Hyvinvointialueuudistus toi haasteita moniammatilliseen yhteistyöhön perusopetuksen opiskeluhuollossa – Kuka näkee lapsen muutoksen keskellä? 

Moniammatillisuus on ammattilaisten toinen toistensa osaamista täydentävää yhteistyötä. Moniammatillisen yhteistyön lisääntymisestä on iloittu koulumaailmassa, kun opettajien osaamisen lisäksi kouluihin on vuosien varrella saatu täydennystä muun …

Itsemurhien ehkäisemisessä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja kohtaamista

Julkisuuden henkilöiden tekemät itsemurhat sekä mielenterveyspalveluiden saamisen haastavuus on viime aikoina noussut esiin julkisessa keskustelussa. Olemme joutuneet lukemaan toistuvasti siitä, kuinka itsetuhoisista ajatuksista kärsiviä ihmisiä on käännytetty sairaaloiden päivystyksestä pois…

Nuoret neurokirjolla: pohdintaa yhteiskunnan ja diagnostiikan näkökulmista (NEPSOS)

Onko neurokirjon piirteiden yleistyminen seurausta yhteiskunnallisista muutoksista, tietoisuuden lisääntymisestä vai diagnostiikan tarkentumisesta? Miten neurokirjo huomioidaan nuorten palveluissa? Aiheesta keskustelemassa sosiaalityön professori Merja Anis, nuorisopsykiatrian apulaisprofessori Max Karukivi ja erityispedagogiikan apulaisprofessori Minna Kyttälä.

Ensimmäinen vai kolmas tehtävä? Ajatuksia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista

Tutkimus ja viestintä toimivat eri logiikoilla ja seuraavat eri virtauksia. Tutkimus kuvaa yhä kompleksisempaa maailmaa yhä kompleksisemmilla tavoilla – tämän joskus sekavalta tuntuvan ja erikoistumista suosivan maailman keskellä…

”Yritän ajatella lapseni itkun taakse” Vanhemman ja taaperon valmistautuminen tuleviin eroamiskokemuksiin ja siirtymään kotihoidosta varhaiskasvatukseen

Lapsen aloitus varhaiskasvatuksessa on merkittävä siirtymä niin lapselle kuin vanhemmille. Siirtymävaihe kotoa varhaiskasvatukseen herätti tutkimukseen osallistuneissa vanhemmissa pohdintaa, tunteita ja eläytymistä pienen lapsen tuleviin kokemuksiin. Vanhempien kuvailema epävarmuus…

Koira mukana monitoimijaisessa yhteistyöverkostossa

Monialainen yhteistyö laajenee monitoimijaiseksi silloin, kun ammattihenkilöiden lisäksi mukana tasavertaisena toimijana on asiakas tai esimerkiksi avustava koira. Monitoimijaisen yhteistyön onnistumisen kannalta siihen osallistuvien toimijoiden on tärkeää päästä keskinäiseen erilaisia näkökulmia kunnioittavaan vuorovaikutukseen, jossa tunnistetaan kaikki osaamisalat ja luodaan keskinäistä luottamusta.