FI/DE  

Vierailulla kansainvälisen EC2U-opintojakson luennolla 

Perjantaina 26.1.2024 olimme kuuntelemassa luentoa yhdeltä ihan uudenlaiselta saksan oppiaineen kurssilta. Kyseessä oli Kulttuurienvälinen viestintä (SAKS1209) -kurssi, joka on tänä vuonna EC2U-opintojakso ja järjestetään yhteistyössä espanjalaisen Salamancan yliopiston kanssa. Tänään oli vuorossa esitelmien pitämistä. Sekä suomalaiset että espanjalaiset opiskelijat oli jaettu kahteen ryhmään ja toisen ryhmän piti tehdä esitelmä kielten opiskelusta heidän omassa yliopistossaan, ja toisen ryhmän taas opiskelijaelämästä yleisesti heidän omassa kotikaupungissaan.  

Tänään opimme siis uutta Espanjan ja erityisesti Salamancan yliopiston saksan kielen opinnoista ja yleisesti heidän opiskelijaelämästään. Huomion kiinnitti erityisesti se, että siellä opinnot kestävät vuoden vähemmän kuin Suomessa ja Turun yliopistossa, eli vain neljä vuotta, ja opintopisteitä siltä ajalta tulisi kertyä 240. Yhtäläisyyksiä oli kuitenkin myös paljon, sillä esim. ryhmäkoot ovat melko pieniä Salamancassakin. Saksan opiskelijoita on n. 10 per ryhmä. Espanjalaiset opiskelijat olivat tehneet esittelyn Salamancan opiskelijaelämästä videon muodossa ja sekin näytti melko samankaltaiselta kuin Suomessa: vapaa-ajalla salamancalaiset urheilevat, hengailevat kavereiden kanssa ja käyvät drinksuilla/opiskelijabileissä.  

Vielä hieman itse kurssista. Opinto-oppaan mukaan kurssin tarkoituksena on antaa yleiskuva kulttuurienvälisestä viestinnästä globalisaation kontekstissa ja siellä tarkastellaan mm. sitä, miten eri kieliyhteisöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Osaamistavoitteita ovat esimerkiksi se, että opiskelija oppii tuntemaan kieliyhteisöjä ja niiden normeja, kielijärjestelmiä, kielenkäyttöä sekä identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Kurssin luennot ovat luonnollisesti Zoomissa, sillä opiskelijoita osallistuu kahdesta eri maasta. Kurssiin sisältyy myös muutaman päivän reissu Salamancaan toukokuun puolessa välissä, eli kurssilaiset pääsevät tutustumaan Salamancaan ja kanssaopiskelijoihinsa myös ihan livenä! 

Beim Besuch der internationalen Vorlesung des EC2U-Kurses  

Am Freitag, 26.01.2024 haben wir eine Vorlesung von einem ganz neuen Kurs des Fachs Deutsch gehört. Der Kurs heißt Interkulturelle Kommunikation (SAKS1209) und dieses Jahr ist es ein EC2U-Kurs und wird in Zusammenarbeit mit der spanischen Universität Salamanca organisiert. Heute haben die Student*innen Vorträge präsentiert. Sowohl die finnischen als auch die spanischen Student*innen wurden in zwei Gruppen, also insgesamt in vier Gruppen, geteilt und zwei Gruppen haben Vorträge über Sprachstudien in ihrer eigenen Universität und zwei Gruppen über Studentenleben generell in ihrer eigenen Heimatstadt produziert.  

Also heute haben wir etwas Neues über die Deutschstudien des Spaniens und besonders der Universität Salamanca und über das Studentenleben der spanischen Student*innen gelernt. Wir haben besonders beachtet, dass die Studien da nur vier Jahre dauern, also sie sind ein Jahr kürzer als hier. Das heißt, dass man nur 240 Leistungspunkte kriegen sollte. Es gibt auch viele Ähnlichkeiten, z.B. die Gruppengrößen sind ähnlich, ca. 10 Student*innen pro Gruppe. Die spanischen Student*innen haben ein Vorstellungsvideo über das Studentenleben in Salamanca und es sah ähnlich als in Turku aus: In der Freizeit treffen sie Freund*innen, treiben Sport und haben Studentenfeste oder gehen raus für ein Paar Drinks.  

Und noch ein bisschen über den Kurs. Laut der Studienanleitung soll dieser Kurs einen allgemeinen Überblick über interkulturelle Kommunikation im Kontext der Globalisierung geben und die Student*innen lernen z.B. wie die unterschiedlichen Sprachgemeinschaften miteinander interagieren. Die Ziele des Fachwissens sind u.a., dass man Sprachgemeinschaften und deren Normen, Sprachsysteme, Sprachgebrauch und Identität kennen lernt. Die Vorlesungen des Kurses sind natürlich in Zoom organisiert, weil es Teilnehmer*innen sowohl aus Finnland als auch Spanien gibt. Den Kurs enthält auch eine Reise nach Salamanca, Spanien. Das heißt, dass die finnische Student*innen auch live die spanischen Student*innen treffen können und Salamanca besuchen!