”Yritän ajatella lapseni itkun taakse” Vanhemman ja taaperon valmistautuminen tuleviin eroamiskokemuksiin ja siirtymään kotihoidosta varhaiskasvatukseen

Lapsen aloitus varhaiskasvatuksessa on merkittävä siirtymä niin lapselle kuin vanhemmille. Siirtymävaihe kotoa varhaiskasvatukseen herätti tutkimukseen osallistuneissa vanhemmissa pohdintaa, tunteita ja eläytymistä pienen lapsen tuleviin kokemuksiin. Vanhempien kuvailema epävarmuus…

Koira mukana monitoimijaisessa yhteistyöverkostossa

Monialainen yhteistyö laajenee monitoimijaiseksi silloin, kun ammattihenkilöiden lisäksi mukana tasavertaisena toimijana on asiakas tai esimerkiksi avustava koira. Monitoimijaisen yhteistyön onnistumisen kannalta siihen osallistuvien toimijoiden on tärkeää päästä keskinäiseen erilaisia näkökulmia kunnioittavaan vuorovaikutukseen, jossa tunnistetaan kaikki osaamisalat ja luodaan keskinäistä luottamusta.

Yhteinen ääni: Ratsastusterapia kuntoutusmuotona

Millaista ratsastusterapia on Suomessa? Miten ratsastusterapialla voidaan vaikuttaa parantavasti esimerkiksi alaselän kipuihin? Haastateltavana ratsastusterapeutti ja väitöskirjatutkija Sanna Mattila-Rautiainen. Haastattelijana Marjaana Raukola-Lindblom.

Podcast on osa opintojaksoa “Avustavat eläimet osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa – Ihmisen ja eläimen yhteistyö”, joka julkaistaan syksyllä 2023.

Yhteinen ääni: Neuropsykiatrisesti oireileva nuori – palvelut läheisen näkökulmasta (NEPSOS)

Miten palvelujärjestelmä toimii neuropsykiatrisestri oireilevien lasten läheisen näkökulmasta? Mikä merkitys on esimerkiksi verkostotyöllä ja sosiaalityöntekijän ensikohtaamisella? Kokemuskumppani Saija kertoo kokemuksistaan palveluista neuropsykiatrisesti oireilevien lasten äitinä. Haastattelijana väitöskirjatutkija Saila Willberg Turun yliopistosta.

Yhteinen ääni: Sote-tiedonhallinta murroksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta on murroksessa. Podcastissa keskustellaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan kohdistuvista juridista vaatimuksista ja uudistuksista. Keskustelemassa asiakastietolain uudistukseen osallistunut STM:n erityisasiantuntija Anna Sandberg sekä KPMG:n juristi Miina Arajärvi. Podcast on julkaistu myös Sote-akatemian Sosiaalioikeus-opintojaksolla 2023. Opintojakso on tuotettu  Turun yliopiston ja tilintarkastus- ja konsultointiyhtiö KPMG:n yhteistyönä.

Yhteiskehittämisen uusi normaali – resurssiviisas moniäänisyys

Lasten ja nuorten, palvelujen, sosiaalialan ammattilaisten ja arjen kipukohtia on käsitelty REDI SOTE -hankkeen kevään 2023 kahdessa pilotissa Turun kauppakorkeakoululla. Vuosi sitten kevään 2022 aiheena oli toinen iso yhteiskunnallinen teema: kotihoito. Näitä kahta isoa aihetta on työstetty sohy-alan ammattilaisten ja IT-osaajien yhteisissä piloteissa.

Yhteinen ääni: Sotehankinnat soteuudistuksen jälkeen – mikä muuttui vai muuttuiko mikään?

Miten soteuudistusta koskeva lainsäädäntö vaikuttaa hyvinvointialueiden hankintoihin? Keskustelemassa sotejuridiikan asiantuntijat Auli Valli-Lintu ja Nina Lyly KPMG:ltä sekä Johanna Sorvettula Hyvil Oy:stä. Podcast on julkaistu myös Sote-akatemian Sosiaalioikeus-opintojaksolla 2023. Opintojakso on tuotettu Turun yliopiston ja tilintarkastus- ja konsultointiyhtiö KPMG:n yhteistyönä.