“Apua juuri meille tärkeisiin asioihin”

Moniammatillisen klinikkaopetuksen opintojakso toteutettiin keväällä ja opiskelijapalauteessa kerrottiin mm. case-videoiden kerrottiin lisäävän tarinallisuutta, opintojen vahvistavan eri alojen opiskelijoiden ammatti-identiteettiä. Verkkokeskustelujen rinnalle opiskelijat kaipaavat kasvokkaisia tapaamisia ja luentotallenteiden äänenlaatuun toivottiin tasaisuutta. Kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijoiden orientoivat opinnot valmistuvat LinkedIn-sovellukseen ja kirjoitetun materiaalin lisäksi on kuvattu opettajien ja jatko-opiskelijoiden haastatteluita. Opettajien tukisivustoon on yhdistetty pedagogisia periaatteita ja soveltuvia ohjelmistoja. […]