017): Valtion huolellisuusvelvollisuus kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamisessa. Teoksessa Niemi J., Kainulainen H. & Honkatukia P. (toim.): Sukupuolistunut väkivalta: Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma. Vastapaino 2017, s. 305-323.

Kainulainen H. & Niemi J. (2017): Parisuhdeväkivallan tunnistaminen rikosoikeudellisessa järjestelmässä. Teoksessa Niemi J., Kainulainen H. & Honkatukia P. (toim.): Sukupuolistunut väkivalta: Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma. Vastapaino 2017, s. 138-155.

Kytölä M. (2017): Äidin oikeus, isän kannustin – Vanhempainpäiväraha sukupuolistuneena sääntelynä. Lakimies 2/2017, s. 195-215.

Kytölä M. (2017): Vanhempainraha: Kertomus heteronormatiivisesta ydinperheestä. Oikeus 3/2017, s. 329–346.

Niemi J. & Majlander S. (2017): ”Ja… minä jäin henkiin” – lähestymiskielto ja suojelutarkoitus. Lakimies 6/2017, s. 747–766.

Niemi J. (2015): Finnish Reforms of Procedural Law: A Success Story? In Lin L., Zengyi X. & Liukkonen U. (eds.):  Rule of Law Development and Judicial Reform: A Comparison Between China and Finland. Social Sciences Academic Press 2015, s. 84–100.

Niemi J. (2015): Onko ‘oikeus ja sukupuoli’ oikeudenala? Lakimies 7–8/2015, s. 1022–1039.

Tapani J. (2015): Seksuaalipalvelujen oston rangaistavuus – tuottamusvastuuta vai jotakin muuta? Defensor Legis 4/2015, s. 680–694.

Tolonen H. (2016): Lapsi, rikos ja suojelu: Oikeudenkäynnille asetettavista vaatimuksista EIT:n uuden ratkaisukäytännön valossa. Teoksessa Hakalehto S. & Toivonen V. (toim.): Lapsen oikeudet lastensuojelussa. Kauppakamari 2016, s. 342–368.

Tolonen H.: Kuka asiani omistaa? Alaikäinen läheisasianomistaja ja oikeus kieltäytyä todistamasta. Juhlakirja Tuula Linna, forthcoming.