Oletko oma-aloitteinen, some-markkinoinnista kiinnostunut saksan kielen osaaja?

Omaatko kiinnostuksen sisällön tuottoon ja suunnitteluun sekä hyvät tietotekniset taidot?

Onko sinulla saksan kielen aineopinnot valmiina tai lähes valmiina?

Jos vastasit kysymyksiin kyllä, olet etsimämme henkilö!

Saksan kielen oppiaine etsii some-harjoittelijaa syyslukukaudelle 2021. Harjoittelun laajuus 5 op sisältää n. 120 h aktiivista työpanosta erillisen tuntikirjanpidon mukaan ja lisäksi n. 15 h harjoittelujaksoa käsittelevän raportin kirjoitusta. Harjoittelija suunnittelee yhteistyössä oppiaineen kanssa some-suunnitelman, jonka hän esittää oppiainekokouksessa. Lisäksi harjoittelija tuottaa ja julkaisee sisältöä oppiaineen some-kanaviin sekä tiedottaa ohjaajaa ja oppiainetta. Yhteistyö oppiaineen ja harjoittelijan välillä on tiivistä koko harjoittelujakson ajan. Syksyllä 2021 some-harjoittelu tehdään parityönä. Harjoittelussa on myös jatkomahdollisuus.

Hakuaika 5.9.2021 asti. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse Anne Männikölle osoitteeseen anne.mannikko@utu.fi.

Katso hakuohjeet ja hakukuulutus Tehtäväpankista osoitteesta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/opetus/Lists/tehtavapankki/avoimet.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Oppiaine0&FilterValue1=Saksan%20kieli&FilterType1=Choicet