Saksan kieli, Turun yliopisto

Monat: Dezember 2021

Vaihto-opiskelijoiden haastatteluja -sarja, Osa 2: Anne Murtola

Vaihto-opiskelijoiden haastatteluja -sarja jatkuu!

Toisessa jaksossa Anne Murtola kertoo omista vaihto-opiskelukokemuksistaan Saksassa kevätlukukaudella 2017 ja lukuvuonna 2018–2019. Yllä olevassa kuvassa Anne on Jenan joulumarkkinoilla (2018), kädessään Glühwein-muki. Ensimmäisellä kerralla Anne lähti vaihtoon Kieliin, joka sijaitsee Pohjois-Saksassa. Hän opiskeli siellä Christian-Albrechts-Universität -yliopistossa. Toisella kerralla Anne lähti Jenaan, joka sijaitsee melko keskellä Saksaa, ja opiskeli Friedrich-Schiller-Universität -yliopistossa. Pääsemme haastattelun aikana kuulemaan mm., että millaista vaihtoon lähteminen sekä opiskelu ja asuminen Saksassa Annen kokemuksien mukaan oli ja miten vaihto-opinnot vaikuttivat hänen kielitaitoonsa. Lisäksi saamme tietää, kuinka Anne selviytyi Kielissä yllättävästä asiakaskartoitustilanteesta paikallisessa marketissa. Haastattelijana podcastissa toimii oppiaineen some-harjoittelija Janina Ahlqvist.

Kuuntele podcast / lue tekstitiivistelmä alta! 

Osa 1 – 27:54 minuuttia

Osa 2 – 25:38 minuuttia (jatkoa edellisen osan jälkeen)

Germanica ry:n 60-vuotisvuosijuhlat 21.11.2021

Lauantaina 21.11. vietettiin saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestön Germanica ry:n 60-vuotisvuosijuhlaa Kupittaan paviljongilla. Oppiaineelta oli myös edustus mukana juhlinnassa, kuvassa ovatkin opettajamme Anne ja Mareen sekä Germanican vuoden 2021 hallitus. Tervehdyksessään oppiaine ensinnäkin onnitteli jo kiitettävän iän saavuttanutta Germanicaa ja nosti myös esiin opiskelijoiden mielenterveyden tärkeyden sekä sen, miten ainejärjestökin voi osaltaan olla mukana tukemassa opiskelijoiden hyvinvointia. Niin vapaa-ajan tapahtumat kuin myös opiskelijoiden etujen ajamiseen liittyvät tehtävät ovat tärkeitä tekijöitä yhteisöllisyyden syntymisessä sekä hyvinvoinnin lisäämisessä.

Pääjuhlassa oli lämmin tunnelma ja oli hienoa päästä kasvokkain viettämään vuosijuhlia yhdessä opettajien, kutsuvieraiden ja opettajien kanssa.

Kuva: Reea Ruusuvuori

Gesprächsrunde mit Humboldt-Universität zu Berlin am 9.11.2021

Auf Deutsch siehe unten

Tiistaina 9.11. toinen saksan kielen oppiaineen some-harjoittelijoista, Johanna, pääsi seuraamaan Mareen Patzeltin (Turun yliopisto) sekä Pia Päiviön (Berliinin Humboldt-yliopisto) yhteistyössä toteuttamaa keskusteluryhmää, johon osallistuivat Turun yliopistosta ensimmäisen vuoden saksan kielen opiskelijoita ja saksalaisia suomen tai pohjoismaisten kielten opiskelijoita Berliinin Humboldt-yliopistosta. Keskustelun teema liittyi nuorten elämään Suomessa. Saksalaiset opiskelijat olivat laatineet etukäteen valmiiksi pitkän liudan kysymyksiä, jotka liittyivät opiskeluun asumisesta kurssien arviointiin, kuin myös koulutukseen yleisesti Suomessa alakoulusta korkeakouluun. Opiskelijat pääsivät keskustelemaan pienryhmissä, joissa oli sekä suomalaisia että saksalaisia opiskelijoita.

Lopuksi kyseltiin vielä opiskelijoiden mietteitä yhteisestä tilaisuudesta, ja vaikutti siltä, että yhteistyö oli hauska idea sekä virkistävää vaihtelua normaaliin luentoon verrattuna. Eräs Turun yliopiston opiskelijoille mieleen jääneistä asioista oli se, että asuminen on opiskelijoille paljon kalliimpaa Saksassa kuin Suomessa.  Heidän mielestään olisi ollut myös mielenkiintoista kuulla enemmän Saksassa opiskelusta ja asumisesta, sillä tällä kertaa suomalaiset opiskelijat kertoivat enemmän itsestään ja opiskelusta Suomessa.

Yhteisen keskusteluryhmän kautta sekä suomalaiset että saksalaiset opiskelijat saivat tietoa kohdemaan kulttuurista sekä harjoittelua kommunikointiin vieraalla kielellä matalalla kynnyksellä. Toivottavasti etäyhteyden käyttöä hyödynnetään myös jatkossa ja toteutetaan tällaisia tilaisuuksia, sillä ne antavat varmasti hyödyllistä harjoitusta sekä kokemusta opiskelijoille.

———

Am Dienstag, den 9.11., durfte Johanna, die andere SoMe-Praktikantin, an einer Diskussionsrunde teilnehmen, die von Mareen Patzelt (Universität Turku) und Pia Päiviö (Humboldt-Universität zu Berlin) organisiert wurde und an der Studierende des ersten Studienjahres von der Universität Turku und deutsche Studierende der finnischen oder nordischen Sprachen von der Humboldt Universität Berlin teilnahmen. Das Thema der Diskussion bezog sich auf das Leben junger Menschen in Finnland. Die deutschen Studierenden hatten im Vorfeld eine lange Liste von Fragen vorbereitet, die vom Leben und Studieren von Wohnen bis hin zur Bewertung von Kursen und der Bildung im Allgemeinen in Finnland von der Grundschule bis zur Universität reichten. Die Studierenden konnten in kleinen Gruppen sowohl mit finnischen als auch mit deutschen Studierenden diskutieren.

Abschließend wurden die Studierenden nach ihrer Meinung zu der gemeinsamen Veranstaltung befragt, und es schien, dass die Zusammenarbeit eine lustige Idee und eine erfrischende Abwechslung zu einer normalen Vorlesung war. Den Studierenden an der Universität Turku fiel unter anderem auf, dass das Wohnen für Studierende in Deutschland viel teurer ist als in Finnland.  Sie waren auch der Meinung, dass es interessant gewesen wäre, mehr über das Studium und das Leben in Deutschland zu erfahren, da die finnischen Studierenden dieses Mal mehr über sich selbst und ihr Studium in Finnland erzählen haben.

Durch die gemeinsame Diskussionsgruppe erhielten sowohl die finnischen als auch die deutschen Studierenden Informationen über die Kultur des Ziellandes und übten sich auf lockere Art in der Kommunikation in einer Fremdsprache. Ich hoffe, dass die Möglichkeit für Veranstaltungen über Videoverbindung auch in Zukunft genutzt wird und dass solche Veranstaltungen organisiert werden, da sie für die Studierende sicherlich eine nützliche Übung und Erfahrung sind.