Jakaen ja yhteistyöllä digitaitoja opettajille: webinaari to 28.11.2019 klo 13-14

Esittelemme webinaarissa kolme tapaa edistää digipedagogista osaamista korkeakoulutuksessa: Turun yliopiston tekemä opettamisen tueksi –sivusto, joka toimii opettajille sekä muistin tukena että perehdytysmateriaalina opetusteknologian käytössä eri tilanteissa. Jyväskylän yliopiston digikummitoiminta ja kokemukset siitä Taideyliopiston digimentoritoiminta ja kokemukset siitä Webinaarilinkki: https://utu.zoom.us/j/500975105 Webinaarin vetävät Satu Hakanurmi (TY), Hannele Rajaniemi (JYU) ja Sirke Pekkilä (Uniarts) Tervetuloa kuulolle! Materiaalit ja […]

“Apua juuri meille tärkeisiin asioihin”

Moniammatillisen klinikkaopetuksen opintojakso toteutettiin keväällä ja opiskelijapalauteessa kerrottiin mm. case-videoiden kerrottiin lisäävän tarinallisuutta, opintojen vahvistavan eri alojen opiskelijoiden ammatti-identiteettiä. Verkkokeskustelujen rinnalle opiskelijat kaipaavat kasvokkaisia tapaamisia ja luentotallenteiden äänenlaatuun toivottiin tasaisuutta. Kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijoiden orientoivat opinnot valmistuvat LinkedIn-sovellukseen ja kirjoitetun materiaalin lisäksi on kuvattu opettajien ja jatko-opiskelijoiden haastatteluita. Opettajien tukisivustoon on yhdistetty pedagogisia periaatteita ja soveltuvia ohjelmistoja. […]

Lisää tukea kiinnostavien tallenteiden tekemiseen

Laura Ekblad teki lääketieteellisen pedagogiikan projektityönsä Monelle-kurssin digitaalisesta sisällöstä. Suosittelen tutustumaan työhön tarkemmin sillä kyselyn tuloksissa on paljon jatkon kannalta huomioitavia asioita kun oppimisympäristöjä ja -materiaaleja digitalisoidaan. Potilastapaus-videot koettiin luentotallenteisiin verrattuna opintoja rikastuttavampina, mutta uskoisin että molemmilla videoformaateilla on oma tärkeä tehtävänsä. Ja on mielestäni hyvä, että opiskelijat kritisoivat potilas-casevideoita liian lyhyiksi. Nimenomaan sitä haettiin, […]

Pilotti 1 takana ja pilotti 2 lähtökuopissa

Sote-akatemian pilottina kehitetty Moniammatillisen klinikkaopetuksen -opintojakso on nyt entistä ehompi kun koulutus pyörähtää käyntiin kolmannen kerran maaliskuussa 2019. Opintojen luennoista osa on tehty luentotallenteiksi ja potilas-casit ovat saaneet kirjallisten tapausselostusten tueksi kukin neljä lyhyttä videota innostamaan opiskelijoiden työskentelyä kun he tekevät tapauksista ohjaus/hoitosuunnitelmia. Moodle-alueelle sijoitettu opettajien Hermo-keskus on osoittautunut tarpeelliseksi eli sähköpostiviestittely on siirtynyt Moodleen […]

Kehittäjäyhteisöt mukana Pedaforum-päivillä 14.-16.8.2018

Olemme mukana Pedaforum-päivillä Jyväskylän yliopiston ja Taideyliopiston kanssa yhteisessä symposiumissa Opettaja oppii vertaisiltaan – digikummitoiminta ja kehittäjäyhteisöt opettajien osaamisen kehittämisessä. Kaikki kolme opettajien vertaistuen esimerkkiä esitellään videolla.  

Tarjolla graduaihe kasvatustieteeseen

Graduaihe teknoimun/teknostressin ja työhyvinvoinnin yhteyksistä yliopisto-opettajilla. Kärkihankkeen pilotit opettajineen olisivat mahdollisuus kerätä tutkimusaineistoa 2018-2019. Tätä on hiljattain tutkittu perusasteella ja toisella asteella Opena-hankkeessa, jonka loppuraportti löytyy os. https://blogs.sis.uta.fi/opena/ Ota yhteyttä: Satu Hakanurmi, satu.hakanurmi@utu.fi, 040 531 8079.

Hankesuunnitelma on hyväksytty

Olemme Turun yliopiston kehittäjäyhteisöjen kanssa osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kärkihanketta Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen sen alahankkeessa Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle. Toinen Turun yliopiston alahanke tässä kärkihankkeessa on UNIPS-hanke. Kaikkien alahankkeiden tavoitteena on edistää digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöä ja tukea opettajien pedagogista ja teknistä osaamista digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä. Seuraava askelma omassa hankkeessamme […]