Sote-akatemia

Hankkeen aikana toteutetaan kolme pilottia, joista ensimmäisenä toteutettiin moniammatillisen klinikkaopetuksen kehittäminen osana Turun yliopiston Sote-akatemiaa ja Terveyskampus Turkua.  Opinnot oli toteutettu jo kaksi kertaa ja niitä oli kehitetty opiskelijapalautteen avulla. Opintojakson opettajat nostivat kehittämisen kohteiksi opettajien keskinäisen vuorovaikutuksen koordinoinnin, luentojen aktivoimisen ja siirtymisen osittain luentotallenteisiin sekä potilastapausten rikastamisen videoilla. Näiden muutoksien avulla opinnot voidaan skaalata myös isommille opiskelijamäärille. Seitsemän kuukauden ajanjaksolla tehtiin tiivistä yhteistyötä koulutuksen tuen ja it-palveluiden kanssa. Työskentelyyn osallistui laajimmillaan 20 sisällönasiantuntijaa ydinryhmän ollessa noin 10 opettajaa. Intervention ansiosta osallistujat oppivat opetusteknologian käyttöä ja saivat tukea oman opettajaidentiteetin uudistumiseen.

It-palvelut ja opetuksen tuki saivat ideoita opetusta ja oppimista hyödyttävistä uusista palveluista ja tuotteista. Näitä ovat mm. opettajien yhteistyöalue Moodlessa (Hermokeskus), luentojen muuntaminen tallenteiksi, videoiden tuottaminen suunnittelusta kuvaukseen, editointiin ja julkaisuun sekä luennoilla tarpeelliset äänestykset ja palautteen mahdollistavat digitaaliset apuvälineet.

Kokemuksia Monelle-opintojakson kehittämisestä.

Yhteyshenkilö:
Kehityspäällikkö, Miia Tuominen, lääketiet.tdk. Sote-akatemia
miia.tuominen@utu.fi

TY_kehittäjäyhteisöt_14_8_2018