Tarjolla graduaihe kasvatustieteeseen

Graduaihe teknoimun/teknostressin ja työhyvinvoinnin yhteyksistä yliopisto-opettajilla. Kärkihankkeen pilotit opettajineen olisivat mahdollisuus kerätä tutkimusaineistoa 2018-2019. Tätä on hiljattain tutkittu perusasteella ja toisella asteella Opena-hankkeessa, jonka loppuraportti löytyy os. https://blogs.sis.uta.fi/opena/ Ota yhteyttä: Satu Hakanurmi, satu.hakanurmi@utu.fi, 040 531 8079.