Toksinen stressi: miten suojata ja suojautua sen aiheuttamilta haitoilta?

Sopiva stressi kuuluu elämään. Tarvitsemme stressireaktiota selvitäksemme uusista tai kuormittavista tilanteista ja oppiaksemme uutta. Ongelmia ilmaantuu, jos stressistä ei päästä palautumaan eli kuormitus jatkuu tauotta liian pitkään ihmisen senhetkiseen sietokykyyn nähden tai jos kuormittuminen on hyvin voimakasta. Stressireaktio aiheuttaa elimistössä monia fysiologisia muutoksia, ja pitkittynyt tai liian voimakas reaktio voi aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Nämä terveyshaitat eivät rajoitu mielenterveyden ongelmiin, vaan myös monien muiden sairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen riski kasvaa toksisen stressin seurauksena. Lapsuusiässä koettu toksinen stressi voi siis heijastua aikuisiän terveyteen. Lapset ja nuoret ovat aikuisia herkempiä stressin terveyshaitoille, koska heidän stressinsäätelyjärjestelmänsä ovat vasta kehittymässä. Kehittyvät järjestelmät ovat herkkiä muutokselle, mikä mahdollistaa oppimisen, mutta altistaa myös poikkeamille aikuisia herkemmin.

Kelpaanko mukaan? Koululaisten yksinäisyyden vähentämiseksi ei riitä pelkkä koronarajoitusten poistuminen

Koulujen alku merkitsee monille lapsille ja nuorille intoa, iloa, halua oppia uutta ja saada joko uusia kavereita tai nauttia jo aiemmilta vuosilta tuttujen kaverien mukavasta seurasta. Osalle lapsista ja nuorista koulujen alku merkitsee kuitenkin jännittämistä ja pelkäämistä sen puolesta kelpaako mukaan toisten leikkeihin, saako seisoa muiden kanssa välitunnilla samassa porukassa tai tuleeko kukaan istumaan viereen.

Lasten ja nuorten köyhyyden kokemukset arjessa

Lapsuudessa ja nuoruudessa koettu köyhyys lisää yksilön riskiä kokea köyhyyttä myöhemmin aikuisuudessa. Tutkimuksissa on tyypillisesti tarkasteltu lapsuudessa koetun köyhyyden merkitystä yksilön koulutukseen, työmarkkinaosallisuuteen ja sosiaalipalveluiden sekä -etuuksien käyttöön aikuisuudessa. Köyhyys kuitenkin kytkeytyy…