Dialogiblogi

Dialogiblogi

Sote-akatemian monialainen blogi

Tervetuloa Sote-akatemian monialaiseen dialogiblogiin!

Dialogiblogin kautta viestitään sosiaali-, terveys- ja sivistysaloihin liittyvästä tutkimuksesta, koulutuksesta ja yhteistyöstä sekä tuodaan keskusteluun uusia tieteellisiä ja taiteellisia näkökulmia. Blogista löydät monenlaista sisältöä aina podcasteista tieteellisiin teksteihin ja kantaaottaviin kirjoituksiin. 

Dialogiblogin lähtökohtana on monialaisuus.

Blogin tarkoitus on edistää tieteiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Läpileikkaavana teemana korostuu yhteistyöpintojen luominen ja vahvistaminen.

Sisältö luo läpinäkyvyyttä toimintaamme esimerkiksi nostamalla esille verkostojamme ja popularisoimalla Sote-akatemiassa ja verkostoissamme tehtyä työtä, tutkimusta ja koulutusta. Edistämme blogissa keskustelevuutta ja eri näkökulmien kohtaamisia. Kommenttikentät ovat aina avoinna – liity monialaiseen keskusteluun täällä ja sosiaalisessa mediassa!

Kaikenlainen palaute on tervetullutta. Palautteen, yhteistyöehdotukset ja kysymykset voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen sumaput(at)utu.fi.

Kiitos ja antoisia hetkiä blogin parissa!

Sote-akatemian tiimi

Sujuvaa kulkua muistisairaan palvelupolulla

Toimiva palvelupolku edellyttää asiakkaan mukaan ottamista kehittämiseen, johdon sitoutumista, osaamista ja positiivista asennetta sekä kattavaa viestintää.
Lue lisää "Sujuvaa kulkua muistisairaan palvelupolulla"

Sosiaaliturva on uudistettava hyvinvointia edistäväksi

...Pahoinvoiva työnhakija ei työllisty. Toisaalta ihminen voi saada sosiaaliturvan etuutta, mutta jäädä ilman tarkoituksenmukaista palvelua. Työttömälle saatetaan tarjota työllisyyskursseja, vaikka hänen työllistymisensä esteenä olisi sairaus, riippuvuus tai taloudellinen ahdinko. Ihmisen palvelutarve ei aina määrity etuuden mukaan...
Lue lisää "Sosiaaliturva on uudistettava hyvinvointia edistäväksi"

Miten kohdata änkytys?

Maailman änkytystietoisuuspäivää vietetään 22.10.2022. Kaikkien ihmisten puheessa esiintyy sujumattomuutta: korjaamme omaa puhettamme, aloitamme lauseita uudelleen, vaihdamme sanoja ja pidämme taukoja. Kun ihminen änkyttää...
Lue lisää "Miten kohdata änkytys?"

Kan skolfrånvaro behandlas?

Jag är nyligen hemkommen från konferensen International Network for School Attendance. I tre dagar har jag fått lyssna till framstående presentationer om nuläget, visioner om framtiden och aktuell forskning kring skolfrånvaro/närvaro.
Lue lisää "Kan skolfrånvaro behandlas?"

Kauaskatseinen hoitotyö ei kuormita ympäristöä tarpeettomasti

Hoitohenkilöstö tarvitsee monipuolista tukea ja monitoimijaista yhteistyötä toteuttaakseen työnsä ympäristövastuullisesti. Harkituilla ja perustelluilla toimintatavoilla ehkäistään potilaan hoidosta koituvaa ympäristön pilaantumista. Jotta ympäristövastuullisuudesta tulee luonteva, kiinteä ja sujuva osa hoitotyötä, tarvitaan vahvat rakenteet, osaaminen ja osallistujaryhmien selkeät roolit.
Lue lisää "Kauaskatseinen hoitotyö ei kuormita ympäristöä tarpeettomasti"

Dialogiblogin toimituskunta

Suvi Puttonen (päätoimittaja)

suvi.m.puttonen@utu.fi

Anniina Eklöf

aemekl@utu.fi

Miia Tuominen

miia.tuominen@utu.fi