Actors, Structures and Law

Month: May 2019

Co-operation with the Nicaraguan Embassy

ASLA-project held a very successful meeting with Nicaraguan Ambassador H.E. Dr Ricardo José Alvarado Noguera and Minister Council Ms Renee Patricia Gómez Blandon in sunny Turku.

Pictured from the left: Ambassador H.E. Dr Ricardo José Alvarado Noguera, Academy Professor Johanna Niemi, PhD Candidates Pia Eskelinen, Aleida Luján Pinelo, Amalia Verdu and Minister Council Ms Renee Patricia Gómez Blandon.

It was decided that a seminar style workshop is to be held in co-operation between the ASLA-project and the Nicaraguan Embassy on the issue of Gender and Law. The seminar will take place in Helsinki, in September 2019. It as also agreed that a series of workshops might take place later this year and early next year.

Yhteistyötä Nicaraguan suurlähetystön kanssa

ASLA-projekti tapasi Nicaraguan suurlähettilään H.E. Dr Ricardo José Alvarado Nogueran ja ministerineuvos Ms Renee Patricia Gómez Blandonin Turussa.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Suurlähettiläs Dr Ricardo José Alvarado Noguera, akatemiaprofessori Johanna Niemi, tutkijat Pia Eskelinen, Aleida Luján Pinelo, Amalia Verdu sekä ministerineuvos Renee Patricia Gómez Blandon. 

Tapaamisessa sovittiin, että ASLA -projekti järjestää syyskuussa 2019 yhdessä Nicaraguan suurlähetystön kanssa  työpajatyyppiseen seminaarin, jossa paneudutaan sukupuoleen ja oikeuteen. Tämän lisäksi sovittiin myös mahdollisista jatko-seminaareista.

© 2024 ASLA

Theme by Anders NorenUp ↑