Yhteinen ääni – LANUPS: Yhteisasiakkuudet ja osallisuus

Vilma Vähämaa (Osallisuuden aika ry) sekä projektitutkija Minna Alin (Turun yliopisto) ja yliopettaja Outi Linnossuo (Turun AMK) keskustelevat nuorten kokemuksista lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuuksiin ja osallisuuteen liittyen. Miten lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistyö toimii toiminnan keskiössä olevan nuoren näkökulmasta?

Yhteinen ääni: Lastensuojelun käytäntösuositukset, osa 4

Erikoistutkija Outi Linnossuo ja työelämäprofessori Oona Ylönen keskustelevat lastensuojelun käytäntösuosituksista ja tutkimustiedon välittämisestä lastensuojelun käytännön työhön. Käytäntösuositukset lukee ääneen Suvi Puttonen. Tämän jakson teemana on lastensuojelun asiakaskokemukset ja yhteisasiakkuudet.

Yhteinen ääni – Lastensuojelun käytäntösuositukset, osa 3: Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijät

Erikoistutkija Outi Linnossuo ja työelämäprofessori Oona Ylönen keskustelevat lastensuojelun käytäntösuosituksista ja tutkimustiedon välittämisestä lastensuojelun käytännön työhön. Käytäntösuositukset lukee ääneen Suvi Puttonen. Tämän jakson teemana on lastensuojelun tutkimus- ja kehittämistoiminta, sekä sosiaalityöntekijöihin liittyvä tutkimus.

Yhteinen ääni: Lastensuojelun käytäntösuositukset, osa 2 – huostaanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto

Erikoistutkija Outi Linnossuo ja työelämäprofessori Oona Ylönen keskustelevat lastensuojelun käytäntösuosituksista ja tutkimustiedon välittämisestä lastensuojelun käytännön työhön. Tämän jakson teemana on lastensuojelun huostaanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto.

Yhteinen ääni: Kohtaaminen keskiössä – nuoret hoivaajat systeemisyysnäkökulmasta

ssä jaksossa väitöskirjatutkija ja Folkhälsanin asiantuntija Saija Westerlund-Cook, hyvinvointipedagogi Mikko Vauhkonen sekä SiunSoten Palliatiivisen keskuksen asiantuntijahoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti Mikko Raudaskoski keskustelevat systeemisyydestä nuorten hoivaajien kontekstissa. Haastattelijana Kirsi Hokkila.

Yhteinen ääni: Yhteiskunnallisia näkökulmia perhepalveluiden kehittämiseen – synnyttäjien kokemuksia

Kätilö Minna Richards ja sosiologian dosentti Kaisa Kuurne (HY) keskustelevat synnytyskulttuurista, siinä huomioita herättäneistä ilmiöistä ja mahdollisuuksista edistää synnyttäjien ääntä ja aktiivista osallisuutta. Podcast on …

Yhteinen ääni: Systeemisyys moniammatillisessa yhteistyössä

Psykologi Sari Ahlqvist-Björkroth, sosiaalityöntekijä Veera Niemi ja puheterapeutti Marjaana Raukola-Lindblom Turun yliopistosta keskustelevat systeemisestä työotteesta moniammatillisissa tilanteissa. Mitä ammattilaisten yhteistoiminnassa tulisi huomioida? Entä mikä merkitys johtamisella on moniammatillisen yhteistyön onnistumiseksi? Haastattelijana Jaanet Salminen.