Nuoret neurokirjolla: pohdintaa yhteiskunnan ja diagnostiikan näkökulmista (NEPSOS)

Onko neurokirjon piirteiden yleistyminen seurausta yhteiskunnallisista muutoksista, tietoisuuden lisääntymisestä vai diagnostiikan tarkentumisesta? Miten neurokirjo huomioidaan nuorten palveluissa? Aiheesta keskustelemassa sosiaalityön professori Merja Anis, nuorisopsykiatrian apulaisprofessori Max Karukivi ja erityispedagogiikan apulaisprofessori Minna Kyttälä.

Yhteinen ääni: Ratsastusterapia kuntoutusmuotona

Millaista ratsastusterapia on Suomessa? Miten ratsastusterapialla voidaan vaikuttaa parantavasti esimerkiksi alaselän kipuihin? Haastateltavana ratsastusterapeutti ja väitöskirjatutkija Sanna Mattila-Rautiainen. Haastattelijana Marjaana Raukola-Lindblom.

Podcast on osa opintojaksoa “Avustavat eläimet osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa – Ihmisen ja eläimen yhteistyö”, joka julkaistaan syksyllä 2023.

Yhteinen ääni: Neuropsykiatrisesti oireileva nuori – palvelut läheisen näkökulmasta (NEPSOS)

Miten palvelujärjestelmä toimii neuropsykiatrisestri oireilevien lasten läheisen näkökulmasta? Mikä merkitys on esimerkiksi verkostotyöllä ja sosiaalityöntekijän ensikohtaamisella? Kokemuskumppani Saija kertoo kokemuksistaan palveluista neuropsykiatrisesti oireilevien lasten äitinä. Haastattelijana väitöskirjatutkija Saila Willberg Turun yliopistosta.

Yhteinen ääni: Sote-tiedonhallinta murroksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta on murroksessa. Podcastissa keskustellaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan kohdistuvista juridista vaatimuksista ja uudistuksista. Keskustelemassa asiakastietolain uudistukseen osallistunut STM:n erityisasiantuntija Anna Sandberg sekä KPMG:n juristi Miina Arajärvi. Podcast on julkaistu myös Sote-akatemian Sosiaalioikeus-opintojaksolla 2023. Opintojakso on tuotettu  Turun yliopiston ja tilintarkastus- ja konsultointiyhtiö KPMG:n yhteistyönä.

Yhteinen ääni: Sotehankinnat soteuudistuksen jälkeen – mikä muuttui vai muuttuiko mikään?

Miten soteuudistusta koskeva lainsäädäntö vaikuttaa hyvinvointialueiden hankintoihin? Keskustelemassa sotejuridiikan asiantuntijat Auli Valli-Lintu ja Nina Lyly KPMG:ltä sekä Johanna Sorvettula Hyvil Oy:stä. Podcast on julkaistu myös Sote-akatemian Sosiaalioikeus-opintojaksolla 2023. Opintojakso on tuotettu Turun yliopiston ja tilintarkastus- ja konsultointiyhtiö KPMG:n yhteistyönä.