Yhteystiedot

Hanketta varten Turun yliopistoon on perustettu työryhmä, johon kuuluvat kehittämispäällikkö Satu Hakanurmi (alahankkeen vetäjä), suunnittelija Lauri Pohjanen, suunnittelija Eija Siltari, erikoissuunnittelija Minna Vuorio-Lehti ja osastopäällikkö Mervi Varja. Yhteistyötä tehdään myös hyvinvointiyksikön (Johanna Mäkinen), it-palveluiden (Terja Hakala) ja Turun yliopiston opetuksen kehittämisen -työryhmän kanssa (pj Minna Vuorio-Lehti).

Yhteystiedot:
Kehittämispäällikkö Satu Hakanurmi, Koulutuksen tuki
satu.hakanurmi@utu.fi, p. 040 531 8079

Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -kärkihanke