Hankesuunnitelma on hyväksytty

Olemme Turun yliopiston kehittäjäyhteisöjen kanssa osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kärkihanketta Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen sen alahankkeessa Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle. Toinen Turun yliopiston alahanke tässä kärkihankkeessa on UNIPS-hanke. Kaikkien alahankkeiden tavoitteena on edistää digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöä ja tukea opettajien pedagogista ja teknistä osaamista digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä. Seuraava askelma omassa hankkeessamme […]